Wedloop om Afrika

De Scramble for Africa, ook wel de Race for Africa genoemd, was een periode in de geschiedenis waarin de koloniale expansie in Afrika snel verliep. Het duurde van de jaren 1880 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog. Veel Europese landen begonnen in die tijd kolonies in Afrika. Dit is een voorbeeld van Nieuw Imperialisme. In de laatste helft van de 19e eeuw veranderde de manier waarop landen hun koloniën controleerden. Voorheen hadden de Europeanen alleen directe controle over kleine kustgebieden. Nu veranderden zij van economische controle door vestiging, naar politieke en militaire controle over de hulpbronnen van de kolonie. Dit bleek uit de strijd om gebieden die door Europese naties werden gecontroleerd.

Veel mensen werden beroemd door Europese landen te helpen meer land te vinden in Afrika. Hiertoe behoorden de ontdekkingsreizigers David Livingstone, Henry Morton Stanley en Pierre Savorgnan de Brazza en de Franse politicus Jules Ferry.

De Conferentie van Berlijn (1884 - 1885) probeerde een einde te maken aan de geschillen tussen het Verenigd Koninkrijk, de Franse Derde Republiek, het Duitse Rijk en andere Europese landen. Zij kwamen overeen dat "effectieve bezetting" de regel zou worden voor koloniale aanspraken. Er werden wetten gemaakt voor het toepassen van direct bestuur op een kolonie, ondersteund door militaire macht.
  Afrika in 1880 en 1913  Zoom
Afrika in 1880 en 1913  

Andere lezing

  • Maria Petringa, Brazza, Een leven voor Afrika (2006)ISBN 9781-4259-11980


 

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Scramble for Africa?


A: De Scramble for Africa, ook wel de Race for Africa genoemd, was een periode van snelle koloniale expansie in Afrika die duurde van de jaren 1880 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog. In die periode begonnen veel Europese landen delen van Afrika te koloniseren als onderdeel van het Nieuwe Imperialisme.

V: Hoe controleerden de Europeanen in die tijd hun koloniën?


A: Voorheen hadden de Europeanen alleen directe controle over kleine kustgebieden. In deze periode gingen zij echter over op politieke en militaire controle over de hulpbronnen van de kolonie in plaats van alleen economische controle door nederzettingen.

V: Wie waren enkele beroemde mensen die de Europese landen hielpen meer land te vinden in Afrika?


A: Beroemde mensen die de Europese landen hielpen meer land te vinden waren de ontdekkingsreizigers David Livingstone, Henry Morton Stanley en Pierre Savorgnan de Brazza en de Franse politicus Jules Ferry.

V: Wat was de Conferentie van Berlijn?


A: De Conferentie van Berlijn (1884 - 1885) was een poging van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Derde Republiek, het Duitse Rijk en andere Europese landen om een einde te maken aan hun onderlinge geschillen over koloniale aanspraken in Afrika. Zij kwamen overeen dat "effectieve bezetting" zou worden gebruikt om te bepalen wie welk gebied controleerde en er werden wetten gemaakt voor het gebruik van directe heerschappij over een kolonie, gesteund door militaire macht.

V: Wat is nieuw imperialisme?


A: Nieuw Imperialisme verwijst naar een periode waarin machtige naties of staten hun rijkdom en macht vergrootten door kolonisatie of imperialisme buiten hun eigen grenzen. Het gaat meestal om de overname van landen met waardevolle hulpbronnen zoals mineralen of landbouwproducten en de exploitatie van die hulpbronnen voor economisch gewin, terwijl ook politieke invloed wordt uitgeoefend op die gebieden.

V: Wanneer vond de "Scramble for Africa" plaats?


A: De "Scramble for Africa" duurde van de jaren 1880 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3