Realisme

Realisme is een woord dat op veel verschillende manieren kan worden gebruikt. Het wordt vooral in de kunsten gebruikt om de manier te beschrijven waarop schrijvers, musici, schilders enz. aan het eind van de 19e eeuw dachten. Deze kunstenaars probeerden de wereld te laten zien zoals hij werkelijk is, in plaats van te proberen te ontsnappen naar een wereld van fantasie, wat de Romantici hadden gedaan. De Realisten wilden een nauwkeurige beschrijving geven van de Natuur en van de manier waarop mensen in de maatschappij leefden.

Schilderij van een jong konijn, door Albrecht Dürer, gemaakt in 1502Zoom
Schilderij van een jong konijn, door Albrecht Dürer, gemaakt in 1502

De Steenbrekers was een schilderij van Gustave Courbet, gemaakt in 1849. Het is verloren gegaan in een brand in 1945.Zoom
De Steenbrekers was een schilderij van Gustave Courbet, gemaakt in 1849. Het is verloren gegaan in een brand in 1945.

Schilderij van een jong konijn, door Albrecht Dürer, gemaakt in 1502Zoom
Schilderij van een jong konijn, door Albrecht Dürer, gemaakt in 1502

De Steenbrekers was een schilderij van Gustave Courbet, gemaakt in 1849. Het is verloren gegaan in een brand in 1945.Zoom
De Steenbrekers was een schilderij van Gustave Courbet, gemaakt in 1849. Het is verloren gegaan in een brand in 1945.

Realisme in de literatuur

Het realisme in de literatuur was een stroming die in Duitsland begon. De dichter en schrijver Heinrich Heine probeerde in zijn boeken de wereld te accepteren zoals die is, in plaats van te proberen eraan te ontsnappen. Realistische schrijvers probeerden de goede dingen in de maatschappij te vinden.

De belangstelling voor het Realisme leidde tot een stroming die Naturalisme werd genoemd. Dit hield in dat scènes in de natuur nauwkeurig werden beschreven. De romanschrijver Emile Zola was een naturalist.

Realisme in de literatuur

Het realisme in de literatuur was een stroming die in Duitsland begon. De dichter en schrijver Heinrich Heine probeerde in zijn boeken de wereld te accepteren zoals die is, in plaats van te proberen eraan te ontsnappen. Realistische schrijvers probeerden de goede dingen in de maatschappij te vinden.

De belangstelling voor het Realisme leidde tot een stroming die Naturalisme werd genoemd. Dit hield in dat scènes in de natuur nauwkeurig werden beschreven. De romanschrijver Emile Zola was een naturalist.

Realisme in de filosofie

In de filosofie heeft realisme een iets andere betekenis. Realistische filosofie is een manier van denken over de wereld waarin de dingen een bestaan hebben, zelfs als niemand ze bestudeert (kijkt, hoort, ruikt, aanraakt). Dit was anders dan oudere filosofen die zeiden dat dingen alleen bestaan door mensen die zich ervan bewust zijn. Bijvoorbeeld: schoonheid bestaat alleen omdat iemand iets ziet dat hij mooi vindt. Een realistische filosoof zou kunnen zeggen dat schoonheid er is, of iemand het nu ziet of niet.

Realisme in de filosofie

In de filosofie heeft realisme een iets andere betekenis. Realistische filosofie is een manier van denken over de wereld waarin de dingen een bestaan hebben, zelfs als niemand ze bestudeert (kijkt, hoort, ruikt, aanraakt). Dit was anders dan oudere filosofen die zeiden dat dingen alleen bestaan door mensen die zich ervan bewust zijn. Bijvoorbeeld: schoonheid bestaat alleen omdat iemand iets ziet dat hij mooi vindt. Een realistische filosoof zou kunnen zeggen dat schoonheid er is, of iemand het nu ziet of niet.

Muziek

In de muziek was er een stroming die Verismo werd genoemd, het Italiaanse woord voor "werkelijkheid". Verismo was populair in de Italiaanse opera rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Puccini was een operacomponist wiens stijl typerend is voor het Verismo.

Muziek

In de muziek was er een stroming die Verismo werd genoemd, het Italiaanse woord voor "werkelijkheid". Verismo was populair in de Italiaanse opera rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Puccini was een operacomponist wiens stijl typerend is voor het Verismo.

Andere betekenissen

De term sociaal realisme beschrijft een kunstvorm in het Amerika van de jaren 1930 die sociaal protest op een naturalistische manier uitdrukt. Dit verschilt van wat gewoonlijk socialistisch realisme wordt genoemd, een term die door Sovjet-politici van 1932 tot medio jaren 1980 werd gebruikt om kunst te beschrijven die de strijd van de arbeiders toonde en de Sovjet-Unie verheerlijkte.

In het begin van de 20e eeuw leidde het Realisme tot andere bewegingen zoals het Dadaïsme en het Surrealisme.

Andere betekenissen

De term sociaal realisme beschrijft een kunstvorm in het Amerika van de jaren 1930 die sociaal protest op een naturalistische manier uitdrukt. Dit verschilt van wat gewoonlijk socialistisch realisme wordt genoemd, een term die door Sovjet-politici van 1932 tot medio jaren 1980 werd gebruikt om kunst te beschrijven die de strijd van de arbeiders toonde en de Sovjet-Unie verheerlijkte.

In het begin van de 20e eeuw leidde het Realisme tot andere bewegingen zoals het Dadaïsme en het Surrealisme.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3