Ontdekkingsreis

Verkenning is het doorzoeken van een onbekend gebied om er meer over te weten te komen. Het gaat om de ontdekking van nieuwe informatie. De mens gaat op verkenning, ook al heeft hij alles wat hij nodig heeft al op zijn plaats. Zij zijn het enige zoogdier dat dit doet.

Neanderthalers bestonden honderdduizenden jaren in Eurazië. Maar hun verspreidingsgebied was beperkt vergeleken met dat van de moderne mens. In minder dan 500.000 jaar heeft de mens alle continenten verkend en zich over alle continenten verspreid. De ontdekkingsreizen kenden hun grootste bloei tijdens het tijdperk van de ontdekking. In die tijd hebben Europese ontdekkingsreizigers een groot deel van de rest van de wereld bevaren en in kaart gebracht. Mensen hebben geografisch verkend, zelfs tot in de ruimte. Zij verkennen ideeën, kunst en zelfs de aard van het leven.

Roald Amundsen, Noorse ontdekkingsreiziger van de Noord- en ZuidpoolZoom
Roald Amundsen, Noorse ontdekkingsreiziger van de Noord- en Zuidpool

Vroege historische verkenningen

Feniciërs

De Feniciërs waren een cultuur die reeds in het 3e millennium v. Chr. bestond in het kustgebied van de Levant. Zij waren geen cultuur van betekenis tot ongeveer 1100 v. Chr. Tegen de 9e eeuw v. Chr. waren de Feniciërs de dominante cultuur in de Middellandse Zee geworden. Zij werden rijk door handel. In plaats van oorlog gebruikten zij handelsovereenkomsten en allianties om hun koloniën uit te breiden. De Feniciërs ontwikkelden geavanceerde navigatievaardigheden en hadden de beste schepen in het Middellandse Zeegebied. Zij verkenden routes over land en ontwikkelden karavaanroutes om handel te drijven met verre oorden. Carthago begon als een Fenicische kolonie aan de noordkust van Afrika. Het groeide uit tot hun grootste en meest succesvolle kolonie.

Carthagers

Geleidelijk aan kwamen de Fenicische koloniën in het westelijke Middellandse-Zeegebied onder de controle van Carthago. De Carthagers waren ook ontdekkingsreizigers. Twee grote ontdekkingsreizen worden door vroege schrijvers genoemd. Beide vonden plaats rond 500 v. Chr. Plinius de Oudere schreef dat Carthago een ontdekkingsreiziger met de naam Himilco erop uit stuurde om de afgelegen delen van Europa te verkennen. Het verslag, of periplus (zeilverslag), is niet bewaard gebleven maar andere vroege schrijvers hebben het gezien. Hij had maar liefst 60 schepen in zijn vloot. Hij zou langs het Iberisch schiereiland langs de kust van Gallië gereisd hebben. Avienus, een Romeinse schrijver uit de 4e eeuw na Christus, schreef over de expeditie. Himilco trok noordwaarts van Bretagne naar de Britse eilanden. Waarschijnlijk was hij op zoek naar tin, een zeldzaam metaal in die tijd. Hij bereikte een land met de Latijnse naam: insula sacra, "het heilige eiland", waarvan algemeen wordt aangenomen dat het Ierland is.

Rond dezelfde tijd werd Hanno de Zeevaarder gezonden om de westkust van Afrika te verkennen. Zijn periplus is bewaard gebleven en is een van de vroegste bewaard gebleven manuscripten. De periplus noteert oriëntatiepunten, havens en de vaarafstand ertussen. Het is een gids voor andere scheepskapiteins om te volgen. Hanno's 60 schepen voeren zuidwaarts langs de Afrikaanse kust. Hij kan tot aan een eiland voor de kust van Sierra Leone gevaren hebben. Er zijn geen gegevens over andere verkenningen van de West-Afrikaanse kust tot de tijd van Hendrik de Zeevaarder, de Portugese ontdekkingsreiziger.

Griekse ontdekkingsreizigers

Een van de eerste wetenschappelijke ontdekkingsreizigers was Pytheas van Massalia. Hij was een oude Griek uit de toenmalige Griekse kolonie Massalia (nu Marseille). Hij maakte een reis naar het noordwesten van Europa in ongeveer 325 voor Christus. Hij maakte een rondreis om Groot-Brittannië. Pytheas was de eerste persoon die de Middernachtzon beschreef. Hij is de eerste bekende wetenschappelijke bezoeker en verslaggever van het poolijs op de Noordpool. Zijn verslag van de getijden is het vroegst bekende dat de maan als oorzaak noemt.

