Ontdekkingsreis

Exploratie is het doorzoeken van een onbekend gebied om er meer over te weten te komen. Het gaat om de ontdekking van nieuwe informatie. De mens gaat op verkenning, zelfs wanneer hij alles wat hij nodig heeft al heeft. Zij zijn het enige zoogdier dat dit doet.

Neanderthalers bestonden honderdduizenden jaren in Eurazië. Maar hun verspreidingsgebied was beperkt in vergelijking met de moderne mens. In minder dan 500.000 jaar heeft de mens alle continenten verkend en zich erover verspreid. Exploratie kende zijn meest dramatische opkomst tijdens het tijdperk van de ontdekkingen. Dit is de tijd waarin Europese ontdekkingsreizigers een groot deel van de rest van de wereld bevoeren en in kaart brachten. Mensen hebben geografisch zelfs tot in de ruimte verkend. Zij verkennen ideeën, kunst en zelfs de aard van het leven.
  Roald Amundsen, Noorse ontdekkingsreiziger van de Noord- en Zuidpool  Zoom
Roald Amundsen, Noorse ontdekkingsreiziger van de Noord- en Zuidpool  

Vroege historische verkenningen

Feniciërs

De Feniciërs waren een cultuur die al in het 3e millennium voor Christus bestond in de kuststreek van de Levant. Zij waren geen cultuur van betekenis tot ongeveer 1100 voor Christus. In de 9e eeuw v.Chr. waren de Feniciërs de dominante cultuur in de Middellandse Zee geworden. Zij werden rijk door handel. In plaats van oorlog gebruikten zij handelsovereenkomsten en allianties om hun koloniën uit te breiden. De Feniciërs ontwikkelden geavanceerde navigatievaardigheden en hadden de beste schepen in het Middellandse Zeegebied. Ze verkenden over landroutes en ontwikkelden karavaanroutes om handel te drijven met verre oorden. Carthago begon als een Fenicische kolonie aan de noordkust van Afrika. Het groeide uit tot hun grootste en meest succesvolle kolonie.

Carthagers

Geleidelijk aan kwamen de Fenicische kolonies in het westelijke Middellandse Zeegebied allemaal onder controle van Carthago. De Carthagers waren ook ontdekkingsreizigers. Twee grote ontdekkingsreizen worden door vroege schrijvers genoemd. Beide vonden plaats rond 500 voor Christus. Plinius de Oudere schreef dat Carthago een ontdekkingsreiziger genaamd Himilco stuurde om de afgelegen delen van Europa te verkennen. Het verslag, of periplus (zeilverslag), is niet bewaard gebleven, maar andere vroege schrijvers hebben het gezien. Hij had wel 60 schepen in zijn vloot. Hij zou langs het Iberisch schiereiland naar de kust van Gallië zijn gereisd. Avienus, een Romeinse schrijver uit de 4e eeuw na Christus, schreef over de expeditie. Himilco trok vanuit Bretagne noordwaarts naar de Britse eilanden. Waarschijnlijk was hij op zoek naar tin, een zeldzaam metaal in die tijd. Hij bereikte een land met de Latijnse naam: insula sacra, "Het Heilige Eiland", waarvan algemeen wordt aangenomen dat het Ierland is.

Rond dezelfde tijd werd Hanno de Zeevaarder erop uitgestuurd om de westkust van Afrika te verkennen. Zijn periplus is bewaard gebleven en is een van de vroegst bewaard gebleven manuscripten. In de periplus worden oriëntatiepunten, havens en de vaarafstand daartussen genoteerd. Het is een leidraad voor andere scheepskapiteins om te volgen. Hanno's 60 schepen voeren langs de Afrikaanse kust naar het zuiden. Hij kan tot aan een eiland voor de kust van Sierra Leone zijn gekomen. Er is geen vermelding van andere verkenningen van de West-Afrikaanse kust tot de tijd van Hendrik de Zeevaarder, de Portugese ontdekkingsreiziger.

