2011 tyfoon seizoen in de Stille Oceaan

Het tyfoonseizoen 2011 in de Stille Oceaan was een gebeurtenis waarbij tropische cyclonen werden gevormd in het westelijke deel van de Stille Oceaan. Het seizoen liep het hele jaar 2011, waarbij de meeste tropische cyclonen ontstonden tussen mei en november. De reikwijdte van dit artikel is beperkt tot de Stille Oceaan ten noorden van de evenaar tussen de 100e meridiaan ten oosten en de 180e meridiaan.

In het noordwesten van de Stille Oceaan zijn er twee afzonderlijke instanties die namen toekennen aan tropische cyclonen. Dit kan er vaak toe leiden dat een cycloon twee namen heeft. Het Japanse Meteorologisch Agentschap geeft een tropische cycloon een naam als wordt geoordeeld dat hij ergens in het stroomgebied over een periode van 10 minuten een aanhoudende windsnelheid van ten minste 65 km/h (40 mph) heeft.

De Filippijnse dienst voor atmosferische, geofysische en astronomische diensten heeft namen toegekend aan tropische cyclonen die zich verplaatsen naar of vormen als een tropische depressie in het gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn tussen 135° oosterlengte en 115° oosterlengte en tussen 5° noorderbreedte en 25° noorderbreedte, zelfs indien de cycloon een naam heeft gekregen van het Japanse Meteorologisch Agentschap. Tropische depressies die door het Joint Typhoon Warning Center van de Verenigde Staten worden gevolgd, krijgen een nummer met een "W" als achtervoegsel. Gemiddeld vormen zich in dit bekken 27 stormen per jaar.

Seizoensvoorspellingen

ForecastCenter

Datum

TotaalTC's

Tropische stormen

Totaal
Tyfoons

IntenseTC's

Bron

GCACIC

Gemiddelde (1950-2000)

31

27

17

 - –

TSR

Gemiddelde (1965-2010)

 - –

26.3

16.4

8.5

TSR

8 maart 2011

 - –

27.8

17.5

7.8

TSR

5 mei 2011

 - –

28.0

17.7

7.6

GCACIC

9 mei 2011

31

27

16

 - –

CWB

28 juni 2011

 - –

22–26

 - –

 - –

GCACIC

4 juli 2011

31

27

17

 - –

TSR

4 juli 2011

 - –

28.3

18.1

8.4

TSR

5 augustus 2011

 - –

28.2

17.9

8.0

JMA

Werkelijke activiteit

31

18

8

 - –

JTWC

Werkelijke activiteit

21

17

9

 - –

Tijdens elk seizoen voorspellen verschillende nationale meteorologische diensten en wetenschappelijke agentschappen hoeveel tropische cyclonen, tropische stormen en tyfonen er tijdens een seizoen zullen ontstaan en/of hoeveel tropische cyclonen een bepaald land zullen treffen.

City Universiteit van Hong Kong

Sinds het tyfoonseizoen van 2000 in de Stille Oceaan heeft het Guy Carpenter Asia-Pacific Climate Impact Centre (GCACIC) van de City University of Hong Kong (CityUHK) voor elk komend tyfoonseizoen activiteitsvoorspellingen gedaan. Op 4 mei en 5 juli 2011 heeft het GCACIC voorspellingen gedaan over het aantal tropische cyclonen, tropische stormen en tyfonen in 2011 en over het aantal tropische cyclonen dat in China aan land zal komen of binnen 100 km van het Koreaanse schiereiland of Japan zal passeren.

Dit seizoen voorspelde de GCACIC in mei dat dit jaar 31 tropische cyclonen, 27 tropische stormen en 17 tyfonen zouden ontstaan of overgaan naar het noordwestelijk deel van de Stille Oceaan. In hun prognose van juli hebben de GCACIC hun prognose voor het aantal tropische stormen dat zich tot een tyfoon ontwikkelt met één verlaagd, wat zij wijten aan de kracht van de India-Birma trog. Voor Zuid-China voorspelde de GCACIC in mei dat in de loop van het jaar zeven tropische cyclonen aan land zouden komen, tegen een gemiddelde van vijf. Voorts voorspelden zij dat vijf van de cyclonen in Zuid-China aan land zouden komen tussen mei en augustus, terwijl de andere twee tussen september en december aan land zouden komen. Nadat in juni twee tropische cyclonen in Zuid-China aan land waren gekomen, voorspelde de GCACIC-voorspelling van juli dat zeven tropische cyclonen aan land zouden komen, tijdens het hoofdseizoen tussen juli en december. Wat het Koreaanse schiereiland en Japan betreft, voorspelde de GCACIC in mei dat in de loop van het jaar zes tropische cyclonen hetzij Japan hetzij het schiereiland zouden treffen, terwijl het gemiddelde vier was, en voorspelde de GCACIC dat het aantal landingen in Japan boven het gemiddelde zou liggen. Nadat de regio in mei en juni door drie tropische cyclonen was getroffen, voorspelde de GCACIC dat tijdens het grootste deel van het seizoen zeven tropische cyclonen hetzij het Koreaanse schiereiland hetzij Japan zouden treffen.

Consortium voor tropische stormrisico's

Sinds het tyfoonseizoen van 2000 in de Stille Oceaan heeft het Tropical Storm Risk Consortium (TSR) van het University College London activiteitsvoorspellingen gedaan voor elk komend tyfoonseizoen. Voorspellingen over het aantal tropische stormen, tyfonen en intensieve tyfonen die zich in 2011 in het westelijke deel van de Stille Oceaan zouden voordoen, werden gepubliceerd in maart, mei, juli en augustus. In al hun voorspellingen voor dit jaar voorspelde TSR dat het seizoen een activiteit zou kennen die dicht bij het gemiddelde zou liggen, met 28 tropische stormen, 18 tyfonen en 8 zware tyfonen die zich tijdens het seizoen zouden ontwikkelen.

Voorspellingen van de nationale meteorologische dienst

Op 17 januari meldde de Filippijnse dienst voor atmosferische, geofysische en astronomische diensten (PAGASA) dat zij verwachtten dat er in 2011 tussen 20 en 22 tropische cyclonen door het Filippijnse verantwoordelijkheidsgebied zouden trekken. Op 23 maart meldde het Hong Kong Observatory (HKO) dat het voorspeld had dat 6-9 tropische cyclonen Hong Kong zouden treffen tijdens het seizoen. Op 26 april voorspelde het Thaise Meteorologische Departement dat 2 tropische stormen Thailand zouden treffen in 2011. Ze voorspelden dat er één door Vietnam zou trekken en in augustus of september Opper-Thailand zou treffen. De tweede tropische storm zou in oktober of november over Zuid-Thailand trekken. Op 30 juni voorspelde het Taiwanese Centraal Weerbureau dat het seizoen 2011 in de buurt zou komen van het normale klimaatgemiddelde van 25,7. Het voorspelde dat er in 2011 22 tot 26 tropische stormen boven het westelijke deel van de Stille Oceaan zouden voorkomen, waarvan er 3 tot 5 Taiwan zouden treffen.

Seizoensoverzicht

Stormen

Tropische depressie (01W)

Tropische depressie (JMA)

Tropische depressie

 

Duur

1 april - 4 april

Piekintensiteit

55 km/h (35 mph) (10-min) 1004 hPa (mbar)

Op 1 april begonnen het Japanse Meteorologische Agentschap (JMA) en het Joint Typhoon Warning Center (JTWC) een lagedrukgebied in de gaten te houden dat gepaard ging met intermitterende convectie boven de Zuid-Chinese Zee, ruwweg 535 km ten oostzuidoosten van Ho Chi Minh Stad, Vietnam. De eerste van deze twee agentschappen verklaarde het systeem onmiddellijk tot een tropische depressie, de eerste van het seizoen 2011. Na verdere ontwikkeling van het systeem, met name convectieve bandvorming rond het circulatiecentrum op laag niveau, gaf het JTWC een waarschuwing af voor de vorming van een tropische cycloon. Begin 2 april gaf het agentschap gevolg aan deze waarschuwing en werd het laag aangeduid als Tropische Depressie 01W. Echter, binnen enkele uren werd de depressie verstoken van convectie doordat windschering het systeem teisterde. Hierdoor kon de cycloon niet verder intensiveren dan de status van depressie en bleef hij bijna stationair. Omdat de convectie op 3 april niet terugkeerde, ontaardde de depressie in een laagrestant en werd het laatste advies van het JTWC uitgegeven. De JMA bleef het systeem nog een dag volgen als een tropische depressie voordat ze hun laatste waarschuwing voor het systeem afgaven.

