Professor

Professor (gewoonlijk afgekort als prof. ) is een academische rang aan de meeste universiteiten en hogescholen. Het woord professor komt uit het Latijn. Het betekent een "persoon die belijdt", meestal een expert in kunsten of wetenschappen. Een professor is een leraar van de hoogste rang. Professoren houden zich vaak bezig met onderzoek. In veel instellingen is de functiebenaming "professor" synoniem met die van een instructeur.Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, is hoogleraar diplomatie aan de Georgetown University.Zoom
Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, is hoogleraar diplomatie aan de Georgetown University.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, is hoogleraar diplomatie aan de Georgetown University.Zoom
Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, is hoogleraar diplomatie aan de Georgetown University.

Beschrijving

Een professor is een volleerd en erkend academicus. In de meeste landen van het Gemenebest en in Noord-Europa is de titel professor de hoogste academische rang aan een universiteit. In de Verenigde Staten en Canada is de titel professor ook de hoogste rang, maar een hoger percentage bereikt deze. In deze gebieden zijn hoogleraren geleerden met een doctorsgraad (meestal Ph.D.) of gelijkwaardige kwalificaties. De meeste hoogleraren geven les aan vierjarige hogescholen en universiteiten. Een emeritus hoogleraar is een titel die wordt gegeven aan geselecteerde gepensioneerde hoogleraren met wie de universiteit geassocieerd wenst te blijven vanwege hun statuur en lopend onderzoek. Emeritus-hoogleraren ontvangen geen salaris. Wel krijgen zij vaak kantoor- of laboratoriumruimte, en gebruik van bibliotheken, laboratoria, enzovoort.

De term professor wordt ook gebruikt in de titels assistent-professor en universitair hoofddocent, die in sommige Europese landen niet als posities op hoogleraarniveau worden beschouwd. In Australië wordt de titel "associate professor" gebruikt in plaats van "reader", die boven "senior lecturer" en onder "full professor" staat.

Naast de academische titel geven universiteiten in veel landen ook eredoctoraten aan bekende kunstenaars, atleten en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, ook al hebben deze personen niet de academische kwalificaties die doorgaans voor een hoogleraarschap vereist zijn en oefenen zij ook geen hoogleraarstaken uit. Dergelijke "professoren" verrichten echter meestal geen academische werkzaamheden voor de instelling die de titel verleent. In het algemeen wordt de titel professor strikt gebruikt voor academische functies en niet voor personen die deze titel op honoraire basis voeren.Beschrijving

Een professor is een volleerd en erkend academicus. In de meeste landen van het Gemenebest en in Noord-Europa is de titel professor de hoogste academische rang aan een universiteit. In de Verenigde Staten en Canada is de titel professor ook de hoogste rang, maar een hoger percentage bereikt deze. In deze gebieden zijn hoogleraren geleerden met een doctorsgraad (meestal Ph.D.) of gelijkwaardige kwalificaties. De meeste hoogleraren geven les aan vierjarige hogescholen en universiteiten. Een emeritus hoogleraar is een titel die wordt gegeven aan geselecteerde gepensioneerde hoogleraren met wie de universiteit geassocieerd wenst te blijven vanwege hun statuur en lopend onderzoek. Emeritus-hoogleraren ontvangen geen salaris. Wel krijgen zij vaak kantoor- of laboratoriumruimte, en gebruik van bibliotheken, laboratoria, enzovoort.

De term professor wordt ook gebruikt in de titels assistent-professor en universitair hoofddocent, die in sommige Europese landen niet als posities op hoogleraarniveau worden beschouwd. In Australië wordt de titel "associate professor" gebruikt in plaats van "reader", die boven "senior lecturer" en onder "full professor" staat.