Chinese verkenning

In de 2e eeuw v. Chr. verkende de Han dynastie een groot deel van het oostelijk deel van het noordelijk halfrond. In 139 v. Chr. reisde de Han-diplomaat Zhang Qian naar het westen in een vergeefse poging om een alliantie met de Da Yuezhi te sluiten. Hij ontdekte landen waarvan de Chinezen niet eens wisten dat ze bestonden. Hij reisde tot aan de Indus rivier in het noordwesten van India.

Carthago en koloniënZoom
Carthago en koloniën

Middeleeuwse verkenningen

Vikings

Tijdens de Vikingtijd kunnen drie verschillende groepen Vikingen worden onderscheiden uit verschillende delen van Scandinavië. De Denen, de Zweden (ook wel de "Rus" genoemd) en de Noorse Vikingen. De "Rus", stichtten de nederzetting Kiev. Naar zichzelf vernoemd noemden zij het Russland (later bekend als Rusland). De Zweedse Vikingverkenner Garðar Svavarsson was de eerste die IJsland in 870 rondzeilde en vaststelde dat het een eiland was. Rond 890 CE trokken Vikingen, geleid door Ohthere van Noorwegen, noordwaarts boven de poolcirkel naar de Witte Zee.

Rond 982 verkende de Noor Erik de Rode Groenland. In 986 keerde hij terug naar IJsland, vanwaar hij zeilde. Hij overtuigde anderen hem te volgen en stichtte er de eerste nederzetting. Tegen het jaar 1000 woonden er duizend kolonisten. Erik's tweede van drie zonen, Leif Erikson, was waarschijnlijk de eerste Europeaan die voet zette in Noord-Amerika. Hij landde op een plaats die hij "Vinland" noemde.

Marco Polo

Marco Polo (1254-1324) was een Venetiaanse koopman en ontdekkingsreiziger. Hij reisde door Azië tijdens het hoogtepunt van het Mongoolse Rijk. Hij was een van de eerste Europeanen die Oost-Azië verkende. Hij verliet Venetië op 17-jarige leeftijd met zijn vader en oom. Ze reisden over wat later de Zijderoute zou worden. Zij bereikten Cathay (China) waar Marco Polo toetrad tot het hof van Kublai Khan. Hij reisde en verkende China gedurende 24 jaar. Hij bracht ivoor, jade, juwelen, porselein en zijde mee terug. Hij bracht nog veel meer mee terug, waaronder noedels uit China die de Italianen pasta noemden.

Świętosława II in de OostzeeZoom
Świętosława II in de Oostzee

Tijdperk van Ontdekking

Dit was een periode in de Europese geschiedenis van het begin van de 15e eeuw tot het begin van de 17e eeuw. In deze relatief korte periode werd de manier waarop de Europeanen de wereld zagen volledig veranderd. De Europese mogendheden stuurden schepen de wereld rond op zoek naar nieuwe handelsroutes. Zij waren op zoek naar handelsgoederen zoals goud, zilver en specerijen. Al doende ontdekten de Europeanen nieuwe, voor hen totaal onbekende mensen en landen. Enkele van de ontdekkingsreizigers uit deze tijd zijn:

  • Christoffel Columbus was een Genuese zeevaarder en ontdekkingsreiziger in dienst van Isabella van Castilië. Onder Portugese vlag voer hij in 1492 met drie schepen om een handelsroute naar Azië te ontdekken. In plaats daarvan landde hij in de Amerika's. Er werd gedacht dat hij de eerste Europeaan was die Amerika zag, maar Noorse ontdekkingsreizigers hadden het continent al eeuwen eerder bezocht. Zijn bevindingen leidden tot een reeks ontdekkingsreizen door andere Europeanen. Hij maakte in totaal vier reizen. De kosten waren hoog onder de inheemse bevolking, waarvan velen volledig werden weggevaagd. Zij hadden geen immuniteit tegen de gewone ziekten van Europa. Maar liefst vijf miljoen inheemse Amerikanen stierven door ziekte, verhongering en oorlog met de Europeanen.
  • Vasco da Gama was een Portugese zeevaarder. Hij was de eerste Europeaan die naar India voer via Kaap de Goede Hoop op de zuidpunt van Afrika. Hij maakte drie reizen naar India via deze nieuwe handelsroute. In 1497 vertrok hij uit Lissabon met vier schepen plus een bergingsschip van onbekende naam. Geen enkele Europese ontdekkingsreiziger vóór hem was verder gevaren dan de plaats die nu Zuid-Afrika heet. Vasco da Gama zeilde rond de bodem van het Afrikaanse continent. Zijn reizen brachten Portugal in een zeer machtige positie om handel te drijven met India. De Portugezen stichtten buitenposten langs de Afrikaanse kust.
  • Ferdinand Magellan was een Portugese ontdekkingsreiziger. Onder de vlag van Spanje vond hij de Straat van Magellan (naar hem genoemd) die de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan verbond. Hij was de eerste Europeaan die de Stille Oceaan bevoer. Hij werd gedood op de Filippijnen in 1521. Maar zijn schepen, onder leiding van de Baskische navigator Juan Sebastián Elcano, voeren westwaarts naar Spanje en voltooiden een rondreis om de wereld. Dit bewees dat de aarde rond was.
  • Giovanni da Verrazzano was een Florentijnse ontdekkingsreiziger van Noord-Amerika die onder Franse vlag voer. Hij is bekend als de eerste Europeaan (sinds de Noormannen) die de oostkust van de Verenigde Staten verkende. In 1524 stuurde de koning van Frankrijk Verrazzano op zoek naar een "noordwestelijke doorvaart" naar Azië via Noord-Amerika. Hij verkende de kust tussen Cape Fear in North Carolina en Newfoundland. Hij verkende wat nu de haven van New York en Narragansett Bay is. Hij schreef verslagen over het land en de bewoners die hij vond. Sommige waren accuraat, maar sommige ook niet. Door zijn terugkeer in hetzelfde jaar maakte Frankrijk aanspraak op heel Noord-Amerika. Hij voer nog twee keer naar de Amerika's. Op zijn laatste reis werd hij gevangen genomen, gedood en opgegeten door kannibalen. Men denkt dat dit op Guadeloupe in de Caribische Zee was.
  • Samuel de Champlain was een Franse zeevaarder, cartograaf en ontdekkingsreiziger. In 1608 stichtte hij Quebec City. Hij bezocht het meer van Champlain (naar hem genoemd). Hij wordt erkend als de vader van Nieuw Frankrijk. Champlain verkende een groot deel van westelijk New York en de oostelijke Grote Meren.
  • James Cook was een Engelse ontdekkingsreiziger, navigator en cartograaf. Kapitein Cook maakte drie reizen naar de Stille Oceaan. Hij bracht veel gebieden in kaart en zette voor het eerst verschillende eilanden en kustlijnen op Europese kaarten. Hij verkende de oostkust van Australië en bezocht de Hawaïaanse eilanden. Hij was ook de eerste die delen van Newfoundland en Nieuw-Zeeland in kaart bracht. In 1769 kreeg hij een geschenk van een Polynesische priester genaamd Tupaia. Het was een kaart van alle grote eilanden in de Stille Zuidzee - de eerste die een Europeaan ooit had gezien. De kaart kwam overeen met wat Cook al had verkend en bevatte ook andere delen van de Stille Oceaan die hij nog niet had gezien. Het stelde hem in staat een nauwkeurige kaart van de Stille Oceaan mee terug te nemen.

Moderne verkenningen

Het heelal verkennen

Er zijn veel redenen waarom mensen de ruimte verkennen. Het werd voor het eerst verkend met mensenogen. De oude mens bracht het heelal dat hij kon zien in kaart. Toen kwamen de telescopen. In het midden van de 20e eeuw begon de mens de ruimte te verkennen met raketten en ruimtevaartuigen. De belangrijkste redenen zijn wetenschappelijk onderzoek en de belangstelling van de mens om meer over het heelal te weten te komen. De verkenning van de ruimte heeft nieuwe technologieën ontwikkeld. Zij heeft nieuwe producten en nieuwe industrieën voortgebracht.

Wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek is exploratie een van de drie doelen van empirisch onderzoek. De andere twee zijn beschrijving en verklaring. De term wordt vaak metaforisch gebruikt. Iemand kan het bijvoorbeeld hebben over het verkennen van het Internet, het verkennen van seksualiteit, of concepten die men niet fysiek kan verkennen.

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is exploratie?
A: Exploratie is het doorzoeken van een onbekend gebied om er meer over te weten te komen. Het gaat om de ontdekking van nieuwe informatie.

V: Waarom gaat de mens op onderzoek uit, zelfs als hij alles heeft wat hij nodig heeft?
A: De mens is het enige zoogdier dat op onderzoek uitgaat, zelfs als hij alles wat hij nodig heeft al heeft.

V: Hoe lang bestonden de Neanderthalers?
A: Neanderthalers bestonden honderdduizenden jaren in Eurazië.

V: Hoe lang heeft de mens erover gedaan om alle continenten te verkennen en zich te verspreiden?
A: In minder dan 500.000 jaar heeft de mens alle continenten verkend en bereikt.

V: Wanneer was er een dramatische toename van exploratie?
A: Er was een dramatische toename van exploratie tijdens het tijdperk van de ontdekkingen, toen Europese ontdekkingsreizigers een groot deel van de rest van de wereld bevoeren en in kaart brachten.

V: Waar heeft de mens geografisch verkend?
A: Mensen hebben geografisch geëxploreerd, zelfs tot in de ruimte.

V: Wat verkennen mensen nog meer naast de geografie?
A: Mensen onderzoeken ook ideeën, kunst en zelfs de aard van het leven.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3