Tropische depressie (Amang)

Tropische depressie (JMA)

Tropische depressie

 

Duur

April 3 - April 6

Piekintensiteit

55 km/h (35 mph) (10-min) 1000 hPa (mbar)

Op 30 maart begon het JMA een lagedrukgebied ten zuidwesten van Yap te volgen. Op 2 april ontwikkelde het systeem een low-level circulatie, hoewel de convectie ongeorganiseerd leek. Het lage drukgebied, dat een goede uitstroming vertoonde in een gebied met zwakke windschering, zou zich naar verwachting de volgende dagen verder ontwikkelen naarmate het westnoordwestwaarts trok. Na kort te zijn gestagneerd in het begin van 3 april, draaide de storm naar het oosten. Bovendien achtte de JMA het systeem voldoende georganiseerd om het tot een tropische depressie te verklaren. Omdat het systeem zich ten westen van 135° oosterlengte bevond, begon PAGASA ook met het uitgeven van adviezen over de depressie en gaf deze de naam "Amang". De depressie trok noordoostwaarts en ontwikkelde uiteindelijk genoeg convectie om op 4 april door het JTWC tot Tropische Depressie 02W te worden uitgeroepen. De verwachting was echter dat dit van korte duur zou zijn, omdat een afnemende frontale grens vanuit het westen naderde en het systeem ertoe aanzette een extratropische overgang te ondergaan. Deze intensivering was voor de National Weather Service (NWS) in Tiyan, Guam aanleiding om een tropische storm waarschuwing uit te geven voor de eilanden Agrihan, Pagan en Alamagan. Door de interactie met het front en de hoge windschering werd het systeem gedeeltelijk blootgelegd en uitgerekt terwijl het zich over koelere wateren bewoog. Vroeg op 6 april gaf het JTWC hun laatste advies over de depressie toen deze boven open water begon te verdwijnen. Nadat de structuur van de storm was verslechterd, zette het NWS de waarschuwingen voor de Marianen-eilanden op 6 april stop. Het JMA hield het systeem nog enkele uren in de gaten voordat het ook zijn waarschuwingen stopzette.

Tropische Storm Aere (Bebeng)

Tropische storm (JMA)

Tropische storm

 

Duur

5 mei - 12 mei

Piekintensiteit

75 km/h (45 mph) (10-min) 992 hPa (mbar)

Vroeg op 4 mei vormde zich een lagedrukgebied ongeveer 140 km ten westen van het eiland Palau. Diezelfde dag begint het lagedrukgebied snel aan te sterken met een verbeterde LLCC, strak omwikkelde ondiepe convectieve banding en een goed gedefinieerd centrum. De volgende dag begint de lagedruk in noordwestelijke richting te bewegen naar de zeeën ten oosten van de Filippijnse Eilanden. Tegen de middag bleef het echter bijna stationair door de invloed van hogedruk in het noordoosten van het systeem. Tegen die tijd begint zijn LLCC langgerekt te worden en het systeem bevond zich ook in gunstige zeeoppervlaktetemperaturen met lage verticale windschering. Later op de dag begint de LLCC weer te consolideren en begint het systeem langzaam naar het noordwesten te bewegen, terwijl het Japanse Meteorologische Agentschap het systeem opwaardeerde tot een tropische depressie. In de middag van 6 mei waardeerde het Joint Typhoon Warning Center de lage druk op tot een tropische depressie. Dezelfde avond heeft PAGASA de lage druk opgewaardeerd tot een tropische depressie en de lokale naam 'Bebeng' gegeven. In de middag van 7 mei werd de tropische depressie door JMA opgewaardeerd tot een tropische storm en kreeg de naam 'Aere'. In de vroege ochtend van 12 mei degradeerde de JMA Aere tot een tropische depressie ten zuiden van het eiland Kyushu.

In de hele Filippijnen hebben verschillende instanties hun noodplannen in werking gesteld toen de storm naderde. De strijdkrachten van de Filippijnen, de Filippijnse nationale politie en de Filippijnse kustwacht werden allemaal stand-by gezet om naar de door Aere getroffen gebieden te gaan zodra de storm voorbij was. Verschillende havens werden door de storm getroffen, waardoor tegen de middag van 7 mei 1.379 passagiers strandden. Volgens de National Disaster Risk Reduction and Management Council zijn ten minste 35 mensen omgekomen en worden er nog twee vermist als gevolg van Aere. De verliezen in de landbouw worden geraamd op 1,37 miljard PHP (31,7 miljoen US$). Wijdverspreide overstromingen en aardverschuivingen beschadigden huizen, blokkeerden wegen en verbraken de communicatie. In Catarman, Noord-Samar, viel in amper 24 uur tijd 377,4 mm regen, wat leidde tot zware overstromingen.

Tyfoon Songda (Chedeng)

Tyfoon (JMA)

Super tyfoon categorie 5

 

Duur

19 mei - 29 mei

Piekintensiteit

195 km/h (120 mph) (10-min) 920 hPa (mbar)

Op 19 mei meldde het JTWC dat een lagedrukgebied ongeveer 510 km (320 mi) ten zuidoosten van Yap was blijven liggen. Terwijl het systeem onder invloed van een subtropische hogedrukrug naar het noordwesten bewoog, consolideerde het snel in een gebied met lichte tot matige verticale windschering. De JMA begon het systeem later die dag als een tropische depressie te volgen, voordat het JTWC het begin 20 mei als Tropische Depressie 04W aanduidde. Het JTWC meldde later die dag dat de depressie was geïntensiveerd tot een tropische storm met windsnelheden van 65 km/u (40 mph), maar meldde later dat het de windsnelheden had overschat en verlaagde daarom de status van de storm tot een tropische depressie, gebaseerd op waarnemingen van Yap eiland. Laat op 21 mei meldden zowel het JMA als het JTWC dat de depressie nu een tropische storm was geworden, waarbij het JMA de naam Songda gaf. In de daaropvolgende dagen intensiveerde het systeem geleidelijk verder en trok het noordwestwaarts het verantwoordelijkheidsgebied van PAGASA binnen. PAGASA gaf het de naam Chedeng. Om 1200 UTC op 24 mei meldde het JTWC dat Songda was geïntensiveerd tot een tyfoon. 12 uur later volgde het JMA terwijl het systeem zich ongeveer 800 km ten zuidoosten van Manila in de Filippijnen bevond. De tyfoon werd al snel een categorie 5 tyfoon. In de namiddag van 29 mei werd Songda extratropisch ten zuiden van het eiland Shikoku.

Hoewel Songda voor de kust bleef, werden de Filippijnen getroffen door zware regenval in de buitenste gordels van de tyfoon, die aanzienlijke overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakte. Het systeem eiste daar vier dodelijke slachtoffers. Verder naar het noorden kreeg Okinawa te maken met zware windstoten, gemeten tot 198 km/u (123 mph), samen met stortregens. In het hele gebied werd grote schade aangericht, met verliezen van 23,2 miljard yen (287 miljoen dollar); er vielen echter geen doden. Songda, die extratropisch werd, bracht zware regens van Kyushu naar het oosten van Honshu en veroorzaakte aanzienlijke overstromingen. Ten minste 13 mensen kwamen in het land om het leven en naar schatting 400.000 mensen moesten alleen al rond Tokio geëvacueerd worden.

Tropische depressie

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

31 mei - 2 juni

Piekintensiteit

<55 km/h (35 mph) (10-min) 1004 hPa (mbar)

In de avond van 31 mei heeft de JMA een lagedrukgebied opgewaardeerd tot een tropische depressie. Aanvankelijk bevond de tropische depressie zich ongeveer 400 km (250 mijl) ten zuidwesten van Hongkong. Het systeem ontwikkelde zich niet verder en werd op 2 juni door de JMA afgewaardeerd tot een lagedrukgebied.

Tropische Storm Sarika (Dodong)

Tropische storm (JMA)

Tropische storm

 

Duur

8 juni - 11 juni

Piekintensiteit

75 km/h (45 mph) (10-min) 996 hPa (mbar)

Begin 8 juni vormde zich een lagedrukgebied ongeveer 10 km ten westen van Cebu City, Filippijnen. Terwijl het zich in de richting van de Straat van Mindoro bewoog, begonnen het JMA en het JTWC het systeem te volgen. In de vroege ochtend van 9 juni werd het systeem door PAGASA van de Filippijnen opgewaardeerd tot een tropische depressie en werd gemeld dat het centrum van de storm zich ongeveer 450 km ten westen van Dagupan City in de Filippijnen bevond. De volgende dag werd de tropische depressie door het JMA en het JTWC opgewaardeerd tot een tropische storm, waarbij het JMA de naam Sarika gaf. In de ochtend van 11 juni degradeerde het JTWC Sarika tot een tropische depressie nadat het aan land was gekomen in Shantou, China. Het JTWC gaf al snel hun definitieve advies over Sarika. Sarika landde op het vasteland van China met windsnelheden van 75 km/u (45 mph). Als gevolg van de storm kwamen in Xianning 23 mensen om het leven en werden tien anderen als vermist opgegeven. De schade van Sarika wordt geschat op 248 miljoen dollar.

