Kapo

Een kapo of gevangene was een bijzonder type gevangene in de nazi-concentratiekampen tijdens de Holocaust. Kapo's werden door de kampwachters van de Schutzstaffel (SS) gekozen om de kampen te helpen runnen. Sommige kapo's hadden de leiding over andere gevangenen, die dwangarbeid moesten verrichten. Andere kapo's deden papierwerk en hielden een administratie bij in de kampen.

De nazi's gebruikten kapo's om vele redenen. Omdat de kapo's hielpen bij het runnen van de kampen, hadden de kampen niet zoveel SS-bewakers nodig. De kapo's hielpen de SS de andere gevangenen te controleren. Hierdoor kon een klein aantal SS'ers grote concentratiekampen runnen. Omdat de kapo's gevangenen waren, werden zij ook niet betaald voor hun werk, zodat dit systeem ook veel geld bespaarde.

Ook al werden ze niet betaald, de kapo's kregen een speciale behandeling. Ze hoefden geen zware arbeid te verrichten en ze werden niet fysiek misbruikt zoals de andere gevangenen. Ze kregen soms extra voedsel, sigaretten, alcohol, gewone kleren en privé-kamers. Om deze speciale behandeling te behouden, moesten de kapo's echter wel de SS-bewakers tevreden stellen. Als ze de andere gevangenen niet goed genoeg onder controle hadden, zouden de kapo's hun baan verliezen. Ze zouden weer gewone gevangenen worden.

De SS'ers kozen vaak voor kapo's die deel uitmaakten van gewelddadige criminele bendes. Deze kapo's maakten vaak misbruik van andere gevangenen. De SS liet dit misbruik toe.

Een kapo leider in het concentratiekamp Salaspils, Letland, met een Lagerpolizistische (kamp politieman) armband.Zoom
Een kapo leider in het concentratiekamp Salaspils, Letland, met een Lagerpolizistische (kamp politieman) armband.

Wat de kapo's deden

De SS controleerde de concentratiekampen. Maar van dag tot dag hielpen de kapo's de kampen draaiende houden. Ze maakten het mogelijk dat de kampen met minder SS-bewakers konden draaien. Soms waren tot 10% van de gevangenen in de kampen kapo's. Zonder de kapo's hadden de SS'ers de kampen niet goed kunnen laten draaien.

Kapo's werden vaak gehaat door andere gevangenen en werden gezien als nazi-kenners. Soms spuwden andere gevangenen op de kapo's. Sommige barakleiders (blockälteste) hielpen in het geheim gevangenen in hun barak aan extra voedsel of makkelijker werk. Andere kapo's deden echter meer om de SS'ers te helpen, mede omdat zij dachten dat dit hen zou helpen de kampen te overleven.

Criminele kapo's werden door andere gevangenen "beroepscriminelen" genoemd. Deze kapo's stonden bekend als wreed en wreed voor andere gevangenen. In feite was dit de reden waarom de SS hen had uitgekozen om kapo's te zijn. Volgens voormalige gevangenen waren kapo's, die criminelen waren, eerder behulpzaam voor de SS. Kapos die naar concentratiekampen werden gestuurd omdat ze het niet eens waren met de politiek van de nazi's, waren eerder behulpzaam voor andere gevangenen.

In zijn Woordenboek van het Kamp schreef Oliver Lustig:

Vicenzo en Luigi Pappalettera schreven in hun boek The Brutes Have the Floor dat, telkens als er een nieuw transport van [gevangenen] in Mauthausen [concentratiekamp] aankwam, Kapo August Adam de professoren, advocaten, priesters en magistraten uitkoos en hen op cynische wijze vroeg: "Bent u een advocaat? Een professor? Goed! ... Ik ben een moordenaar. Ik heb vijf veroordelingen op mijn palmares staan: één voor doodslag en vier voor beroving. Nou, hier heb ik het bevel. De wereld is op zijn kop gezet, heb je dat begrepen? Heb je een dolmetscher nodig, een tolk? Hier is het. En hij wees naar zijn knuppel, waarna hij sloeg. Toen hij tevreden was, vormde hij een [werkgroep] met de geselecteerden en stuurde hen om de latrines schoon te maken.

