Legacy

In de wet is een erfenis iets wat iemand krijgt door een erfenis, of door een testament.

In historische termen is een erfenis iets dat van de ene naar de andere periode wordt overgedragen. Vaak betekent het iets dat is overgeleverd van een voorouder of voorganger. Metaforisch gezien is het achterlaten van een erfenis het planten van zaden in een tuin die je nooit te zien krijgt...

In losse termen wordt soms gezegd dat een land of een beschaving een erfenis kan achterlaten, zoals een idee dat nog lang zal worden herinnerd. Dat ligt duidelijk in het verlengde van de oorspronkelijke betekenis(en) die over individuele mensen ging(en).

Boeddha en Confucius en andere religieuze en filosofische leraren hebben een morele erfenis achtergelaten.

Meer dan 2000 jaar geleden verzamelde en schreef de Griekse wiskundige, Euclides van Alexandrië, ideeën over geometrie en meten op in een tekst met de naam Elementen. Studenten gebruiken deze ideeën nog steeds als ze leren over wiskunde. Andere wetenschappen hebben ook veel te danken aan het oude Griekenland, en de wetenschap is in het algemeen een systeem van erfenissen. De Griekse wetenschap ontwikkelde zich vanuit de oude Egyptische en Babylonische wetenschap, omdat de islamitische wetenschap de erfenis van Griekenland gebruikte. De Renaissance-wetenschap bouwde voort op haar voorgangers, net als de moderne wetenschap.

In Athene hebben de burgers gestemd over wat de stad zou doen. Deze vroege vorm van democratie is een cultureel erfgoed. Het oude Rome verkoos enkele van hun leiders en maakte Romeinse wetten die een wettelijke erfenis werden voor latere beschavingen. De Romeinse en Griekse architectuur wordt ook vaak geïmiteerd, als een ander soort erfenis.

Sommige families geven objecten en ideeën door van generatie op generatie. Deze erfenissen en ideeën zijn ook wel legaten te noemen. Het kan te maken hebben met een persoon of met veel mensen. Individuen kunnen een historische erfenis achterlaten.

De erfenis is een gelijkaardig concept als erfenis en erfgoed. Het is iets wat we erven van vorige generaties en doorgeven aan onze toekomstige generaties. Meestal verwijst erfgoed naar materiële en economische erfenis, terwijl erfenis verwijst naar immateriële en culturele erfenis.

Wanneer softwarebroncode wordt hergebruikt in nieuwe softwareontwikkeling, wordt de oude code vaak legacy code genoemd.

Vragen en antwoorden

V: Wat is erfgoed?


A: Een erfenis is iets dat iemand krijgt door een erfenis of een testament. Het kan ook verwijzen naar iets dat van tijd tot tijd is doorgegeven, zoals een idee of een morele code.

V: Hoe verhoudt het begrip nalatenschap zich tot erfenis en erfopvolging?


A: Erfenis is vergelijkbaar met erfenis en nalatenschap in die zin dat het verwijst naar iets dat wij erven van vorige generaties en doorgeven aan toekomstige generaties. Legacy verwijst meestal specifiek naar materieel en financieel erfgoed, terwijl erfgoed meestal breder verwijst naar immaterieel en cultureel erfgoed.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van legaten?


A: Voorbeelden van erfenissen zijn morele codes geërfd van religieuze of filosofische leraren, wetenschappelijke ideeën geërfd van het oude Griekenland, in Athene ontwikkelde democratie, Romeinse wetten die de juridische erfenis werden van latere beschavingen, architectuur geïmiteerd van het oude Rome of Griekenland, in families doorgegeven gereedschap, het hergebruik van broncode bij de ontwikkeling van nieuwe software (zogenaamde "legacy code"), enz.

V: Wie was Euclides van Alexandrië?


Antwoord: Euclides van Alexandrië was een Griekse wiskundige die meer dan 2000 jaar geleden ideeën over meetkunde en meting verzamelde en opschreef in een tekst met de naam Elementen. Studenten gebruiken deze ideeën vandaag de dag nog steeds bij het leren van wiskunde.

V: Hoe heeft de islamitische wetenschap haar eigen erfgoed gebruikt in plaats van het erfgoed van andere culturen?


A: De islamitische wetenschap gebruikte haar eigen unieke kennis in plaats van te vertrouwen op de erfenissen van andere culturen om wetenschappelijke theorieën te ontwikkelen.

V: Wat bedoelt u als u zegt dat landen of beschavingen een erfenis kunnen nalaten?


A: Wanneer mensen zeggen dat landen of beschavingen een erfenis kunnen nalaten, bedoelen zij een idee dat lang zal worden herinnerd - dit is een voortzetting van de oorspronkelijke betekenissen van het begrip, die meer specifiek betrekking hadden op individuen die erfenissen nalaten voor toekomstige generaties.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3