Griekse ontdekkingsreizigers

Een van de eerste wetenschappelijke ontdekkingsreizigers was Pytheas van Massalia. Hij was een oude Griek uit de toenmalige Griekse kolonie Massalia (nu Marseille). Hij maakte een reis naar Noordwest-Europa in ongeveer 325 voor Christus. Hij heeft Groot-Brittannië omzeild. Pytheas was de eerste geregistreerde persoon die de Middernachtzon beschreef. Hij is de eerste bekende wetenschappelijke bezoeker en verslaggever van het poolijs op de Noordpool. Zijn beschrijving van de getijden is de eerste die de maan als oorzaak noemt.

Chinese verkenning

Tijdens de 2e eeuw v.Chr. verkende de Han-dynastie een groot deel van het oostelijk deel van het noordelijk halfrond. In 139 voor Christus reisde de Han diplomaat Zhang Qian naar het westen in een vergeefse poging om een alliantie te sluiten met de Da Yuezhi. Hij ontdekte landen waarvan de Chinezen niet eens wisten dat ze bestonden. Hij reisde tot aan de Indus rivier in het noordwesten van India. Carthago en koloniën  Zoom
Carthago en koloniën  

Middeleeuwse verkenningen

Vikingen

In de Vikingtijd zijn er drie verschillende groepen Vikingen te onderscheiden uit verschillende delen van Scandinavië. De Denen, Zweden (ook wel de "Rus" genoemd) en Noorse vikingen. De "Rus", stichtten de nederzetting Kiev. Ze noemden het naar zichzelf Russland (later bekend als Rusland). De Zweedse Vikingverkenner Garðar Svavarsson was de eerste die IJsland in 870 omzeilde en vaststelde dat het een eiland was. Rond 890 CE reisden Vikingen, onder leiding van Ohthere van Noorwegen, noordwaarts boven de poolcirkel naar de Witte Zee.

Rond 982 verkende de Noor Erik de Rode Groenland. In 986 keerde hij terug naar IJsland, vanwaar hij zeilde. Hij overtuigde anderen om hem te volgen en stichtte er de eerste nederzetting. Tegen het jaar 1000 woonden er duizend kolonisten. Erik's tweede van drie zonen, Leif Erikson, was waarschijnlijk de eerste Europeaan die voet zette in Noord-Amerika. Hij landde op een plaats die hij "Vinland" noemde.

Marco Polo

Marco Polo (1254-1324) was een Venetiaans koopman en ontdekkingsreiziger. Hij reisde door Azië tijdens het hoogtepunt van het Mongoolse Rijk. Hij was een van de eerste Europeanen die Oost-Azië verkende. Hij verliet Venetië op 17-jarige leeftijd met zijn vader en oom. Ze reisden over wat later de Zijderoute zou worden. Ze bereikten Cathay (China) waar Marco Polo aan het hof van Kublai Khan kwam. Hij reisde en verkende China gedurende 24 jaar. Hij bracht ivoor, jade, juwelen, porselein en zijde mee terug. Hij bracht nog veel meer mee, waaronder noedels uit China die de Italianen pasta noemden. Świętosława II in de Oostzee  Zoom
Świętosława II in de Oostzee  

Tijdperk van ontdekking

Dit was een periode in de Europese geschiedenis van het begin van de 15e eeuw tot het begin van de 17e eeuw. In deze relatief korte periode veranderde de manier waarop de Europeanen de wereld zagen volledig. De Europese mogendheden stuurden schepen de wereld rond op zoek naar nieuwe handelsroutes. Zij waren op zoek naar handelsgoederen zoals goud, zilver en specerijen. Daarbij ontdekten de Europeanen nieuwe mensen en landen die voor hen volkomen onbekend waren. Enkele ontdekkingsreizigers uit dit tijdperk zijn:

  • Christoffel Columbus was een Genuese navigator en ontdekkingsreiziger in dienst van Isabella van Castilië. Onder Portugese vlag voer hij in 1492 met drie schepen om een handelsroute naar Azië te ontdekken. In plaats daarvan landde hij in Amerika. Men dacht dat hij de eerste Europeaan was die Amerika zag, maar Noorse ontdekkingsreizigers hadden het continent al eeuwen eerder bezocht. Zijn bevindingen gaven aanleiding tot een reeks verkenningen door andere Europeanen. Hij maakte in totaal vier reizen. De kosten waren hoog onder de inheemse bevolking, waarvan velen volledig werden weggevaagd. Zij hadden geen immuniteit tegen de in Europa gebruikelijke ziekten. Maar liefst vijf miljoen inheemse Amerikanen stierven door ziekte, honger en oorlog met de Europeanen.
  • Vasco da Gama was een Portugese zeevaarder. Hij was de eerste Europeaan die naar India voer via Kaap de Goede Hoop in het zuidelijke puntje van Afrika. Hij maakte drie reizen naar India via deze nieuwe handelsroute. In 1497 verliet hij Lissabon met vier schepen plus een opslagschip met onbekende naam. Geen enkele Europese ontdekkingsreiziger vóór hem was verder gevaren dan de plaats die nu Zuid-Afrika heet. Vasco da Gama zeilde rond de bodem van het Afrikaanse continent. Zijn reizen brachten Portugal in een zeer machtige positie om handel te drijven met India. De Portugezen stichtten buitenposten langs de Afrikaanse kust.
  • Ferdinand Magellan was een Portugese ontdekkingsreiziger. Onder Spaanse vlag vond hij de (naar hem genoemde) Straat van Magellan, die de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan verbond. Hij was de eerste Europeaan die de Stille Oceaan bevoer. In 1521 sneuvelde hij op de Filippijnen. Maar zijn schepen, onder leiding van de Baskische navigator Juan Sebastián Elcano, zeilden westwaarts naar Spanje en voltooiden een wereldomzeiling. Dit bewees dat de aarde rond was.
  • Giovanni da Verrazzano was een Florentijnse ontdekkingsreiziger van Noord-Amerika die onder Franse vlag voer. Hij staat bekend als de eerste Europeaan (sinds de Noormannen) die de oostkust van de Verenigde Staten verkende. In 1524 stuurde de koning van Frankrijk Verrazzano op zoek naar een "Noordwestelijke Doorvaart" naar Azië via Noord-Amerika. Hij verkende de kust tussen Cape Fear in North Carolina en Newfoundland. Hij verkende wat nu New York Harbor en Narragansett Bay is. Hij schreef verslagen over landen en inwoners die hij aantrof. Sommige waren nauwkeurig, andere niet. Zijn terugkeer in hetzelfde jaar gaf Frankrijk aanspraak op heel Noord-Amerika. Hij zeilde nog twee keer naar Amerika. Op zijn laatste reis werd hij gevangen genomen, gedood en opgegeten door kannibalen. Dit zou zijn gebeurd op Guadeloupe in de Caribische Zee.
  • Samuel de Champlain was een Franse navigator, cartograaf en ontdekkingsreiziger. In 1608 stichtte hij Quebec City. Hij bezocht het (naar hem genoemde) meer van Champlain. Hij wordt erkend als de vader van Nieuw Frankrijk. Champlain verkende een groot deel van westelijk New York en de oostelijke Grote Meren.
  • James Cook was een Engelse ontdekkingsreiziger, navigator en cartograaf. Kapitein Cook maakte drie reizen naar de Stille Oceaan. Hij bracht veel gebieden in kaart en legde verschillende eilanden en kustlijnen voor het eerst vast op Europese kaarten. Hij verkende de oostkust van Australië en bezocht de Hawaï-eilanden. Hij was ook de eerste die delen van Newfoundland en Nieuw-Zeeland in kaart bracht. In 1769 ontving hij een geschenk van een Polynesische priester genaamd Tupaia. Het was een kaart van alle belangrijke eilanden van de Stille Zuidzee - de eerste die een Europeaan ooit had gezien. Het kwam overeen met wat Cook al had verkend en bevatte andere delen van de Stille Oceaan die hij nog niet had gezien. Het stelde hem in staat om een nauwkeurige kaart van de Stille Oceaan mee terug te nemen.