Naast de academische titel geven universiteiten in veel landen ook eredoctoraten aan bekende kunstenaars, atleten en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, ook al hebben deze personen niet de academische kwalificaties die doorgaans voor een hoogleraarschap vereist zijn en oefenen zij ook geen hoogleraarstaken uit. Dergelijke "professoren" verrichten echter meestal geen academische werkzaamheden voor de instelling die de titel verleent. In het algemeen wordt de titel professor strikt gebruikt voor academische functies en niet voor personen die deze titel op honoraire basis voeren.Adjunct

Een adjunct-professor, ook wel een adjunct-docent of adjunct-instructeur genoemd, is een positie zonder vaste aanstelling in de VS en Canada. Zij hebben gewoonlijk een lagere rang dan een gewoon hoogleraar. Zij worden gewoonlijk op contractbasis aangenomen. Zij worden vaak ingehuurd als deeltijddocenten, vooral aan universiteiten en hogescholen met krimpende budgetten. De positie van een adjunct kan vaak leiden tot een voltijds hoogleraarschap. Het is ook een mogelijkheid voor professionals om deeltijds les te geven.Adjunct

Een adjunct-professor, ook wel een adjunct-docent of adjunct-instructeur genoemd, is een positie zonder vaste aanstelling in de VS en Canada. Zij hebben gewoonlijk een lagere rang dan een gewoon hoogleraar. Zij worden gewoonlijk op contractbasis aangenomen. Zij worden vaak ingehuurd als deeltijddocenten, vooral aan universiteiten en hogescholen met krimpende budgetten. De positie van een adjunct kan vaak leiden tot een voltijds hoogleraarschap. Het is ook een mogelijkheid voor professionals om deeltijds les te geven.Salaris

Het salaris van een professor kan variëren per opleiding, school, vakgebied en land. Een hoogleraar verdient gewoonlijk een basissalaris en een reeks secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast verdient een hoogleraar die extra rollen vervult in zijn instelling (bv. afdelingsvoorzitter, decaan, hoofd van graduate studies, enz.) extra inkomsten. In de Verenigde Staten verdiende een hoogleraar Rechten in 2014 gemiddeld $143.509 per jaar. Ter vergelijking: docenten geschiedenis, Engels, kunst of theologie verdienden ongeveer de helft van dat bedrag.

Gemiddelde per land

Land

Gemiddelde/maand

Gemiddelde/week

Australië

5.945 AUD

Brazilië

2.604 reals

26.9

Canada

4.631 CAD

36.0

Tsjechische Republiek

21.064 CSK

33.5

Finland

3.155 euro (mannen)

36.4

Duitsland

4.902 euro

Hongarije

242.296 HUF

Italië

4.220 euro

Japan

582.421 yen

Koeweit

960 dinars

36.0

Letland

419 lats

29.8

Mexico

13.877 pesos

42.0

Peru

2.583 PEN

Filippijnen

19.524 PHP

Portugal

1.519 euro

36.8

Roemenië

2.168 RON (mannen)

38.8

Thailand

21.067 THB (mannen)

38.0

Verenigd Koninkrijk

3.119 GBP

36.0

Verenigde Staten

6.103 USD

32.3Salaris

Het salaris van een professor kan variëren per opleiding, school, vakgebied en land. Een hoogleraar verdient gewoonlijk een basissalaris en een reeks secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast verdient een hoogleraar die extra rollen vervult in zijn instelling (bv. afdelingsvoorzitter, decaan, hoofd van graduate studies, enz.) extra inkomsten. In de Verenigde Staten verdiende een hoogleraar Rechten in 2014 gemiddeld $143.509 per jaar. Ter vergelijking: docenten geschiedenis, Engels, kunst of theologie verdienden ongeveer de helft van dat bedrag.

Gemiddelde per land

Land

Gemiddelde/maand

Gemiddelde/week

Australië

5.945 AUD

Brazilië

2.604 reals

26.9

Canada

4.631 CAD

36.0

Tsjechische Republiek

21.064 CSK

33.5

Finland

3.155 euro (mannen)

36.4

Duitsland

4.902 euro

Hongarije

242.296 HUF

Italië

4.220 euro

Japan

582.421 yen

Koeweit

960 dinars

36.0

Letland

419 lats

29.8

Mexico

13.877 pesos

42.0

Peru

2.583 PEN

Filippijnen

19.524 PHP

Portugal

1.519 euro

36.8

Roemenië

2.168 RON (mannen)

38.8

Thailand

21.067 THB (mannen)

38.0

Verenigd Koninkrijk

3.119 GBP

36.0

Verenigde Staten

6.103 USD

32.3Verwante pagina's

  • Lezer (academische rang)
  • Docent
  • Academische ambtstermijn
  • Leraar
  • Bezoekende geleerdeVerwante pagina's

  • Lezer (academische rang)
  • Docent
  • Academische ambtstermijn
  • Leraar
  • Bezoekende geleerde
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3