Tropische depressie

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

15 juni - 16 juni

Piekintensiteit

<55 km/h (35 mph) (10-min) 1004 hPa (mbar)

Begin 15 juni emitteerde zich een lagedrukgebied langs de Intertropische Convergentiezone ongeveer 250 km ten westen van Puerto Princesa, Palawan. Terwijl het zich in de richting van de Zuid-Chinese Zee bewoog, begonnen zowel de JMA als het JTWC het te volgen. In de ochtend van 15 juni werd het door de JMA opgewaardeerd tot een tropische depressie. Als gevolg van een anticycloon verdween het systeem in de vroege ochtend van 16 juni, toen het aan land kwam in Hong Kong. Terwijl het over Hong Kong dreef, registreerde de radar van het observatorium van Hong Kong het centrum van het systeem. []

Tropische Storm Haima (Egay)

Tropische storm (JMA)

Tropische storm

 

Duur

16 juni - 25 juni

Piekintensiteit

75 km/h (45 mph) (10-min) 985 hPa (mbar)

Op 15 juni begon het JTWC een gebied met verstoord weer te volgen dat zich ongeveer 1350 km ten zuidoosten van Manilla, Filippijnen, bevond. In de loop van de volgende dagen ontwikkelde het systeem zich geleidelijk verder, voordat op 16 juni het JMA, JTWC en PAGASA meldden dat het systeem zich had ontwikkeld tot een tropische depressie, waarbij PAGASA het de naam Egay gaf. Egay ontwikkelde zich in de loop van 17 juni verder naar het noordoosten, en op 18 juni meldde het JTWC dat Egay was geïntensiveerd tot een tropische storm. Laat op 19 juni degradeerde het JTWC Egay tot een tropische depressie, maar op 20 juni werd Egay weer opgewaardeerd tot een tropische storm. Begin 20 juni degradeerde het JTWC Egay weer naar een tropische depressie. Op 21 juni heeft het JMA het systeem opgewaardeerd tot een tropische storm en het de naam Haima gegeven, en het JTWC volgde op 22 juni.

In de avond van 23 juni degradeerde het JTWC Haima tot een tropische depressie nadat het aan land was gekomen in Zhanjiang, Guangdong, China maar het waardeerde het op 24 juni weer op tot een tropische storm. Begin 25 juni werd Haima een tropische depressie nadat het landinwaarts was getrokken in Vietnam. Toen Haima boven Hanoi, Vietnam, aan land kwam, degradeerden het JTWC en het observatorium van Hong Kong Haima tot een lagedrukgebied.

Zware tropische storm Meari (Falcon)

Zware tropische storm (JMA)

Tropische storm

 

Duur

20 juni - 27 juni

Piekintensiteit

110 km/h (70 mph) (10-min) 975 hPa (mbar)

Vroeg op 20 juni begon een lagedrukgebied, ongeveer 760 km (470 mijl) ten oosten van de Filippijnen, door zowel het JTWC als het JMA in de gaten te worden gehouden. Die avond gaf het JTWC een Tropical Cyclone Formation Alert uit. Korte tijd later werd het systeem door PAGASA opgewaardeerd tot een tropische depressie en kreeg het de naam "Falcon". Op het moment van de upgrade bevond Falcon zich ongeveer 1000 km (620 mijl), ten oosten ten noordoosten van Cebu City. Tijdens de avond van 21 juni meldde het JTWC ook dat Falcon was versterkt tot een tropische depressie. Op 22 juni waardeerden zowel het JTWC als het JMA Falcon op tot een tropische storm, en het JMA gaf het de naam Meari. Meari verlaat de Filipijnen met 2 doden en 5 vermisten. In de namiddag van 24 juni heeft het JMA Meari opgewaardeerd tot een zware tropische storm toen hij Okinawa, Japan, passeerde.

Op 26 juni verplaatste Meari zich snel naar de Gele Zee maar passeerde langzaam Weihai, Shandong, China, waarna het JMA Meari op dezelfde dag tot een tropische storm degradeerde. Op 27 juni degradeerde het JTWC Meari tot een tropische depressie voordat het aan land kwam in Noord-Korea, en het JMA meldde dat Meari later een lagedrukgebied werd.

Zware regens van de buitenste stroken van de storm veroorzaakten aanzienlijke overstromingen en aardverschuivingen in Zuid-Korea. Ten minste negen mensen kwamen om het leven en drie anderen werden als vermist opgegeven. In Noord-Korea veroorzaakten zware regens van de storm op grote schaal overstromingen en schade. Minstens 160 huizen werden vernield en 50.000 hectare landbouwgrond stond onder water. Er kwamen verschillende berichten binnen over bevestigde dodelijke slachtoffers, maar nieuwsagentschappen kregen geen details over het aantal.

Tropische depressie (Goring)

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

9 juli - 10 juli

Piekintensiteit

55 km/h (35 mph) (10-min) 1000 hPa (mbar)

Eind 9 juli 2011 vormde zich een lagedrukgebied op ongeveer 300 km ten oosten van Aurora. Het centrum lag 460 km ten noorden van Basco, Batanes. In de ochtend van 9 juli heeft de JMA het lagedrukgebied opgewaardeerd tot een tropische depressie en het bevond zich 450 km ten noordoosten van Cagayan. In de middag werd het lagedrukgebied door PAGASA opgewaardeerd tot een tropische depressie en kreeg het de naam Goring. Na een verplaatsing naar Fujian, China, verzwakte het in de avond van 10 juli tot een over land lagedrukgebied. Het laagrestant van Goring lijkt zich op 16 juli te hebben herontwikkeld tot een Tropische Depressie.

Tyfoon Ma-on (Ineng)

Tyfoon (JMA)

tyfoon categorie 4

 

Duur

11 juli - 24 juli

Piekintensiteit

175 km/h (110 mph) (10-min) 935 hPa (mbar)

Op 11 juli hebben zowel het JMA als het JTWC een tropische storing opgewaardeerd tot een tropische depressie die zich nabij Minamitorishima bevond. Op 12 juli waardeerden zowel het JMA als het JTWC het systeem op tot een tropische storm en gaven het de naam Ma-on. Begin 13 juli heeft het JMA Ma-on opgewaardeerd tot een zware tropische storm. Laat op 13 juli hebben zowel de JMA als het JTWC Ma-on opgewaardeerd tot een tyfoon. Na het absorberen van Tokage, bereikte Ma-on zijn pieksterkte op 16 juli. PAGASA gaf haar op 17 juli de naam Ineng.

Omdat Ma-on Japan trof, degradeerde het JTWC het in de avond van 19 juli tot een tropische storm. Ma-on kwam later aan land in Tokushima. De JMA degradeerde Ma-on tot een zware tropische storm nadat het aan land was gekomen in Wakayama vroeg op 20 juli. Het JTWC degradeerde Ma-on tot een tropische depressie op 21 juli en stopte de adviezen de volgende dag. De JMA degradeerde Ma-on naar een tropische storm begin op 23 juli. Op 24 juli zwakte Ma-on af tot een extratropische cycloon ten oosten van de Tōhoku regio.

Tropische Storm Tokage (Hanna)

Tropische storm (JMA)

Tropische depressie

 

Duur

14 juli - 16 juli

Piekintensiteit

65 km/h (40 mph) (10-min) 1000 hPa (mbar)

Een lagedrukgebied heeft zich gevormd op ongeveer 740 km ten noordnoordwesten van Palau. Begin 14 juli heeft de JMA het opgewaardeerd tot een tropische depressie, en het JTWC heeft een Tropical Cyclone Formation Alert uitgegeven. Op 15 juli heeft de JMA het systeem opgewaardeerd tot een tropische storm en het de naam Tokage gegeven, en het JTWC heeft het later opgewaardeerd tot een tropische depressie. PAGASA heeft het ook tot een tropische depressie opgewaardeerd en het Hanna genoemd. Als gevolg van het Fujiwhara effect, verzwakte tyfoon Ma-on, de krachtige storm net ten noordoosten van Tokage, Tokage later tot een tropische depressie en absorbeerde hem volledig vroeg op 16 juli.

Tropische depressie

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

16 juli - 17 juli

Piekintensiteit

<55 km/h (35 mph) (10-min) 998 hPa (mbar)

Het is terug te voeren op een tropische depressie op 10 juli, die aan land kwam boven Fujian, China.Het overgebleven laag van de zwakke depressie dreef terug naar het zuiden en kwam op 13 juli de Zuid-Chinese Zee binnen, en begon later opnieuw te intensiveren toen het weer landinwaarts dreef, het JMA meldde dat een laag zich heeft versterkt tot een tropische depressie toen het op 16 juli boven Guangdong, China dreef. Op 17 juli is de depressie volledig verdwenen.

Tropische depressie

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

16 juli - 16 juli

Piekintensiteit

<55 km/h (35 mph) (10-min) 1002 hPa (mbar)

Oorspronkelijk een lagedrukgebied, meldde het JMA dat er zich op 16 juli een tropische depressie uit vormde in de Golf van Tonkin nabij Guangdong, China. Deze verdween echter snel na slechts zes uur.

Zware tropische storm Nock-ten (Juaning)

Zware tropische storm (JMA)

tyfoon categorie 1

 

Duur

24 juli - 31 juli

Piekintensiteit

95 km/h (60 mph) (10-min) 985 hPa (mbar)

Vroeg op 22 juli vormde zich een lagedrukgebied ten oosten van de Filippijnen. Het systeem dreef de volgende dagen geleidelijk naar het westen af en laat op 24 juli begon het Joint Typhoon Warning Center het systeem te monitoren als een Tropische Depressie. In het begin van de volgende dag heeft het Japanse Meteorologische Agentschap (JMA) het lagedrukgebied opgewaardeerd tot een Tropische Depressie. Een paar uur later begon de Filippijnse Administratie van Atmosferische, Geofysische en Astronomische Diensten (PAGASA) het systeem te volgen als een tropische depressie en gaf het de naam 'Juaning'. Het systeem bleef westwaarts drijven en werd snel sterker, zodat de JMA het systeem die dag om middernacht verder opwaardeerde tot een tropische storm en het de naam Nock-Ten gaf. Vroeg op 27 juli meldde de JMA dat Nock-ten bleef aanwakkeren en het systeem opwaardeerde tot een zware tropische storm. Een paar uur later meldde het JTWC dat Nock-ten snel was geïntensiveerd tot een categorie 1 tyfoon en aan land was gekomen boven het noorden van Aurora (provincie) en begon af te zwakken. Later op dezelfde dag meldde het JMA dat Nock-ten het eiland Luzon bij Candon had verlaten met behoud van zware tropische stormkracht. s Nachts zwakte de storm echter snel af en het JMA degradeerde hem de volgende dag tot een kleine tropische storm. Op 29 juli echter, werd de storm geleidelijk weer sterker en naderde de kust van Zuid-China bij Qionghai, China. Later die dag werd de storm sterker boven land en trok noordwaarts naar de provinciale hoofdstad van Hainan, Haikou. In de loop van de volgende dag dreef de storm naar het westen en kwam boven Noord-Vietnam aan land. De storm zwakte snel af en om middernacht die dag degradeerde de JMA het systeem tot een tropisch dieptepunt.

