Begeleiding (muziek)

Een begeleiding in de muziek is muziek die iets anders begeleidt (begeleidt).

Een muziekstuk kan een melodie (melodie) en een begeleiding bevatten. De muziek kan op de piano worden gespeeld met de rechterhand die de melodie speelt en de linkerhand die de begeleiding speelt. De begeleiding kan ook op een ander instrument worden gespeeld.

Muziek hoeft geen melodie te zijn met begeleiding, hoewel dat vaak wel het geval is. De begeleiding hoeft niet altijd lager te zijn dan de melodie. Om piano te kunnen spelen moet de pianist een melodie leren spelen in de rechterhand en een begeleiding in de linkerhand, anders kan de melodie van de ene hand naar de andere worden doorgegeven. De melodie moet meestal iets luider worden gespeeld dan de begeleiding. De begeleiding mag de melodie niet 'verdrinken'.

Een begeleiding kan bestaan uit enkele noten, of akkoorden, of een ander patroon. De begeleidingen helpen ons om de harmonie te voelen. Een begeleiding kan een andere toon zijn (dit wordt contrapunt genoemd). Stemmen kunnen worden gespeeld of gezongen zonder begeleiding. Volksliederen worden traditioneel onbegeleid gezongen.

Als het ene instrument een ander instrument begeleidt, is degene die de begeleiding speelt een begeleider. De piano is het meest populaire instrument voor begeleiding in de westerse muziek. Een goede pianist kan een viool, cello, hobo, trompet, zanger of koor begeleiden. Ze moeten goed luisteren naar het instrument of de instrumenten die ze begeleiden en met hetzelfde soort gevoel spelen.

Wanneer een solist een concerto speelt, begeleidt het orkest de solist. Een organist die een hymne speelt, begeleidt de gemeente. Een slagwerker in een rockband begeleidt het leadinstrument.

Gitaren en elektrische toetsenborden worden vaak gebruikt voor begeleiding. In de Elizabethaanse tijd was de luit populair. Mensen zongen liedjes en begeleidden zichzelf vaak op de luit of harp. In de barok werd de begeleiding vaak gespeeld door de basso continuo (klavecimbel of orgel met cello of fagot op de baslijn).

De pianist Gerald Moore was een beroemd begeleider. Toen hij in de jaren twintig van de vorige eeuw met zijn carrière begon, vond men de begeleider niet erg belangrijk. Soms stond hun naam niet eens op het programma. Een zanger verwachtte dat het publiek zou gaan klappen zodra ze hun laatste noot hadden gezongen, ook al had de piano nog enkele maten te spelen. Bij sommige muziek maakt dat misschien niet zoveel uit, maar bij liederen van Schubert, Wolf en andere liedcomponisten zijn de pianopartijen erg belangrijk. Gerald Moore heeft de mensen doen inzien hoe belangrijk de begeleider is. Een goede uitvoering kan worden verpest door een slechte begeleiding.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3