Intensieve landbouw

Intensieve landbouw of intensieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij veel geld en arbeid wordt ingezet om de opbrengst per oppervlakte land te verhogen. Het gebruik van grote hoeveelheden pesticiden voor gewassen en van medicijnen voor dieren is gebruikelijk. Dit in tegenstelling tot de traditionele landbouw, die minder opbrengst per oppervlakte krijgt. Wanneer de landbouw wordt geïntensiveerd, betekent dit dat de hoeveelheid werk die nodig is toeneemt, totdat de arbeider wordt vervangen door een machine. Op dat moment hoeven er maar een paar arbeiders te zijn om de machines te bedienen. Intensieve landbouw is vaak gedaan als reactie op de stijgende bevolking. Het wordt bekritiseerd, omdat de normen voor dierenwelzijn laag zijn. De intensieve veehouderij leidt tot meer vervuiling en tot gezondheidsproblemen.

Bij de moderne vormen van intensieve gewaslandbouw wordt gebruik gemaakt van mechanische ploegen, chemische meststoffen, plantengroeiregulatoren of pesticiden. Het wordt geassocieerd met het toenemende gebruik van landbouwmechanisatie, die een aanzienlijke toename van de productie mogelijk hebben gemaakt, maar ook de milieuvervuiling door toenemende erosie en vergiftiging van water met landbouwchemicaliën drastisch hebben doen toenemen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3