De provincies Albay en Camarines zouden volledig overstroomd zijn door de regen. Lichte schade aan rijstgewassen werd gemeld. In de loop van de dag werden meer hevige regenbuien verwacht, nu het systeem het land is overgestoken naar de Zuid-Chinese Zee en spoedig opnieuw zal intensiveren. Het aantal vermisten is ook opgelopen tot 31 nadat 25 bemanningsleden van een vissersboot als vermist werden opgegeven toen hun vissersboot in de storm voor de kust van Masbate terecht kwam. Nock-ten heeft op 26 en 27 juli alle lessen in Luzon van kleuterschool tot universiteit opgeschort. In Noord-Luzon stortte Nock-ten zware regenval neer die in het gebied tot grootschalige overstromingen leidde. De nationale wegen waren onbegaanbaar en er werden ook aardverschuivingen gemeld. Ongeveer 26 binnenlandse vluchten werden van 26 tot 27 juli geannuleerd als gevolg van hevige regenval en sterke wind.

Tyfoon Muifa (Kabayan)

Tyfoon (JMA)

Super tyfoon categorie 5

 

Duur

25 juli - 9 augustus

Piekintensiteit

175 km/h (110 mph) (10-min) 930 hPa (mbar)

Laat op 23 juli vormde zich een lagedrukgebied ten zuidoosten van Chuuk. Het systeem dreef geleidelijk af naar het westen en op 25 juli werd het lagedrukgebied door het JTWC opgewaardeerd tot een tropische depressie. Op dat moment bevond het zich ongeveer 505 nautische mijlen (935 km; 581 mi) ten westen van Guam. Om middernacht die dag begon de JMA het systeem te volgen als een tropische depressie. Vroeg op 28 juli heeft het JTWC het systeem opgewaardeerd tot een tropische storm. Een paar uur later werd het systeem ook door de JMA opgewaardeerd tot een tropische storm en kreeg het de naam Muifa. Al snel trok de storm naar de Filippijnse verantwoordelijkheidszone (PAR) en de Filippijnse dienst voor atmosferische, geofysische en astronomische diensten (PAGASA) gaf de storm de naam Kabayan. De storm dreef de volgende dag geleidelijk noordwaarts en bleef aan kracht winnen. In de nacht van 29 juli werd Muifa opgewaardeerd tot een zware tropische storm. In de loop van de nacht werd de storm snel sterker en werd de volgende ochtend opgewaardeerd tot een tyfoon. De storm werd zo snel sterker dat het JTWC meldde dat de piekwinden van de storm 140 knopen (260 km/u; 160 mph) bereikten (1 minuut aanhoudend), terwijl de storm zich ontwikkelde tot een categorie 5 tyfoon. De tyfoon kon de kracht van categorie 5 echter niet lang volhouden. Volgens het JTWC kwam de tyfoon op 31 juli in wisselwerking met een bovenliggende trog en verzwakte tot een categorie 4 tyfoon op de SSHS. Het systeem bewoog geleidelijk naar het noorden, draaide toen naar het westen en dreef naar Okinawa, voordat het weer naar het noordwesten draaide, toen het uiteindelijk door het JTWC werd gedegradeerd tot een tropische storm. Kort daarna werd Muifa ook door de JMA gedegradeerd tot een zware tropische storm. Na te zijn afgezwakt tot een tropische storm kwam Muifa op 8 augustus aan land bij de monding van de rivier de Yalu, en het JTWC gaf de laatste waarschuwing af. Vroeg op 9 augustus verzwakte Muifa tot een tropische depressie in Noordoost-China en werd later een lagedrukgebied.

Muifa doodde 2 mannen, toen hun boot kapseisde in de buurt van Hagonoy, Bulacan en Pampanga Delta. Door de zuidwestelijke moesson die door Muifa werd versterkt, veroorzaakte deze zware regens in verschillende delen van Luzon, waaronder Metro Manila. Begin 2 augustus schorste het paleis van Malacañang de overheidskantoren en de kleuterschool tot de universiteit in de NCR. Nabijgelegen provincies zoals Calabarzon (Regio IV-A) schorsten ook hun klassen. In Marikina hebben 200 bewoners of 31 gezinnen die in gemeenschappen langs de Marikina-rivier wonen, onderdak gezocht in evacuatiecentra.

Tropische depressie (Lando)

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

31 juli - 2 augustus

Piekintensiteit

<55 km/h (35 mph) (10-min) 1002 hPa (mbar)

Op 28 juli vormde zich een lagedrukgebied ongeveer 85 zeemijlen (157 km; 98 mi) ten westen van Guam. In de loop van de volgende dagen dreef het systeem geleidelijk naar het noordwesten en op 31 juli heeft het Japanse Meteorologische Agentschap (JMA) het laag opgewaardeerd tot een Tropische Depressie ten westen van de Filippijnen. Later die dag begon de Filippijnse Administratie voor Atmosferische, Geofysische en Astronomische Diensten (PAGASA) het systeem te volgen als een tropische depressie en gaf het de naam Lando. Het systeem bewoog zich langzaam noordwaarts. De volgende dag verzwakte Lando echter door het Fujiwhara-effect van tyfoon Muifa, het veel krachtigere systeem dat zich net ten noordoosten van Lando bevond. Als gevolg hiervan gaf PAGASA een laatste waarschuwing af en degradeerde het systeem tot een tropische laagte. Maar desondanks herstelde Tropische Depressie Lando zich snel daarna, en de JMA gaf opnieuw hun advies voor Lando. Tropische depressie Lando hield nog een dag aan, terwijl het langzaam oostwaarts bewoog, vlak voor de westkust van Luzon. In de late namiddag van 2 augustus stopte het JMA met het volgen van Lando, omdat het was verdwenen. Vroeg op 3 augustus verdwenen de resten van Tropische Depressie Lando volledig, zonder ooit Luzon te bereiken.

Zware Tropische Storm Merbok

Zware tropische storm (JMA)

tyfoon categorie 1

 

Duur

3 augustus - 9 augustus

Piekintensiteit

100 km/h (65 mph) (10-min) 980 hPa (mbar)

Begin augustus 3 heeft het Japanse Meteorologische Agentschap (JMA) een lagedrukgebied nabij het eiland Wake opgewaardeerd tot een tropische depressie. Het systeem intensiveerde snel en slechts 6 uur later waardeerde de JMA het systeem op tot een tropische storm en gaf het de naam Merbok. Al snel begon het Joint Typhoon Warning Center (JTWC) het systeem te monitoren als een tropische depressie, en waardeerde het later op tot een tropische storm. Merbok begon langzaam westwaarts te bewegen, maar kort daarna draaide het naar het noordwesten en dreef geleidelijk in die richting. Laat op 5 augustus heeft de JMA Merbok opgewaardeerd tot een zware tropische storm. Vroeg op 6 augustus heeft het JTWC Merbok opgewaardeerd tot een categorie 1 tyfoon op 830 zeemijlen (1.540 km; 960 mi) ten oosten-zuidoosten van Tokyo, Japan. Vroeg op de volgende dag bereikte de stormwind een piek van 80 knopen (150 km/u; 92 mph) (1-min aanhoudend) op de SSHS. Later die dag kwam het systeem terecht in een matige verticale windschering en begon af te zwakken. Op 8 augustus begon het systeem naar het noorden te versnellen met een snelheid van 20 knopen (37 km/h; 23 mph) en nam geleidelijk af vanwege de steeds kouder wordende temperaturen aan het zeeoppervlak en ongunstige omstandigheden. Als gevolg daarvan deelde de JMA mee dat het systeem niet langer een zware tropische storm was en degradeerde Merbok tot een tropische storm. Laat op de dag begon het systeem extratropische kenmerken te vertonen toen de convectie nabij het oog snel verdween. Daarom gaf het JTWC hun laatste waarschuwing voor het systeem af en meldde dat het systeem niet langer tropisch was. Later meldde ook het JMA, dat zijn laatste waarschuwing voor het systeem afgaf, dat het systeem niet langer tropisch was.

Tropische depressie

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

3 augustus - 4 augustus

Piekintensiteit

55 km/h (35 mph) (10-min) 1008 hPa (mbar)

Vroeg op 3 augustus vormde zich een tropische depressie bij de Bonin eilanden. Het systeem begon langzaam noordwestwaarts te trekken, richting Japan. Laat op 4 augustus, verdween het systeem nabij het Kii schiereiland.

