Aangeboren kennis

In de psychologie is nativisme een theorie die zegt dat de meeste basisvaardigheden bij de geboorte vastzitten in de hersenen. Deze theorie is het tegenovergestelde van de theorie die de blanco leisteen of tabula rasa wordt genoemd. Blanke leisteen theorieën zeggen dat mensen bijna geen vaardigheden of bekwaamheden hebben bij de geboorte: ze leren deze vaardigheden in de loop van hun leven. Mensen die geloven in nativisme (binnen bepaalde grenzen) zijn onder andere Jerry Fodor, Noam Chomsky en Steven Pinker. Deze psychologen geloven dat mensen worden geboren met een reeks vaardigheden die hen helpen om andere vaardigheden te leren, zoals spraak.

Sommige zoogdieren lijken emotionele reacties te erven. Apen die bang zijn voor slangen is een voorbeeld. Het meeste gedrag van insecten, reptielen en vogels wordt tot in detail geërfd. Zoogdieren tonen echter een groter leervermogen dan andere soorten dieren.

Charles Darwin, in De uitdrukking van emoties in mens en dier (1872), liet zien dat de manier waarop de meeste emoties werden getoond gebruikelijk was tussen de menselijke culturen. Hij zei dat dit een erfenis was en het resultaat van de evolutie. Het gedrag van de mens wordt volgens hem beïnvloed door de resultaten ervan (operante conditionering). Gedragsdeskundigen ontkenden het belang van geërfd gedrag, instincten of een geërfde neiging tot gedrag. Mensen die in de evolutiepsychologie geloven denken dat dit verkeerd is. Zij denken dat menselijk gedrag diep geworteld is in ons evolutionaire verleden.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3