Laagconjunctuur

Een depressie is een lange periode waarin de economie van een land niet goed functioneert. Het wordt meestal gekenmerkt door een groot aantal werklozen. Een depressie is een zwaardere vorm van recessie. Een depressie kan verscheidene jaren duren. Naast de hoge werkloosheid schaadt een depressie ook de banken, de handel en de industrie. Prijzen dalen, krediet is moeilijker te krijgen en het aantal faillissementen neemt toe. Een depressie in een land kan zich snel uitbreiden naar andere landen.Een gaarkeuken in Montreal uit 1931 die werkloze mannen voedtZoom
Een gaarkeuken in Montreal uit 1931 die werkloze mannen voedt

De Grote Depressie

De Grote Depressie (1929-39) was de langst aanhoudende en diepste economische depressie in de geschiedenis van de moderne industriële wereld. Zij begon na de crash van de Amerikaanse aandelenmarkt in 1929. De koersen op de beurs van Wall Street daalden van 24 tot 29 oktober 1929. Wall Street raakte in paniek. Miljoenen investeerders werden financieel geruïneerd. Tegen 1933 was bijna de helft van de banken in de Verenigde Staten failliet gegaan en waren tussen 13 en 15 miljoen Amerikanen werkloos. Het begin van de Tweede Wereldoorlog in Europa maakte een einde aan de depressie. De Grote Depressie trof landen over de hele wereld. In tegenstelling tot eerdere depressies, waarbij slechts enkele landen werden getroffen, werden bijna alle geïndustrialiseerde landen door de Grote Depressie getroffen. Afrika, Azië, Australië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika hadden er allemaal onder te lijden. Landen probeerden hun eigen economieën te beschermen door de tarieven op goederen die zij in hun land invoerden te verhogen. Hierdoor daalde de wereldhandel met zo'n 30 procent. In 1932 waren er wereldwijd naar schatting 30 miljoen werklozen.

De Grote Depressie had verstrekkende politieke gevolgen. Toen economieën faalden, keken sommige mensen naar militaire dictators om hun landen te redden. Landen als Argentinië en verschillende Midden-Amerikaanse landen hadden dictators. In Duitsland, Italië en Japan deed het fascisme zijn intrede, wat rechtstreeks tot de Tweede Wereldoorlog leidde. In de Sovjet-Unie kwam Jozef Stalin aan de macht door de depressie. Hij verbande miljoenen naar werkkampen en begon een terreurbewind dat de Grote Zuivering werd genoemd. Alleen al in de jaren '30 stierven 20 miljoen Sovjets. In het westen was één reactie het welvaartskapitalisme. Dit vond ingang in landen als Canada, Frankrijk en Groot-Brittannië.Tekenen van een depressie

In 2013 was de werkloosheid in sommige Europese landen groter dan tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig. Het bruto binnenlands product krimpt sneller dan sommige Europese landen in hun uitgaven kunnen snijden. De financiële crisis in Europa lijkt eerder erger dan beter te worden. Sommige regeringsfunctionarissen noemen het een recessie, maar economen spreken al van een depressie. Omdat de Europese landen aan de euro vastzitten, kunnen ze hun eigen munt niet devalueren om hun economieën aan te passen. Dit betekent dat zij de prijs van hun export niet kunnen verlagen om deze aantrekkelijker te maken en dus geen handelsbalans kunnen bereiken.Vragen en antwoorden

V: Wat is een economische depressie?A: Een depressie is een langdurige economische neergang gekenmerkt door een hoge werkloosheid en een afname van de economische activiteit.

V: Waarin verschilt een depressie van een recessie?A: Een depressie is een ernstiger en langduriger neergang dan een recessie. Er is vaak sprake van een hogere werkloosheid en een grotere ontwrichting van de economie.

V: Wat zijn enkele van de economische gevolgen van een depressie?A: Economische gevolgen van een depressie kunnen zijn: dalende prijzen, minder toegang tot krediet, meer faillissementen en schade aan banken, handel en productie.

V: Hoe lang kan een depressie duren?A: Een depressie kan meerdere jaren duren, omdat het een langdurige en diepe economische neergang is.

V: Hoe beïnvloedt een depressie de werkloosheid?A: Een depressie wordt meestal gekenmerkt door een hoge werkloosheid, omdat veel mensen geen werk kunnen vinden en bedrijven mogelijk werknemers moeten ontslaan om kosten te besparen.

V: Kan een depressie overslaan naar andere landen?A: Ja, een depressie in één land kan zich snel verspreiden naar andere landen, vooral als ze nauw met elkaar verbonden zijn via de handel of de financiële markten.

V: Wat is de impact van een depressie op de toegang tot krediet?A: Tijdens een depressie wordt de toegang tot krediet moeilijker omdat banken en financiële instellingen minder bereid zijn om geld te lenen door het verhoogde risico op wanbetalingen en faillissementen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3