Tropische depressie (13W)

Tropische depressie (JMA)

Tropische depressie

 

Duur

8 augustus - 15 augustus

Piekintensiteit

55 km/h (35 mph) (10-min) 1004 hPa (mbar)

Laat op 8 augustus waardeerde de JMA een lagedrukgebied op tot een tropische depressie ten westen van Guam, en het JTWC gaf een TCFA uit. Het systeem dreef geleidelijk naar het noorden en begin 10 augustus begon het JTWC het systeem te monitoren als een tropische depressie en duidde het aan met 13W. Aanvankelijk voorspelde de JMA dat het systeem zou versterken tot een tropische storm, maar op 11 augustus, toen het verder naar het noorden bewoog in koel water en te maken kreeg met ongunstige omstandigheden, gaf de JMA hun definitieve advies af. Later gaf ook het JTWC een laatste waarschuwing voor het systeem af. Het meldde dat het in een subtropische rug terecht was gekomen en naar verwachting zou verdwijnen in een laaghangend restant. De JMA bleef het restant echter de komende dagen volgen als een zwakke tropische depressie totdat het systeem op 15 augustus verdween.

Tropische depressie

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

8 augustus - 10 augustus

Piekintensiteit

55 km/h (35 mph) (10-min) 1008 hPa (mbar)

Laat op 8 augustus heeft de JMA een lagedrukgebied opgewaardeerd tot een tropische depressie, ten noordwesten van Minamitorishima. Het systeem bewoog geleidelijk naar het noordoosten. Op 10 augustus kwam het systeem terecht in een matige verticale windschering en als gevolg van de koude temperatuur aan het zeeoppervlak verviel het systeem tot een laagrestant.

Tropische depressie

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

20 augustus - 25 augustus

Piekintensiteit

55 km/h (35 mph) (10-min) 1002 hPa (mbar)

Op 19 augustus ontwikkelde zich een lagedrukgebied ten oostnoordoosten van Guam. Vroeg op 20 augustus ontwikkelde het systeem een breed gebied met een circulatiecentrum op laag niveau en een goede divergentie naar boven toe, die steeds duidelijker werd. Later die dag werd het systeem door de JMA opgewaardeerd tot een tropische depressie ten zuidoosten van de Bonin eilanden. Op 22 augustus kwam het systeem in wisselwerking met een anticycloon en werd het blootgesteld aan een sterke verticale windschering, waardoor de JMA het systeem niet langer als een tropische depressie in de gaten hield, omdat het systeem verviel tot een laagrestant. Dezelfde dag om middernacht kwamen de restanten echter weer terug en begon de JMA het systeem weer te volgen als een tropische depressie, totdat het op 25 augustus voor het laatst verscheen in de buurt van Okinawa, Japan, toen het systeem volledig was verdwenen.

Tyfoon Nanmadol (Mina)

Tyfoon (JMA)

Super tyfoon categorie 4

 

Duur

21 augustus - 31 augustus

Piekintensiteit

195 km/h (120 mph) (10-min) 920 hPa (mbar)

Laat op 19 augustus ontwikkelde zich een lagedrukgebied ten noorden van Palau. Vroeg op 20 augustus werd het systeem beter georganiseerd en ontwikkelde zich een circulatiecentrum op laag niveau. Het systeem draaide vervolgens naar het noorden en bleef noordwaarts drijven tot op 21 augustus, toen de JMA het lagedrukgebied opwaardeerde tot een tropische depressie ten oosten van de Filipijnen. Het JTWC gaf ook een Tropical Cyclone Formation Alert (TCFA) uit over het systeem en meldde dat het systeem steeds beter georganiseerd werd. Later die dag begon PAGASA het systeem te volgen als een tropische depressie en gaf het de naam Mina. Laat op 22 augustus werd het systeem beter georganiseerd, wat het JTWC aanzette tot het starten van een advies over het systeem, waarbij het de aanduiding 14W kreeg. Op 23 augustus waardeerde de JMA 14W op tot een tropische storm en gaf het de naam Nanmadol. In de loop van de nacht bleef het systeem intensiveren en begin 24 augustus waardeerde de JMA Nanmadol op tot een zware tropische storm. Later die dag verbeterde de convectieve banding en Nanmadol ontwikkelde een oogachtig verschijnsel. Als gevolg daarvan bleef Nanmadol snel intensiveren en werd een tyfoon, tegen middernacht, die dag. Nanmadol dreef verder naar het noordoosten en kwam aan land boven Gonzaga, Cagayan, Filippijnen met sterke windsnelheden van meer dan 95 knopen (176 km/u; 109 mph). Nanmadol verzwakte aanzienlijk na de interactie met land en begin 28 augustus degradeerde het JMA Nanmadol tot een zware tropische storm. Laat op 28 augustus maakte Nanmadol zijn tweede landfall boven Taimali in de Taitung County van Taiwan en begon af te zwakken. Het systeem verzwakte snel en het JMA degradeerde Nanmadol tot een tropische storm met windsnelheden van minder dan 45 knopen (83 km/h; 52 mph). Al snel kreeg de storm te maken met sterke windschering en zwakte verder af. De windschering duwde convectie met ongeveer 70 knopen (130 km/u; 81 mph) ten zuiden van de LLCC. Het systeem accelereerde ook richting China met een snelheid van 08 knopen (15 km/u; 9.2 mph) en verzwakte tot een minimale tropische storm. Na de derde landfall boven Fujian, China, verzwakte Nanmadol snel, waardoor zowel het JTWC als het JMA hun laatste waarschuwingen voor het systeem uitvaardigden.

Op 27 augustus kwamen vijf mensen om het leven nadat Nanmadol aardverschuivingen veroorzaakte. Ten minste twee Filippijnse vissers werden als vermist opgegeven nadat de sterke wind van Nanmadol grote golven had veroorzaakt.

Tyfoon Talas

Tyfoon (JMA)

Tropische storm

 

Duur

23 augustus - 5 september

Piekintensiteit

120 km/h (75 mph) (10-min) 965 hPa (mbar)

Laat op 22 augustus ontwikkelde zich een lagedrukgebied ten westen van Guam. Om middernacht die dag werd het systeem zo goed georganiseerd dat de JMA het begon te volgen als een tropische depressie. Op 23 augustus bewoog het systeem zich naar een omgeving met weinig windschering en warme temperaturen aan het zeeoppervlak, wat het JTWC ertoe aanzette om er een TCFA voor uit te geven. Op 25 augustus werd het systeem zo sterk dat de JMA het opwaardeerde tot een tropische storm en het de naam Talas gaf. Later die dag volgde het JTWC dit voorbeeld en startte een advies voor Talas. Talas bleef aanwakkeren en tegen middernacht die dag werd het een zware tropische storm. De volgende dagen dreef Talas langzaam verder naar het noorden, tot de JMA Talas op 29 augustus opwaardeerde tot een tyfoon. Al snel verzwakte een subtropische rug ten westen van de storm en de subtropische rug ten oosten van het systeem duwde Talas naar het westen. Hierdoor accelereerde Talas naar het westen met behoud van kracht en outflow. Een cycloon op het hogere niveau boven het systeem onderdrukte de convectie en weerhield deze ervan het centrum te bereiken. Daarom bleef Talas zwak en versterkte niet verder. Convectie slaagde er nooit in om het centrum te consolideren en convectieve banding bleef ver weg van het volledig blootliggende circulatiecentrum op laag niveau. De convectieve banding breidde zich steeds verder uit en de buitenste regenbanden kwamen al over delen van Japan. Kustgebieden in het land meldden al enkele uren voor de landing stormwinden, terwijl het Omega-blok Talas naar het land bleef drijven. Door de interactie met land verzwakte Talas, waardoor de JMA Talas degradeerde van een tyfoon tot een zware tropische storm met windsnelheden van minder dan 60 knopen (110 km/u; 69 mph). Vroeg op 3 september kwam Talas aan land boven Aki, Japan. Na de landing versnelde Talas naar het noorden met een snelheid van meer dan 13 knopen (24 km/u; 15 mph) en zijn centrale convectie raakte aanzienlijk geërodeerd en werd naar het noordoosten verplaatst terwijl Talas werd blootgesteld aan een zeer sterke windschering van meer dan 50 knopen (93 km/u; 58 mph) die de LLCC zeer vervormd en moeilijk te lokaliseren maakte. Talas lag ingebed in een baroclinische zone en het JTWC verwachtte een extratropische overgang, wat hen ertoe aanzette hun laatste waarschuwing voor het systeem uit te vaardigen. Op 5 september gaf het JMA hun laatste waarschuwing voor het systeem af en meldde dat Talas extratropisch was geworden in de Zee van Japan.

