É

É of é is een brief die niet regelmatig in de Engelse taal wordt aangetroffen. Het is de letter E met een acuut accent erboven. Hij is te vinden in het Afrikaans, Catalaans, Deens, Emilisch-Romagnol, Frans, Galicisch, Hongaars, Ijslands, Iers, Italiaans, Kasjoebisch, Luxemburgs, Occitaans, Noors, Portugees, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Vietnamees en Welsh. In de Engelse taal is het te vinden in bruikleen (bijvoorbeeld cv's en clichés) en in romanisatie (bijvoorbeeld Pokémon).

Hoofdstad en kleine É.Zoom
Hoofdstad en kleine É.

Gebruik in talen

Tsjechisch en Slowaaks

É is de 9e letter van het Tsjechische alfabet en het Slowaakse alfabet. In het IPA staat het voor /ɛː/ in deze talen.

Deens, Noors en Zweeds

In de Deense, Noorse en Zweedse taal wordt de letter É gebruikt om aan te tonen dat de gewone letter E wordt benadrukt. Hij wordt gebruikt om de betekenis van een woord te veranderen.

Nederlands

É is te vinden in vreemde woorden, meestal uit het Frans. Het wordt ook gebruikt om de Nederlandse woorden "een" (wat in het Engels "a" of "an" betekent) en "één" (wat in het Engels de nummer één betekent) uit elkaar te houden. Het voegt stress toe op dezelfde manier waarop het Engels soms cursief wordt gebruikt. In het Nederlands kunnen sommige mensen het Nederlandse woord "hé" gebruiken om elkaar te begroeten, wat "hey" of "hi" betekent.

Emilian-Romagnol

In het Emiliaans wordt é gebruikt als [e] in IPA (bijvoorbeeld récc, wat in het Engels "rich" betekent). In Romagnol wordt é gebruikt als [eː] (bijvoorbeeld lédar, wat in het Engels "dieven" betekent).

Engels

De letter É verschijnt in woorden die afkomstig zijn uit de Franse taal. Bijvoorbeeld, née, résumé, verloofde, sauté en coupé. Hij wordt ook gebruikt in namen als Beyoncé, Breneé, JonBenét en Théo.

Frans

De letter É wordt veel gebruikt in het Frans. Hij wordt uitgesproken als /e/ in het IPA. Een andere Franse letter, È, wordt uitgesproken als /ɛ/. De twee letters zien er hetzelfde uit, maar ze zijn niet dezelfde letter.

Hongaars

É is de 9e letter van het Hongaarse alfabet en wordt gebruikt als /eː/ in het IPA.

IJslandse

É is de 7e letter van het IJslandse alfabet en wordt gebruikt als /jɛː/ in IPA.

Iers

In het Iers wordt een acuut accent gebruikt om een klinker te markeren als een lange klinker. É wordt gebruikt als /eː/ in IPA.

Italiaans

É wordt gebruikt als /e/ in IPA en heeft een tonisch accent. Het wordt alleen gebruikt in de laatste letter van een woord (behalve wanneer een andere wikt:uitspraak de betekenis van een woord kan veranderen). Bijvoorbeeld, perché (wat betekent "waarom" of "omdat" in het Engels) en pésca (wat betekent "fishing" in het Engels). De letter È staat ook in het Italiaanse alfabet, dat is de letter E met een ernstig accent. In plaats van /e/ wordt de letter È gebruikt als /ɛ/ in het IPA.

Kashubisch

É is de 8e letter van het Kashubische alfabet en wordt gebruikt als /ɛ/ in IPA.

Portugees

É wordt gebruikt om een /ɛ/ te benadrukken wanneer de gestresste lettergreep niet zo goed bekend is (bijvoorbeeld péssimo, wat in het Engels "very bad" betekent). É kan ook het woord "is" betekenen, zoals in ela é bonita (wat betekent "she is pretty" in het Engels). Een andere letter in het Portugees, de letter Ê, gebruikt /e/. Ê is de letter E met een circumflex.

Spaans

De letter é wordt hetzelfde uitgesproken als e (/e/). Het accent markeert de letter met een beklemtoonde lettergreep in woorden die meestal geen spanning hebben, zoals éxtase en bebé.

Schots-Gaelisch

De letter É werd vroeger gebruikt in het Schots-Gaelisch, maar is vervangen door de letter È, een E met een ernstig accent.

Welsh

De letter É wordt gebruikt om een korte klinker te benadrukken. Bijvoorbeeld, personél (betekent "personeel" in het Engels), sigarét (betekent "sigaret" in het Engels), en ymbarél (betekent "paraplu" in het Engels).

Vietnamezen

De letter É duidt op een stijgende toon in het Vietnamees. Hij kan ook worden gecombineerd met een circumflex om de letter "Ế" te maken.

Karakters in kaart brengen

Toetsen

  • Mensen die Microsoft Windows gebruiken kunnen een kleine letter é typen met de alt code Alt+130 of Alt+0233 met behulp van het numerieke pad om getallen te typen. De hoofdletter É kan worden getypt door op Alt+144 of Alt+0201 te drukken.
  • Bij het Amerikaanse internationale en Engelse toetsenbord kan de letter É getypt worden door de twee toetsen AltGr+E in te drukken. Dit kan ook met andere letters met scherpe accenten.
  • Op Microsoft Word kan de letter é getypt worden door op Ctrl+' (apostrof) te drukken en vervolgens op E, of ⇧ Shift+E voor de hoofdletter É.
  • Op macOS kan de letter é getypt worden door te drukken op ⌥ Option+E en vervolgens E of ⇧ Shift+E voor é of É.
  • Met een compose-toets kunnen gebruikers Compose ingedrukt houden en op ' (apostrof) E of ' (apostrof) ⇧ Shift E voor é of É.
  • Op een standaard Android-, Windows Mobile- of iOS-toetsenbord kan de gebruiker de E-toets vasthouden totdat er tekens verschijnen, naar de é schuiven en dan de toets loslaten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3