Overheersing en terreur

De SS gebruikte overheersing en terreur om de vele gevangenen in de kampen onder controle te krijgen met slechts enkele SS-bewakers. Kapos was een zeer belangrijk onderdeel van dit systeem, waar gevangenen volledig onder controle werden gehouden en altijd bang moesten zijn om gekwetst of vermoord te worden.

De nazi's gebruikten veel verschillende strategieën om gevangenen geestelijk en lichamelijk te martelen en onder controle te houden. Deze strategieën omvatten:

  • Verhongering: Ook al deden de gevangenen zware arbeid, ze kregen niet genoeg voedsel om te overleven...
  • Uitputting: Gevangenen waren altijd zwak en uitgeput (zeer moe) van het doen van zeer hard werken zonder voldoende voedsel...
  • Fysiek misbruik: De SS of de kapo's konden gevangenen slaan of pijn doen wanneer ze maar wilden. Gevangenen wisten nooit wanneer ze geslagen, geslagen of gemarteld konden worden...
  • Vernedering: De nazi's runden de concentratiekampen met opzet op een vernederende manier. Ze behandelden gevangenen alsof ze niet eens menselijk waren.
  • Strenge kampregels
  • Als één gevangene iets deed wat de SS niet leuk vond, zouden hele groepen gevangenen gestraft worden...

Kapos heeft met al deze dingen geholpen. Hun taak bestond er ook in de gevangenen te dwingen harder te werken. Veel kapo's, vooral de criminelen, konden zeer wreed zijn tegen gevangenen, vooral als SS'ers in de buurt waren, om te laten zien dat ze hun werk deden en hun speciale behandeling verdienden. Zij sloegen vaak gevangenen, en sommigen doodden zelfs gevangenen. Sommige kapo's hebben jonge jongens en mannen seksueel misbruikt.

Een niet-criminele kapo was Josef Heiden. Hij was een Oostenrijkse politieke gevangene (iemand die in de gevangenis werd gezet omdat hij het niet eens was met de politieke overtuigingen van de nazi's). Gevangenen vreesden en haatten hem. Hij stond bekend als een sadist - iemand die graag mensen pijn deed en martelde. Hij doodde verschillende mensen terwijl hij een kapo was. Hij werd in 1942 uit het concentratiekamp Dachau bevrijd en sloot zich aan bij de Waffen-SS. Sommige kapo's hielpen de SS'ers persoonlijk om andere gevangenen te vermoorden. Vanaf oktober 1944 begonnen de nazi's criminele kapo's over te dragen aan de Dirlewanger Brigade van de Waffen SS.

Kapos had een slechte reputatie voor het helpen van de nazi's en het vaak wreed zijn. In een boek over Joodse kapo's staat echter dat veel kapo's zich gevangen voelden in het midden. Ze voelden zich als slachtoffers van de nazi's, maar tegelijkertijd hielpen ze de nazi's en deden ze medegevangenen pijn. Velen van hen voelden zich schuldig over wat ze deden, zowel in die tijd als na afloop van de Tweede Wereldoorlog.

Kapo rangen

In het capo systeem waren er verschillende soorten kapo's, die verschillende gelederen en verschillende banen hadden.

De hoogste, machtigste baan die een gevangene kon krijgen heette Lagerältester ("camp leader" of "camp senior"). Hij (of zij) antwoordde rechtstreeks aan de commandant van het kamp (commandant). De Lagerältester moest ervoor zorgen dat alles in de kampen elke dag soepel verliep.

De op één na krachtigste kapo's waren de Blockältester (blok- of kazerneleiding) en de Stubenältester (kamerleiding). De Blockältester had de leiding over de gevangenen in de kazerne en zorgde ervoor dat zij zich aan de regels hielden. De Stubenälteste had de leiding over een specifieke ruimte in een barak. Hij moest de gevangenen dwingen de barakken netjes en schoon te maken. Hij was ook verantwoordelijk voor de hygiëne in de ruimte, zoals het doden van luizen (die ziekten als tyfus verspreiden).

De Blockschreiber (griffier of kazernesecretaris) hield een register bij. Zo hield hij de gevangenen bij tijdens appèls (waarbij gevangenen gedwongen werden om te blijven staan en steeds opnieuw te worden geteld).