Tropische storm Noru

Tropische storm (JMA)

Tropische storm

 

Duur

2 september - 6 september

Piekintensiteit

75 km/h (45 mph) (10-min) 990 hPa (mbar)

Op 1 september vormde zich een lagedrukgebied ten noordoosten van Guam. De volgende dag begon het JMA het lagedrukgebied te volgen als een tropische depressie. Al snel ontwikkelde het systeem een goed gedefinieerd maar gedeeltelijk blootgesteld circulatiecentrum op laag niveau (LLCC), wat het JTWC aanzette tot het afgeven van een waarschuwing voor de vorming van een tropische cycloon. Op 3 september verdiepte de centrale convectie rond het LLCC zich met een gunstige equatoward outflow, wat het JTWC aanzette tot het uitvaardigen van een advies voor het systeem en het aanduidde met 16W. Al snel accelereerde 16W naar het noorden met een snelheid van meer dan 18 knopen (33 km/h; 21 mph) waarbij de LLCC werd geconsolideerd door convectie. Ook bleek uit gegevens van een ASCAT scatterometer pass dat de LLCC strak omwikkeld was met 40 knopen (74 km/h; 46 mph) wind, wat het JTWC ertoe aanzette 16W op te waarderen tot een tropische storm. Een Aqua microgolf opname toonde aan dat de LLCC gedeeltelijk blootgesteld bleef hoewel geconsolideerd met diepe centrale convectie. Hoewel in een gebied met matige verticale windschering, versterkte een anticyclon de noordoostelijke uitstroming terwijl een tropische bovenste troposferische trog (TUTT cel) de uitstroming naar het westen onderdrukte. Terwijl 16W naar het noorden bleef versnellen met een snelheid van maar liefst 35 knopen (65 km/u; 40 mph), raakte de convectieve band gefragmenteerd en kwam los achter het hoofdgebied van centrale convectie. De outflow ten zuidoosten van de storm bleef echter gunstig en 16W bleef aanwakkeren, waardoor de JMA het systeem opwaardeerde tot een tropische storm en het de naam Noru gaf.

Laat op 4 september werd Noru's LLCC, die sinds de formatie gedeeltelijk onbedekt was gebleven, onverwacht langgerekt en begon af te zwakken. Gegevens van een ASCAT scatterometer-pas toonden echter aan dat de LLCC een uitgestrekt gebied had met sterke tropische stormwinden langs de oostelijke en noordelijke periferie. Een TUTT cel omsloot de oostelijke en noordoostelijke zijden van Noru en onderdrukte de outflow. Al snel begon de convectieve banding, die al gefragmenteerd was, gedesorganiseerd te raken waardoor Noru begon af te zwakken. Een nieuwe TUTT cel ontwikkelde zich boven het systeem en begon de uitstroming te beperken. Als gevolg daarvan kwam de LLCC volledig bloot te liggen en was er vrijwel geen convectie meer. De TUTT-cel schoof over Noru heen en blies alle convectie weg, waardoor het JTWC Noru degradeerde tot een tropische depressie. Gegevens van een scatterometerpas toonden echter aan dat Noru windsnelheden van meer dan 35 knopen (65 km/u; 40 mph) nabij het centrum had, wat het JTWC ertoe aanzette het systeem weer tot een tropische storm op te waarderen. Op 5 september begon Noru te lijken op een hybride systeem, dat voornamelijk subtropische kenmerken vertoonde. Het JTWC voegde eraan toe dat Noru een extratropische transitie onderging en binnen 24 uur een extratropische cycloon zou worden. Noru ging verder met de overgang naar een extratropische cycloon met een verbredende LLCC en zwakkere winden in de kern, ingebed in een trog op het hogere niveau die de vorming van convectie binnen de LLCC onderdrukte. Terwijl de extratropische transitie goed op gang was, dreef Noru af naar een gebied met lage temperaturen aan het zeeoppervlak en begon te verzwakken, wat het JTWC ertoe aanzette Noru te degraderen tot een tropische depressie. Op 6 september voltooide Noru de extratropische transitie en werd een extratropische cycloon ten oostzuidoosten van Hokkaido, Japan, waarop het JMA en het JTWC hun laatste waarschuwing voor het systeem uitvaardigden.

Tropische Storm Kulap (Nonoy)

Tropische storm (JMA)

Tropische storm

 

Duur

6 september - 11 september

Piekintensiteit

65 km/h (40 mph) (10-min) 1000 hPa (mbar)

Laat op 4 september ontwikkelde zich een lagedrukgebied ten zuidoosten van Okinawa, Japan. Gedurende de volgende twee dagen dreef het systeem naar het noorden en ontwikkelde een goed gedefinieerd LLCC met georganiseerde convectieve banding, waardoor de JMA het lagedrukgebied opwaardeerde tot een tropische depressie. Op 7 september consolideerde de convectie het low-level circulatiecentrum zeer goed met strak gebogen banding er omheen. Ook zorgden hoge temperaturen aan het zeeoppervlak en zeer lage windschering ervoor dat het systeem snel dieper werd, waarna de JMA het systeem opwaardeerde tot een tropische storm en het de naam Kulap gaf. Het systeem stopte echter al snel met versterken toen de LLCC gedeeltelijk bloot kwam te liggen en de convectie naar het zuiden werd verplaatst. Kulap bleef klein in omvang en droge lucht die vanuit de westelijke periferie binnenstroomde weerhield het ervan verder aan te sterken. De windschering nam toe en duwde de convectie ongeveer 180 zeemijlen (330 km; 210 mi) ten zuiden van de LLCC. Ook bevond Kulap zich onder een tropische bovenste troposferische trog (TUTT cel) die verzakking veroorzaakte. Een subtropische stuurkam op middenniveau zorgde ervoor dat Kulap in noordwestelijke richting bewoog. Op 8 september trok Kulap naar de oost-noordoostelijke periferie van de Filippijnse verantwoordelijkheidszone (PAR), waardoor PAGASA begon met het uitgeven van waarschuwingen over het systeem, en het de naam Nonoy gaf. Kulap accelereerde echter snel naar het noorden en verliet dezelfde avond nog de PAR, waarop de PAGASA haar laatste advies over het systeem uitvaardigde. Nadat toenemende windschering verdere verzwakking veroorzaakte, degradeerde het JTWC Kulap tot een tropische depressie laat op 8 september. Begin 10 september degradeerde ook het JMA Kulap naar een tropische depressie en bleef de restanten van Kulap volgen als een tropische depressie totdat deze uiteindelijk op 11 september verviel.

Tyfoon Roke (Onyok)

Tyfoon (JMA)

tyfoon categorie 4

 

Duur

11 september - 22 september

Piekintensiteit

175 km/h (110 mph) (10-min) 940 hPa (mbar)

Vroeg op 8 september kwam een cluster van onweersbuien samen als een lagedrukgebied met imporerende outflow en een zich ontwikkelend low-level circulation center (LLCC). Later die dag waardeerde de JMA het lagedrukgebied op tot een tropische depressie ten noordnoordoosten van de Noordelijke Marianen. Gedurende de volgende twee dagen dreef het systeem geleidelijk naar het westen en werd het iets intensiever, wat het JTWC ertoe aanzette om er een Tropical Cyclone Formation Alert (TCFA) voor uit te geven. Convectie consolideerde geleidelijk de LLCC en het JTWC startte op 11 september een advies voor het systeem, waarbij het werd aangeduid met 18W. De volgende dag dreef de depressie af naar de Filipijnse verantwoordelijkheidszone (PAR) en PAGASA gaf advies over de depressie en gaf het de naam Onyok. Echter, net als bij Kulap, verliet ook Onyok de PAR binnen 6 uur na binnenkomst in de regio. In een advies meldde het JTWC dat er ten minste nog twee wervelingen aan het systeem verbonden waren, die een abrupte, grillige beweging veroorzaakten. Omdat de depressie zich echter in een gebied met warme temperaturen aan het zeeoppervlak en weinig verticale windschering bevond, bleef ze aan kracht winnen en op 13 september waardeerde het JMA de depressie op tot een tropische storm en gaf haar de naam Roke. Op 17 september ontwikkelde Roke een klein, diep convectief oog, wat de JMA ertoe aanzette Roke op te waarderen tot een zware tropische storm met windsnelheden van meer dan 50 knopen (93 km/u; 58 mph). Tussen 19 en 20 september onderging Roke een explosieve intensivering, een extremer geval van snelle uitdieping waarbij een tropische cycloon uitdiept met een snelheid van ten minste 2,5 mbar per uur gedurende ten minste 12 uur. Ook voegden zij eraan toe dat Roke een oog van 10 zeemijl (19 km; 12 mi) en een goed naar de polen uitvloeiend kanaal ontwikkelde. Op 21 september kwam Typhoon Roke aan land boven Hamamatsu, Japan om ongeveer 5:00 UTC (14:00 JST). Al snel begon Roke af te zwakken toen de wolkentoppen opwarmden en de oogdiameter begon af te nemen. Het systeem behield echter nog steeds een bijna radiale outflow en de convectieve structuur bleef georganiseerd, waardoor Roke niet snel verdween. Hoewel Roke een fase van de-intensivering inging, had het nog steeds veel kracht die een grote bedreiging vormde voor regio's van Japan. Ongeveer 610 km ten zuidwesten van Yokosuka, Kanagawa, accelereerde de tyfoon noordnoordwestwaarts met een snelheid van ongeveer 16 knopen (30 km/u; 18 mph) met windsnelheden van meer dan 100 knopen (190 km/u; 120 mph) (1-min aangehouden), een categorie 3 tyfoon op de SSHS. Door de inbedding in de baroclinische zone begon Roke aan zijn extratropische overgang. Ook de interactie met land verzwakte de storm ernstig tot een minimale categorie 1 tyfoon met windsnelheden van minder dan 70 knopen (130 km/u; 81 mph) (1-min aanhoudend). Slechts zes uur later verzwakte de storm verder en accelereerde noordoostwaarts met ongeveer 31 knopen (57 km/h; 36 mph) waarbij snel verdwijnende diepe convectie volledig werd afgeschoven naar het noordoosten van het LLCC. Als gevolg daarvan staakte het JTWC de adviezen voor de storm, aangezien deze volledig extratropisch werd.

