Laetoli

Laetoli is een site in Tanzania, gedateerd op het Plio-Pleistoceen. Het is beroemd om zijn hominin voetafdrukken, bewaard gebleven in vulkanische as. De site van de Laetoli voetafdrukken is 45 km ten zuiden van de Olduvai kloof. Het werd opgegraven door de archeologen Louis en Mary Leakey in 1978. "De Laetoli Footprints" kregen veel aandacht van het publiek omdat ze overtuigend bewijs zijn van tweevoetigheid in de Plioceense hominezen.

Gedateerd op 3,6 miljoen jaar geleden, waren zij het oudste bekende bewijs van hominin bipedalisme. Nu zijn er oudere bewijzen gevonden, zoals de Ardipithecus ramidus fossielen. De voetafdrukken en skeletstructuur opgegraven in Laetoli waren duidelijk bewijs dat bipedalisme evolueerde voor vergrote hersenen in hominiden. Hoewel er over gedebatteerd wordt, wordt aangenomen dat de drie individuen die deze voetafdrukken maakten tot de soort Australopithecus afarensis behoorden. Samen met de voetafdrukken waren er andere hominese en dierlijke skeletresten en Acheuleaanse artefacten (handassen).

Na debat werd besloten dat Australopithecus afarensis de soort is van de drie hominezen die in Laetoli de voetafdrukken hebben gemaakt. Dit is gebaseerd op de reconstructie van het voetskelet van een vrouwelijke A. afrarensis homin. Gedetailleerde voetafdrukanalyse vergeleek zowel menselijke als tweevoetige dieren zoals beren en primaten. Gangen (looppatroon) en voetstructuur werden geanalyseerd. Staplengte, staplengte, stapbreedte en voethoek toonden aan dat A. afarensis meer mensachtig was in de gang dan aapachtig.

A. Afarensis is dus een verplichte tweevoetige hominide. Zijn hersenomvang leek erg op die van moderne chimpansees en gorilla's. Dus, in een belangrijk opzicht was het net als het geslacht Homo sinds hij tweevoeter was. Dat betekent dat hij aangepast was aan het leven in open bos en savanne, niet aan het tropisch regenwoud. Aan de andere kant had het een brein ter grootte van een aap. Deze situatie, waarbij verschillende eigenschappen van een dier zich in verschillende tempo's ontwikkelen, staat bekend als mozaïekevolutie.

de Laetoli-fossiele site in het noorden van TanzaniaZoom
de Laetoli-fossiele site in het noorden van Tanzania

Kunstenaarsrecreatie van een foto van een hominide voetafdruk van Laetoli.Zoom
Kunstenaarsrecreatie van een foto van een hominide voetafdruk van Laetoli.

Cast van de Laetoli footprints, te zien in het National Museum of Natural History in Washington, D.C.Zoom
Cast van de Laetoli footprints, te zien in het National Museum of Natural History in Washington, D.C.

Voetafdrukken in Europa

De oudste hominfoons in Europa bevinden zich in Groot-Brittannië. Ze zijn ongeveer 800.000 jaar tot een miljoen jaar oud. Ze zijn gevonden op het strand van Happisburgh, East Anglia.

De archeologen beschrijven ze als "de oudste bekende hominin-voetafdruk buiten Afrika tussen ca. 1 miljoen en 0,78 miljoen jaar geleden". De site staat bekend om het behoud van sedimenten met de vroege Pleistocene fauna en flora. Sinds 2005 zijn er vuursteenwapens gevonden. Dit betekent dat de mens ten minste 350.000 jaar eerder dan gedacht Noord-Europa heeft bezet.

Kaart die de positie van Happisburgh in het vroege Pleistoceen toont, ongeveer 800.000 jaar geleden.Zoom
Kaart die de positie van Happisburgh in het vroege Pleistoceen toont, ongeveer 800.000 jaar geleden.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3