Wapenmaker

Een moderne wapenmaker is iemand wiens werk bestaat uit het repareren, assembleren en testen van handvuurwapens. Oorspronkelijk was een wapenmaker iemand die harnassen maakte voor middeleeuwse ridders en edellieden. Tegenwoordig is een wapenmaker iemand die deel uitmaakt van een organisatie zoals de politie of het leger en die wapens en geweren onderhoudt die toebehoren aan die organisatie. Een wapenmaker houdt deze wapens in topconditie, altijd klaar voor probleemloos gebruik in het veld. Door dit te doen verlengt een wapenmaker de levensduur van deze wapens tegen minimale kosten voor de organisatie. Een defect aan een wapen in een cruciale situatie kan levens kosten. Hun werk is vergelijkbaar (maar niet hetzelfde) als dat van een civiele wapensmid.

Marine bewapeningsofficier die een machinegeweer in het veld monteertZoom
Marine bewapeningsofficier die een machinegeweer in het veld monteert

Middeleeuws wapenmaker

De middeleeuwse wapenmaker moest een combinatie zijn van geleerde gereedschapsmaker, scheikundige, metaalbewerker, ingenieur en kunstenaar. Hij was zeer bekwaam en werkte zowel met hout en leer als met metalen. Een wapenmaker moest ook verstand hebben van wiskunde en geometrie. Veel van zijn werk draaide om hoogstaand smidswerk. Omdat hij maatwerk verrichtte en harnassen van hoge kwaliteit maakte voor edelen en ridders, kreeg hij meer betaald dan een smid. Elk harnas werd op bestelling gemaakt en paste precies bij die persoon. Als een deel van het harnas beschadigd werd in de strijd, repareerde de wapenmaker het. In tijden van oorlog maakte een harnasmaker ook harnassen voor soldaten.

Naast het maken van maliënkolders (ook wel maliënkolder genoemd), begonnen ze na de 14e eeuw met het maken van plaatpantsers. Wapenmakers konden zich ook specialiseren in het type pantser dat ze maakten (maliënkolder of plaat). Ze specialiseerden zich ook in verschillende taken die bij het maken van pantsers komen kijken. Een fourbor was bijvoorbeeld iemand die pantsers poetste. Armorers behoorden vaak tot een gilde. Later kwamen er gilden voor maliënkolders, plaatkolders en voor harnassenmakers die gespecialiseerd waren in helmen.

Tentoonstelling in het Glenbow Museum van een middeleeuwse wapenmaker aan een pantserZoom
Tentoonstelling in het Glenbow Museum van een middeleeuwse wapenmaker aan een pantser

Politie bewapeningsagent

In een moderne politieafdeling inspecteert, onderhoudt en repareert een bewapeningsagent vuurwapens volgens de normen die door de garantie van de fabrikant worden vereist. Een bewapeningsagent reinigt en stelt alle handvuurwapens af die door politieagenten worden gebruikt. Hij of zij onderhoudt ook de jachtgeweren, semi-automatische en automatische wapens waarop de agenten in een crisis moeten kunnen vertrouwen. Andere uitrustingen die door wapenmakers worden onderhouden zijn onder meer gasmaskers, gasgranaten, rookgranaten en soortgelijke apparaten. Een bewapeningsassistent is vaak betrokken bij de opleiding van andere leden van een afdeling in uitrusting en praktijken voor chemische oorlogsvoering.

Wapens bewaard in een wapenkamerZoom
Wapens bewaard in een wapenkamer

Militair bewapeningsagent

In de verschillende legers in de wereld onderhouden bewapeningsmakers vaak de wapenkamer van een militaire organisatie. Een bewapeningsagent instrueert militair personeel over het juiste onderhoud en de juiste verzorging van de aan hen uitgereikte wapens. De bewapeningsagent houdt de ontvangstbewijzen bij van de uitrusting die ter plaatse en tijdens de inzet wordt uitgereikt. Hij of zij is verantwoordelijk voor de inspectie en reparatie van alle wapens waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Op schepen is een wapenmeester verantwoordelijk voor de juiste werking van alle wapens die door mariniers en matrozen aan boord van dat vaartuig worden gebruikt.

Filmstudio bewaker

In een filmploeg is een wapenmaker de persoon die verantwoordelijk is voor alle wapens en vuurwapens die tijdens de productie worden gebruikt. Armorers werken samen met de producent, de regisseur en de rekwisietenmeester om een lijst op te stellen van alle wapens die nodig zullen zijn. Soms is de rekwisietenmeester ook de wapenmaker. Vaak doen zij onderzoek naar de stijl van de gebruikte wapens, afhankelijk van de periode en het soort film. Voor speciale wapens overlegt de bewapeningsmeester met de productie-ontwerper en de rekwisietenmaker. De wapenmaker is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle wapens die worden gebruikt voldoen aan de federale en lokale wetten. Voor scènes buiten de studio werkt de wapenmaker samen met de politie om de nodige vergunningen te krijgen. Om aan de wapens te komen die ze nodig hebben, kunnen wapenmakers ze huren of leasen van erkende wapenfabrieken. Veel wapenmakers hebben ook een eigen collectie wapens die ze kunnen gebruiken. Bewapeners leggen acteurs en filmploegen uit hoe ze veilig met wapens kunnen omgaan, en zorgen ervoor dat alle veiligheidsregels worden nageleefd. Het is hun verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat niemand gewond raakt tijdens het gebruik van wapens.

Vragen en antwoorden

V: Wat is het beroep van een moderne wapenmaker?


A: Een moderne wapenmaker repareert, assembleert en test handvuurwapens.

V: Wat was de oorspronkelijke functie van een wapensmid?


A: De oorspronkelijke taak van een wapensmid was het maken van wapens voor middeleeuwse ridders en edelen.

V: Tot wat voor soort organisaties behoren wapenmakers tegenwoordig?


A: Tegenwoordig behoren wapenmakers tot organisaties zoals de politie of het leger.

V: Wat is het doel van het werk van een wapensmid?


A: Het doel van het werk van een wapenmaker is om wapens van een organisatie in topconditie te houden, altijd klaar voor probleemloos gebruik in het veld.

V: Waarom is het belangrijk dat een pantsergenist wapens in topconditie houdt?


A: Het is belangrijk voor een pantsergenist om wapens in topconditie te houden omdat een defect van een wapen in een cruciale situatie levens kan kosten.

V: Hoe verlengt een pantsergenist de levensduur van wapens?


A: Een wapenmaker verlengt de levensduur van wapens door ze in topconditie te houden tegen minimale kosten voor de organisatie.

V: Wat is het verschil tussen een armorer en een civiele wapensmid?


A: Het werk van een wapensmid is vergelijkbaar (maar niet hetzelfde) met dat van een civiele wapensmid.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3