Tyfoon Sonca

Tyfoon (JMA)

tyfoon categorie 2

 

Duur

14 september - 20 september

Piekintensiteit

130 km/h (80 mph) (10-min) 970 hPa (mbar)

Vroeg op 13 september vormde zich een lagedrukgebied ten noordoosten van de Noordelijke Marianen. Het systeem dreef geleidelijk naar het noorden en intensiveerde gestaag tot de volgende dag, toen de JMA het systeem opwaardeerde tot een tropische depressie. Later op 14 september gaf het JTWC een Tropical Cyclone Formation Alert (TCFA) uit over het systeem, waarin werd gemeld dat het systeem binnen 24 uur vanaf dat moment zou kunnen intensiveren tot een tropische storm. Convectie consolideerde het centrum snel met aanhoudende, diepe convectie rond de noordoostelijke periferie, wat het JTWC aanzette tot het uitvaardigen van adviezen over het systeem, waarbij het werd aangeduid met 19W. Al snel startte ook het JMA een advies voor het systeem, waarbij het werd opgewaardeerd tot Tropische Storm Sonca. In het begin leek Sonca snel geintensiveerd te zijn sinds de formatie, maar al snel zwakte de storm af tot een minimale tropische storm door het binnendringen van droge lucht in de LLCC, waardoor de storm langer werd en verzwakte. Dat duurde echter niet al te lang want er bleef krachtige convectie bestaan boven het goed gedefinieerde LLCC met strak gebogen banding ingepakt, Sonca bleef geleidelijk aan sterker worden en het JTWC rapporteerde windsnelheden van tenminste 50 knopen (93 km/h; 58 mph) nabij het centrum. Sonca bleef aan kracht winnen en de JMA waardeerde het op tot een zware tropische storm op 17 september. Later die dag ontwikkelde Sonca een groot ragfijn oog van 19 km (10 nautische mijlen) met diepe convectieve banding die er strak omheen zat. Als gevolg daarvan versterkte Sonca sneller en tegen het begin van de volgende dag werd het een tyfoon. Op 18 september bereikte Sonca een piekintensiteit van 85 knopen (157 km/u; 98 mph) (1-minuut gemiddeld) en 70 knopen (130 km/u; 81 mph) (10-min gemiddeld) en al snel begon de convectie rond de noordelijke periferie af te zwakken. Omdat Sonca ingebed was in een baroclinische zone met lage temperaturen aan het zeeoppervlak, begon de extratropische overgang laat op 19 september. De overgang vond relatief snel plaats vanwege een frontale begrenzing en het JTWC meldde dat Sonca vroeg op 20 september extratropisch werd, terwijl het JMA dat later op de avond ook deed.

Tropische depressie

Tropische depressie (JMA)

 

Duur

14 september - 15 september

Piekintensiteit

<55 km/h (35 mph) (10-min) 1002 hPa (mbar)

Vroeg op 14 september begon het JMA een cluster van onweersbuien ten zuidoosten van Taiwan te volgen als een tropische depressie. Maar door de interactie met het land kon het systeem niet worden versterkt en het JMA stopte met het volgen van de depressie laat op 15 september, toen het systeem vervaagde.

Tyfoon Nesat (Pedring)

Tyfoon (JMA)

tyfoon categorie 4

 

Duur

23 september - 30 september

Piekintensiteit

150 km/h (90 mph) (10-min) 950 hPa (mbar)

In de avond van 21 september ontwikkelde zich een lagedrukgebied ten oost-zuidoosten van Palau. Het laag dreef geleidelijk naar het westen en werd beter georganiseerd, wat het JTWC ertoe aanzette om er een Tropical Cyclone Formation Alert (TCFA) voor uit te geven. Later werd de LLCC goed georganiseerd en ontwikkelde zich rondom het laag diepe convectie, waardoor de JMA het laag begon te monitoren als een tropische depressie. Later op 23 september begon het JTWC ook met het geven van adviezen over het systeem, waarbij het werd aangeduid met 20W. Vroeg op 24 september heeft de JMA 20W verder opgewaardeerd tot een tropische storm en het de naam Nesat gegeven. Nesat dreef verder naar het westen met zich uitbreidende diepe convectie rond het hele systeem en consoliderende convectie rond de LLCC. De warme anomalie op het middenniveau in de buurt van het systeem bleef intensiveren en de convectieve band rond de LLCC werd steeds strakker. Als gevolg hiervan heeft het JMA Nesat op 25 september opgewaardeerd tot een zware tropische storm. Op dezelfde dag heeft het JMA Nesat verder opgewaardeerd tot een tyfoon.

Tropische Storm Haitang

Tropische storm (JMA)

Tropische storm

 

Duur

24 september - 27 september

Piekintensiteit

65 km/h (40 mph) (10-min) 996 hPa (mbar)

Op de avond van 21 september, op bijna hetzelfde tijdstip waarop Nesat voor het eerst werd gezien, hield een ander lagedrukgebied zich op ver ten zuiden van Hongkong. Het laag dreef langzaam naar het noorden en versterkte langzaam tot op 24 september, toen de JMA het systeem opwaardeerde tot een tropische depressie ten oosten van Vietnam. Later die dag gaf het JTWC een Tropical Cyclone Formation Alert uit, waarin stond dat het laag zich tot een tropische cycloon zou kunnen ontwikkelen. Begin 25 september heeft de JMA het systeem opgewaardeerd tot een tropische storm en het de naam Haitang gegeven.

Tyfoon Nalgae (Quiel)

Tyfoon (JMA)

Super tyfoon categorie 4

 

Duur

26 september - 5 oktober

Piekintensiteit

175 km/h (110 mph) (10-min) 935 hPa (mbar)

Op 26 september begon het Japanse Meteorologische Agentschap (JMA) een zwakke tropische depressie in de gaten te houden. Deze had zich ontwikkeld op ongeveer 1.260 km (785 mi)* ten noordwesten van Manilla in de Filippijnen. De volgende dag gaf het JTWC een waarschuwing af voor de vorming van een tropische cycloon. Minder dan 3 uur later duidde het JTWC het systeem echter aan als Tropische Depressie 22W. JMA meldde dat de depressie een tropische storm was geworden en gaf het de naam Nalgae.

De storm dreef langzaam naar het westen. Hij werd langzaam sterker. Nalgae ontwikkelde een microgolf oogachtige eigenschap en goed gedefinieerde convectieve banding in alle kwadranten. Het systeem had een kleine straal van winden. Het versterkte nog steeds aanzienlijk en was zeer goed gedefinieerd. Op de avond van 28 september meldde de JMA dat Nalgae bleef intensiveren. De storm werd opgewaardeerd tot een zware tropische storm met windsnelheden van meer dan 55 knopen (102 km/u; 63 mph). Die nacht begon de PAGASA met waarschuwingen over Nalgae. Ze gaven het de lokale naam Quiel toen het de Filippijnse Area of Responsibility (PAR) binnenkwam. Laat op 29 september heeft de JMA Nalgae opgewaardeerd tot een tyfoon. Nalgae intensiveerde snel op 30 september, en werd een categorie 4 super tyfoon begin op 1 oktober. Dit was vlak voordat hij aan land kwam boven Luzon. Door de interactie met land en de koudere temperatuur van het zeeoppervlak in de Zuid-Chinese Zee, degradeerde het JMA Nalgae tot een zware tropische storm op 2 oktober. Daarna werd het een tropische storm laat op 3 oktober. Het JTWC degradeerde Nalgae naar een tropische depressie op 4 oktober. Het JMA deed dat ook de volgende dag. Later op 5 oktober verdween het laatste laag van Nalgae.

Nalgae trof de Filippijnen slechts enkele dagen na de tyfoon Nesat en richtte over heel Luzon nog meer schade aan. Aanvankelijk werd gevreesd dat Nalgae veel meer schade zou aanrichten op Luzon. Maar de schade van de storm was lichter dan die van de tyfoon Nesat. Bijna 2.900 huizen werden verwoest en nog eens 15.400 liepen schade op. Minstens 18 mensen kwamen door de storm om het leven en nog eens 7 werden op 11 oktober als vermist opgegeven. In totaal werden 1.113.763 mensen door de storm getroffen. De totale verliezen in het land bedroegen iets meer dan 115 miljoen PHP (US$ 2,62 miljoen).

Tropische Storm Banyan (Ramon)

Tropische storm (JMA)

Tropische depressie

 

Duur

9 oktober - 16 oktober

Piekintensiteit

65 km/h (40 mph) (10-min) 1002 hPa (mbar)

Op 7 oktober begon het JTWC een tropische storing te volgen op ongeveer 750 km (465 mi) ten zuiden van Hagåtña, Guam. In de loop van de volgende dagen ontwikkelde het systeem zich geleidelijk verder terwijl het naar het westen bewoog. De JMA meldde op 9 oktober dat de storing een tropische depressie was geworden. Begin 10 oktober heeft het JTWC het systeem opgewaardeerd tot een tropische depressie, genaamd 23W. De PAGASA waardeerde het ook op tot een tropische depressie en noemde het Ramon. Op 11 oktober werd het systeem door het JMA en het JTWC opgewaardeerd tot een tropische storm en kreeg het de naam Banyan. Begin 12 oktober landde Banyan boven Leyte, Filippijnen. Het JTWC degradeerde de storm tot een tropische depressie. Een halve dag later degradeerde ook het JMA Banyan tot een tropische depressie. Het systeem verdween op 16 oktober in de Zuid-Chinese Zee.