Werkbemanningen buiten het kamp werden gecontroleerd door een Vorarbeiter (voorman), een Kapo, of Oberkapo (opperhoofd kapo). Deze functionarissen dwongen hun medegevangenen steeds harder te werken, waarbij zij hen sloegen en sloegen, en zelfs doodden.

Kapos kon vaak andere gevangenen helpen door hen in betere kazernes te krijgen, of door hen te laten werken. Soms kon Kapos zelfs andere gevangenen van de transportlijsten laten schrappen als ze naar de vernietigingskampen werden gestuurd. Sommige kapo's waren ook in staat om gevangenen een nieuwe identiteit te geven om hen te beschermen tegen vervolging. Wanneer kapo's deze dingen deden, deden zij dat meestal alleen voor mensen uit hun eigen groep (bijvoorbeeld mensen uit hetzelfde land of van dezelfde politieke partij). Niet elke kapo deed dit, en degenen die dat wel deden, moesten heel voorzichtig zijn. Als de kapo's de SS'ers boos maakten door andere gevangenen te helpen, zouden ze hun baan verliezen en misschien zelfs naar de gaskamers worden gestuurd om te worden vermoord. Heinrich Himmler beschreef dit in een toespraak:

Op het moment dat hij een Kapo wordt, slaapt hij niet meer met [de andere gevangenen]. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de uitvoering van het werk, dat ze schoon zijn, dat de bedden goed gebouwd zijn. [...] Dus, hij moet zijn mannen rijden. Op het moment dat we ontevreden over hem worden, is hij niet langer Kapo, maar slaapt hij weer met zijn mannen. En hij weet dat hij de eerste nacht door hen doodgeslagen zal worden.
-Heinrich Himmler, 21 juni 1944

Een kapo die de SS beviel kon een kamp "carrière" hebben en gepromoveerd worden van Kapo naar Oberkapo en uiteindelijk naar Lagerältester. Hij kon echter net zo goed naar de gaskamers worden gestuurd als hij iets deed wat de SS niet beviel.

De armband van een oberkapoZoom
De armband van een oberkapo

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is een kapo?


A: Een kapo is een speciaal soort gevangene in de nazi-concentratiekampen tijdens de Holocaust, die door de SS-kampbewakers gekozen werd om de kampen te helpen runnen.

V: Wat waren enkele van de taken die kapo's uitvoerden?


A: Sommige kapo's hadden de leiding over andere gevangenen, die dwangarbeid moesten verrichten, terwijl andere kapo's papierwerk deden en de administratie in de kampen bijhielden.

V: Waarom gebruikten de nazi's kapo's?


A: De nazi's gebruikten kapo's om vele redenen. Kapo's hielpen de kampen te runnen, waardoor de kampen minder SS-bewakers nodig hadden. De kapo's hielpen de SS om de andere gevangenen onder controle te houden, waardoor een klein aantal SS'ers grote concentratiekampen kon leiden. Kapo's werden ook niet betaald voor hun werk, dus dit bespaarde de nazi's veel geld.

V: Welke speciale behandeling kregen kapo's?


A: Hoewel ze niet betaald werden, kregen de kapo's een speciale behandeling. Ze hoefden geen zware arbeid te verrichten en ze werden niet fysiek mishandeld zoals de andere gevangenen. Ze kregen soms extra eten, sigaretten, alcohol, gewone kleding en privékamers.

V: Hoe behielden de kapo's hun speciale behandeling?


A: Om hun speciale behandeling te behouden, moesten de kapo's de SS-bewakers tevreden houden. Als zij de andere gevangenen niet goed genoeg onder controle hielden, zouden de kapo's hun baan verliezen en weer gewone gevangenen worden.

V: Wie waren de kapo's die vaak door de SS gekozen werden?


A: De SS koos vaak kapo's die lid waren van gewelddadige criminele bendes.

V: Misbruikten de kapo's wel eens andere gevangenen?


A: Ja, sommige kapo's, vooral diegenen die lid waren van gewelddadige criminele bendes, mishandelden vaak andere gevangenen ernstig, en de SS liet dit toe.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3