Accent aigu

Het accent aigu ( ´ ) is een teken in veel geschreven talen. Het wordt meestal toegevoegd boven een klinker om aan te geven hoe die moet worden uitgesproken. Acute accenten worden soms ook aan medeklinkers toegevoegd. Soms verandert het accent aigu de klank van het hele woord door het in een zin klemtoon te geven. Dit accent komt voor in veel moderne talen die Latijnse, Cyrillische en Griekse alfabetten gebruiken. Het accent aigu is een van de vele gelijkaardige tekens die diakritische tekens worden genoemd.

Geschiedenis

Het accent aigu werd voor het eerst gebruikt in het oude Griekenland. Het gaf de spreker aan wanneer hij een lettergreep met een hoge toonhoogte moest uitspreken. Een ander vroeg accentteken was de apex. In het Latijn markeerde de apex lange klinkers.

Gebruikt

Klinkt als

Het accent aigu wordt hoofdzakelijk gebruikt om de lezer te informeren over de klank van klinkers in woorden. Soms is het erg belangrijk voor de betekenis, omdat het het verschil laat zien tussen twee gelijksoortige woorden. Hervatten kan bijvoorbeeld betekenen opnieuw beginnen, maar cv is een samenvatting van iemands werk- en schoolervaring. Sommige talen gebruiken het accent om dezelfde klankveranderingen aan te geven, maar andere gebruiken het anders. Het accent aigu kan tonen:

  • de klinker wordt beklemtoond;
  • de klinkerhoogte van sommige beklemtoonde klinkers in veel Romaanse talen;
  • lange klinkers;
  • de toon in talen zoals het Vietnamees of het Mandarijn Chinees geschreven in pinyin;
  • of, de toonhoogte, of het hoge accent, in woordenboeken of taalleerboeken.

Uitbreiding van het alfabet

Sommige talen gebruiken het accent om daadwerkelijk nieuwe letters te maken. Zowel het Faeröers als het IJslands voegen het accent aigu toe aan al hun klinkers om nieuwe letters te maken. Deze letters, á, í, ó, ú en ý (plus é in het IJslands) zijn afzonderlijke letters met verschillende uitspraken. In het Turkmeens is de letter Ý een medeklinker: [j].

Franse woorden in andere talen

Veel talen hebben woorden aan het Frans ontleend. Veel Noorse woorden die uit het Frans afkomstig zijn, behouden een accent aigu. Enkele voorbeelden zijn: allé, kafé, idé, komité. Zweedse voorbeelden zijn café en resumé (zelfstandig naamwoord). Voorbeelden in het Engels zijn: attaché, canapé, cliché, communiqué, café, décor, fiancé, passé, toupée en touché. Soms vergeten schrijvers echter het accentteken te gebruiken of kiezen ze er niet voor.

Andere talen in het Engels schrijven

Sommige talen zoals Arabisch, Perzisch of Japans gebruiken geen alfabetten. Sommige schrijvers gebruiken het accent aigu om aan te geven hoe de woorden moeten klinken wanneer woorden uit deze talen in het Engels worden geschreven. Dit komt vaker voor in oudere boeken en tegenwoordig minder vaak.

Voorbeeld van scherpe accenten in het IJslandsZoom
Voorbeeld van scherpe accenten in het IJslands

Technische opmerkingen

De ISO-8859-1 en Windows-1252 tekencoderingen omvatten á, é, í, ó, ú, ý. Ze hadden ook hoe letters en accenten eruit zagen wanneer ze als hoofdletters werden geschreven. Unicode heeft veel meer letters met het accent aigu.

Microsoft Office

Om een accentletter te maken in een Microsoft Office programma (Word, PowerPoint, Excel, enz.), houdt de gebruiker de CTRL-toets ingedrukt en drukt eenmaal op de apostrof ' toets. Laat vervolgens de CTRL-toets los en druk op de gewenste letter.

Macintosh OS X

Op Apple Macintosh-computers drukken gebruikers op option-e en vervolgens op de klinker. Klinkers kunnen ook met een hoofdletter worden geschreven. Bijvoorbeeld, gebruikers maken á door op optie-e te drukken en dan op 'a'. Door op optie-e te drukken en dan op Shift-a wordt Á gemaakt.

Web

Op Wikipedia maken gebruikers deze symbolen door op een link in een vakje te klikken. Sommige andere websites werken op dezelfde manier.

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is een accent aigu?


A: Een accent aigu is een teken in veel geschreven talen dat meestal boven een klinker wordt toegevoegd om aan te geven hoe deze moet worden uitgesproken.

V: Waar kan een accent aigu nog meer aan toegevoegd worden, behalve aan klinkers?


A: Acute accenten worden soms ook aan medeklinkers toegevoegd.

V: Kan een accent aigu de klank van een heel woord veranderen?


A: Ja, soms verandert het accent aigu de klank van het hele woord door het accent te geven in een zin.

V: Wat zijn enkele alfabetten die het accent aigu gebruiken?


A: Het accent aigu maakt deel uit van veel moderne talen die Latijnse, Cyrillische en Griekse alfabetten gebruiken.

V: Wat zijn diakritische tekens?


A: Diakritische tekens zijn soortgelijke tekens als het accent aigu die in veel talen gebruikt worden.

V: Worden scherpe accenten alleen in specifieke regio's of landen gebruikt?


A: Nee, scherpe accenten worden in veel geschreven talen over de hele wereld gebruikt.

V: Kan een accent aigu aan elke klinker of medeklinker worden toegevoegd?


A: Nee, een accent aigu kan alleen toegevoegd worden aan specifieke klinkers of medeklinkers in een taal waar het gebruikt wordt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3