Tijdens zijn reis door de Filippijnen had Banyan zware regenval over een groot deel van het land. Dit leidde tot wijdverspreide overstromingen. Minstens tien mensen kwamen door de storm om het leven. In totaal werden 75.632 mensen door de storm getroffen.

Zware tropische storm Washi (Sendong)

Zware tropische storm (JMA)

Tropische storm

 

Duur

13 december - 19 december

Piekintensiteit

95 km/h (60 mph) (10-min) 992 hPa (mbar)

Op 11 december vormde zich een storing die in de buurt van Chuuk bleef. Op 13 december werd het lagedrukgebied snel sterker. Op dezelfde dag heeft het JTWC het lagedrukgebied opgewaardeerd tot een tropische depressie. Zij noemden het 27W. De JMA waardeerde het ook op tot een tropische depressie. Het JTWC heeft het systeem op 14 december opgewaardeerd tot een tropische storm. Zij degradeerden het naar een tropische depressie op 15 december. PAGASA noemde het Sendong toen het de Filippijnse verantwoordelijkheidszone binnenkwam. Nadat het op 15 december Palau passeerde, werd het systeem door zowel het JTWC als het JMA opgewaardeerd tot een tropische storm. Zij gaven het de naam Washi. Op 16 december landde Washi boven Surigao del Sur, een provincie van de Filippijnen. Enkele uren later kwam Washi aan in de Suluzee en herwon snel aan kracht. Laat op 17 december stak de Washi Palawan over en kwam aan in de Zuid-Chinese Zee. Op 19 december zwakte Washi af tot een tropische depressie en verdween.

In de Filippijnen heeft Washi minstens 1.268 doden veroorzaakt. 1.079 mensen zijn officieel als vermist opgegeven. Washi trof 102.899 gezinnen of 674.472 mensen in 766 dorpen in 52 steden en acht steden in 13 provincies. De meeste doden vielen in de steden Iligan en Cagayan de Oro. Vijf mensen kwamen om bij een aardverschuiving, maar alle anderen stierven bij een overstroming. Meer dan 2.000 mensen zijn gered, volgens de strijdkrachten van de Filippijnen. Ambtenaren onderzochten ook berichten dat een heel dorp was weggevaagd. De overstromingen vonden 's nachts plaats, na 10 uur regen. Dit werd verergerd door overstromingen van rivieren en zijrivieren. In sommige gebieden viel in 24 uur tijd tot 20 centimeter regen. Minstens 20.000 mensen verbleven in 10 evacuatiecentra in Cagayan de Oro. Ambtenaren zeiden dat ondanks de waarschuwing van de regering, sommige mensen niet geëvacueerd zijn. Ten minste 9.433 huizen werden verwoest en 18.616 beschadigd.

Storm Namen

In het noordwesten van de Stille Oceaan zijn er twee afzonderlijke agentschappen die namen toekennen aan tropische cyclonen, wat er vaak toe leidt dat een cycloon twee namen heeft. Het Japanse Meteorologisch Agentschap geeft tropische cyclonen een naam wanneer wordt geoordeeld dat zij over een periode van 10 minuten aanhoudende windsnelheden van 65 km/u (40 mph) hebben ten noorden van de evenaar tussen 180° en 100° oosterlengte. De Filippijnse dienst voor atmosferische, geofysische en astronomische diensten geeft namen aan tropische cyclonen die overgaan in of zich vormen tot een tropische depressie in het gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn tussen 135° OL en 115° OL en tussen 5° NB-25° NB, zelfs indien de cycloon een naam heeft gekregen van het Japanse Meteorologisch Agentschap.

Internationale benamingen

Zie ook: Lijst van namen van tropische cyclonen en Naamgeving van tropische cyclonen

Tropische cyclonen worden door het Regionaal Gespecialiseerd Meteorologisch Centrum in Tokio, Japan, benoemd aan de hand van de volgende lijsten, zodra zij tropische stormkracht hebben bereikt. Namen worden bijgedragen door leden van het Tyfooncomité van ESCAP/WMO. Elk van de 14 naties of territoria heeft 10 namen ingediend, die in alfabetische volgorde worden gebruikt, met de Engelse naam van het land. De volgende 24 namen op de namenlijst zijn hier vermeld.

 • Aere (1101)
 • Songda (1102)
 • Sarika (1103)
 • Haima (1104)
 • Meari (1105)
 • Ma-on (1106)
 • Tokage (1107)
 • Nock-ten (1108)
 • Muifa (1109)
 • Merbok (1110)
 • Nanmadol (1111)
 • Talas (1112)
 • Noru (1113)
 • Kulap (1114)
 • Roke (1115)
 • Sonca (1116)
 • Nesat (1117) (actief)
 • Haitang (1118) (actief)
 • Megi (ongebruikt)
 • Banyan (ongebruikt)
 • Washi (ongebruikt)
 • Pakhar (ongebruikt)
 • Sanvu (ongebruikt)
 • Mawar (ongebruikt)

Filippijnen

De Filippijnse Administratie voor Atmosferische, Geofysische en Astronomische Diensten gebruikt haar eigen naamgevingsschema voor tropische cyclonen in het gebied waarvoor zij verantwoordelijk is. PAGASA kent namen toe aan tropische depressies die in hun verantwoordelijkheidsgebied ontstaan en aan elke tropische cycloon die zich in hun verantwoordelijkheidsgebied zou kunnen verplaatsen. Mocht de lijst van namen voor een bepaald jaar onvoldoende blijken, dan worden namen ontleend aan een hulplijst, waarvan de eerste 10 elk jaar voor het begin van het seizoen worden gepubliceerd.

 • Amang (02W)
 • Bebeng (1101)
 • Chedeng (1102)
 • Dodong (1103)
 • Egay (1104)
 • Falcon (1105)
 • Goring
 • Hanna (1107)
 • Ineng (1106)
 • Juaning (1108)
 • Kabayan (1109)
 • Lando
 • Mina (1111)
 • Nonoy (1114)
 • Onyok (1115)
 • Pedring (1117) (actief)
 • Quiel (ongebruikt)
 • Ramon (ongebruikt)
 • Sendong (ongebruikt)
 • Tisoy (ongebruikt)
 • Ursula (ongebruikt)
 • Viring (ongebruikt)
 • Weng (ongebruikt)
 • Yoyoy (ongebruikt)
 • Zigzag (ongebruikt)

 

Hulplijst

 • Abe (ongebruikt)
 • Berto (ongebruikt)
 • Charo (ongebruikt)
 • Dado (ongebruikt)
 • Estoy (ongebruikt)
 • Felion (ongebruikt)
 • Gening (ongebruikt)
 • Herman (ongebruikt)
 • Irma (ongebruikt)
 • Jaime (ongebruikt)

Pensioen

Zie ook: Lijst van gepensioneerde tyfoonnamen in de Stille Oceaan (JMA) en Lijst van gepensioneerde Filipijnse tyfoonnamen

Het tyfooncomité ESCAP/WMO heeft tijdens zijn jaarlijkse zitting in 2012 gezegd dat de naam Washi uit de naamlijsten zal worden geschrapt. De Filippijnse Administratie van Atmosferische, Geofysische en Astronomische Diensten (PAGASA) zei dat de namen Bebeng, Juaning, Mina en Pedring van PAGASA's lijst van lokale namen werden geschrapt nadat ze in 2011 elk meer dan 1 miljard PHP schade hadden aangericht in de Filippijnen. De naam Sendong werd ook van de lijst geschrapt nadat hij meer dan 300 doden veroorzaakte toen hij in december 2011 op de Filipijnen landde.

Geaccumuleerde Cycloon Energie (ACE)

De tabel rechts toont de ACE voor elke storm in het seizoen. In het algemeen is de ACE een maat voor de kracht van een tyfoon vermenigvuldigd met de duur van zijn bestaan, dus stormen die lang duren, evenals bijzonder sterke tyfoons, hebben hoge ACE's. De ACE wordt alleen berekend voor volledige adviezen over specifiek tropische systemen die windsnelheden van 34 knopen (63 km/u, 39 mph), of tropische stormsterkte bereiken of overschrijden. Tropische depressies worden hier dus niet meegerekend. De ACE omvat ook geen subtropische stormen. Later onderzoekt de JMA de gegevens opnieuw en stelt een eindrapport op over elke storm, wat ertoe kan leiden dat de ACE voor een storm naar boven of naar beneden wordt bijgesteld. Totdat de eindrapporten worden gepubliceerd, zijn de ACE's dus voorlopig.

Verwante pagina's

 • Lijst van tyfoonseizoenen in de Stille Oceaan
 • Orkaanseizoen Stille Oceaan 2011
 • Atlantisch orkaanseizoen 2011
 • Cycloonseizoen Noord-Indische Oceaan 2011
 • Cycloonseizoenen in het zuidwesten van de Indische Oceaan: 2010-11, 2011-12
 • Australische regio cycloonseizoenen: 2010-11, 2011-12
 • Cycloonseizoenen in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan: 2010-11, 2011-12

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3