Leidmotief

Een leidmotief (uitgesproken [ˈlaɪːt.motief], "LITE-mow-teef") (ook wel gespeld leidmotief), is een Duits woord dat leidend motief betekent. Het is een klein muzikaal thema dat vaak herhaald wordt in een muziekstuk, heel vaak in de opera. Het leidmotief is in het muzikale verhaal verbonden met een persoon of een ding of een idee. Het leidmotief kan een kort melodietje zijn, maar het kan ook een ritme of gewoon een akkoord zijn.

Het woord "leitmotiv" wordt soms gebruikt in andere zaken zoals literatuur. In een boek kan het een idee zijn dat tijdens het verhaal blijft komen. Het kan ook gebruikt worden in films of videogames.

Het woord "leitmotiv" wordt vooral geassocieerd met de opera's van Richard Wagner. Het leitmotiv helpt het verhaal dramatisch te maken en te binden, omdat het de muziek makkelijker te begrijpen maakt. Soms verandert een leidmotief tijdens een opera als het personage verandert. Er kunnen verschillende dramatische effecten worden gemaakt met leitmotieven. Zo kan een leidmotief worden gespeeld voordat een personage op het podium komt, zodat het publiek weet wie er komt voordat de acteur te zien is. Drie voorbeelden van leidmotieven uit Wagners Ring Cycle Der Ring des Nibelungen zijn: het leidmotief voor de oppergod Wotan (een persoon), het leidmotief voor de Tarnhelm, de onzichtbaarheidshelm, (een ding), en het leidmotief voor de Verloochening van de Liefde (een idee).

Het gebruik van leitmotiv was niet geheel nieuw in de 19e eeuw. Zo worden de eerste vier noten van Beethovens Vijfde Symfonie als een rode draad door de hele symfonie gebruikt. Het was echter Carl Maria von Weber die het voor het eerst veel in zijn opera's gebruikte. Een muziekcriticus, F.W. Jähns, gebruikte het woord om Webers werk te beschrijven. Hector Berlioz schreef een symfonie met de naam Symphonie Fantastique die een melodie heeft die hij idée fixe ("vast idee") noemde om de liefde tussen de twee personages weer te geven.

Wagner gebruikte het woord "leitmotiv" niet echt. Hij noemde zulke thema's liever "Grundthema" (basisidee) of eenvoudigweg "Motiv". Sommige mensen, zoals Eduard Hanslick, die niet van Wagners muziek hielden, vonden dat Wagners gebruik van leitmotieven de muziek te simpel maakte. Claude Debussy zei dat het gebruik van leidmotieven in opera's was als het hebben van een wereld waar gekke mensen altijd "visitekaartjes" zouden gebruiken om zichzelf voor te stellen en dan beginnen met het zingen van hun namen om er zeker van te zijn dat iedereen wist wat er aan de hand was.

Veel andere componisten gebruikten leitmotieven op een vergelijkbare manier als Wagner, bijvoorbeeld Richard Strauss in zijn opera's, Elgar in zijn oratoria The Kingdom en The Apostles of Alban Berg in zijn opera Lulu.

Leitmotieven of muziekthema's worden ook gebruikt om films te dramatiseren. Het beroemde Jaws-thema gebruikt bijvoorbeeld een leidmotief voor de haai.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de leidraad?


A: Een leidmotief is een klein muzikaal thema dat vaak wordt herhaald in een muziekstuk, meestal een opera. Het kan betrekking hebben op een persoon, ding of idee, en het helpt het verhaal dramatisch te maken en het samen te binden.

V: Wie was de eerste die veel leidmotieven in zijn opera's gebruikte?


A: Carl Maria von Weber was de eerste componist die veel leidmotieven in zijn opera's gebruikte.

V: Hoe verwees Wagner naar dergelijke thema's?


A: Wagner noemde deze thema's liever "Grundthema" (basisidee) of gewoon "Motiv".

V: Wat zijn enkele voorbeelden van leidmotieven in Wagners cyclus Der Ring des Nibelungen?


Antwoord: Drie voorbeelden van leidmotieven uit dit werk zijn het leidmotief van de oppergod Wotan (persoon), het leidmotief van Tarnhelm, de onzichtbaarheidshelm (ding) en het leidmotief van het afzweren van de liefde (idee).

V: Zijn er andere componisten die soortgelijke technieken hebben gebruikt?


A: Ja, veel andere componisten hebben soortgelijke technieken gebruikt in hun werken, zoals Richard Strauss in zijn opera's, Elgar in zijn oratoria The Kingdom en The Apostles, of Alban Berg in zijn opera Lulu. Leitmotieven of muzikale thema's worden ook gebruikt bij de dramatisering van films. Het beroemde Jaws-thema gebruikt bijvoorbeeld het leidmotief van een haai.

V: Is deze techniek nieuw?


Antwoord: Nee, deze techniek was niet helemaal nieuw toen Wagner haar in de 19e eeuw populariseerde; Beethoven had haar al als motief gebruikt in zijn Vijfde Symfonie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3