Legacy

In de wet is een erfenis iets wat iemand krijgt door een erfenis, of door een testament.

In historische termen is een erfenis iets dat van de ene naar de andere periode wordt overgedragen. Vaak betekent het iets dat is overgeleverd van een voorouder of voorganger. Metaforisch gezien is het achterlaten van een erfenis het planten van zaden in een tuin die je nooit te zien krijgt...

In losse termen wordt soms gezegd dat een land of een beschaving een erfenis kan achterlaten, zoals een idee dat nog lang zal worden herinnerd. Dat ligt duidelijk in het verlengde van de oorspronkelijke betekenis(en) die over individuele mensen ging(en).

Boeddha en Confucius en andere religieuze en filosofische leraren hebben een morele erfenis achtergelaten.

Meer dan 2000 jaar geleden verzamelde en schreef de Griekse wiskundige, Euclides van Alexandrië, ideeën over geometrie en meten op in een tekst met de naam Elementen. Studenten gebruiken deze ideeën nog steeds als ze leren over wiskunde. Andere wetenschappen hebben ook veel te danken aan het oude Griekenland, en de wetenschap is in het algemeen een systeem van erfenissen. De Griekse wetenschap ontwikkelde zich vanuit de oude Egyptische en Babylonische wetenschap, omdat de islamitische wetenschap de erfenis van Griekenland gebruikte. De Renaissance-wetenschap bouwde voort op haar voorgangers, net als de moderne wetenschap.

In Athene hebben de burgers gestemd over wat de stad zou doen. Deze vroege vorm van democratie is een cultureel erfgoed. Het oude Rome verkoos enkele van hun leiders en maakte Romeinse wetten die een wettelijke erfenis werden voor latere beschavingen. De Romeinse en Griekse architectuur wordt ook vaak geïmiteerd, als een ander soort erfenis.

Sommige families geven objecten en ideeën door van generatie op generatie. Deze erfenissen en ideeën zijn ook wel legaten te noemen. Het kan te maken hebben met een persoon of met veel mensen. Individuen kunnen een historische erfenis achterlaten.

De erfenis is een gelijkaardig concept als erfenis en erfgoed. Het is iets wat we erven van vorige generaties en doorgeven aan onze toekomstige generaties. Meestal verwijst erfgoed naar materiële en economische erfenis, terwijl erfenis verwijst naar immateriële en culturele erfenis.

Wanneer softwarebroncode wordt hergebruikt in nieuwe softwareontwikkeling, wordt de oude code vaak legacy code genoemd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3