 

Moderne verkenningen

Het universum verkennen

Er zijn vele redenen waarom mensen de ruimte verkennen. Het werd voor het eerst verkend met mensenogen. De oude mens bracht het heelal dat hij kon zien in kaart. Toen kwam de uitvinding van de telescopen. In het midden van de 20e eeuw begon de mens daadwerkelijk de ruimte te verkennen met raketten en ruimtevaartuigen. De belangrijkste redenen zijn wetenschappelijk onderzoek en de interesse van de mens om meer te weten te komen over het heelal. De verkenning van de ruimte heeft nieuwe technologieën ontwikkeld. Het heeft geleid tot nieuwe producten en nieuwe industrieën. De Saturnus I (SA-3)  Zoom
De Saturnus I (SA-3)  

De foto is waarschijnlijk genomen door Kazimierz Nowak (1897-1937, de auteur staat op de foto; waarschijnlijk gemaakt met een zelfontspanner) tijdens zijn reis door Afrika - een Poolse reiziger, correspondent en fotograaf. Waarschijnlijk de eerste man ter wereld die Afrika alleen doorkruiste van het noorden naar het zuiden en van het zuiden naar het noorden (van 1931 tot 1936; te voet, per fiets en per kano).  Zoom
De foto is waarschijnlijk genomen door Kazimierz Nowak (1897-1937, de auteur staat op de foto; waarschijnlijk gemaakt met een zelfontspanner) tijdens zijn reis door Afrika - een Poolse reiziger, correspondent en fotograaf. Waarschijnlijk de eerste man ter wereld die Afrika alleen doorkruiste van het noorden naar het zuiden en van het zuiden naar het noorden (van 1931 tot 1936; te voet, per fiets en per kano).  

Wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek is exploratie een van de drie doelstellingen van empirisch onderzoek. De andere twee zijn beschrijving en verklaring. De term wordt vaak metaforisch gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld spreken van verkenning van het internet, verkenning van seksualiteit, of concepten die men niet fysiek kan verkennen.


 

Gerelateerde pagina's 

Vragen en antwoorden

V: Wat is exploratie?


A: Exploratie is het doorzoeken van een onbekend gebied om er meer over te weten te komen. Het gaat om de ontdekking van nieuwe informatie.

V: Waarom gaat de mens op onderzoek uit, zelfs als hij alles heeft wat hij nodig heeft?


A: De mens is het enige zoogdier dat op onderzoek uitgaat, zelfs als hij alles wat hij nodig heeft al heeft.

V: Hoe lang bestonden de Neanderthalers?


A: Neanderthalers bestonden honderdduizenden jaren in Eurazië.

V: Hoe lang heeft de mens erover gedaan om alle continenten te verkennen en zich te verspreiden?


A: In minder dan 500.000 jaar heeft de mens alle continenten verkend en bereikt.

V: Wanneer was er een dramatische toename van exploratie?


A: Er was een dramatische toename van exploratie tijdens het tijdperk van de ontdekkingen, toen Europese ontdekkingsreizigers een groot deel van de rest van de wereld bevoeren en in kaart brachten.

V: Waar heeft de mens geografisch verkend?


A: Mensen hebben geografisch geëxploreerd, zelfs tot in de ruimte.

V: Wat verkennen mensen nog meer naast de geografie?


A: Mensen onderzoeken ook ideeën, kunst en zelfs de aard van het leven.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3