Gelijk Loon Wet van 1963

De Equal Pay Act van 1963 is een federale wet die de Fair Labor Standards Act wijzigt. Zij verbiedt loonongelijkheid uitsluitend op basis van geslacht. De wet werd op 10 juni 1963 ondertekend door John F. Kennedy, die op dat moment president van de Verenigde Staten was. Het principe was gelijk loon voor gelijk werk, ongeacht het geslacht.

Leden van de American Association of University Women met president John F. Kennedy bij de ondertekening van de wet op gelijke beloning.Zoom
Leden van de American Association of University Women met president John F. Kennedy bij de ondertekening van de wet op gelijke beloning.

Een van de miljoenen "Rosie the Riveters" aan het werkZoom
Een van de miljoenen "Rosie the Riveters" aan het werk

Geschiedenis

In 1868 was een belangrijke doelstelling van de Knights of Labor gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog had de National War Labor Board de bevoegdheid om arbeidsnormen voor Amerikaanse bedrijven vast te stellen. Tijdens de Koreaanse oorlog stelde de Wage Stabilization Board deze normen vast. In alle drie de gevallen stelden zij een gelijk loonbeleid in voor beide seksen tijdens oorlogstijd. Tijdens de oorlog kreeg Rosie the Riveter hetzelfde loon als mannen die hetzelfde werk deden. In 1919 namen twee staten, Michigan en Montana, wetten aan voor gelijke beloning. Maar het was pas na de Tweede Wereldoorlog dat andere staten hun voorbeeld volgden. Het United States Women's Bureau, een onderdeel van het United States Department of Labor, werd in 1920 opgericht. Sinds hun oprichting hebben zij geijverd voor gelijke beloning. In 1952 werd het National Committee for Equal Pay opgericht als een coalitie van verschillende vrouwengroepen, vakbonden, bedrijven en maatschappelijke groeperingen. Zij begonnen een campagne voor nieuwe wetten die gelijke beloning voorschrijven. In 1945 diende het 79e Congres een wetsvoorstel voor gelijke beloning in, dat het niet haalde. Het was 18 jaar later toen het 88e Congres een dergelijke wetgeving aannam. Het werd de Equal Pay Act van 1963 genoemd.

Als wijziging op de Fair Labor Standards Act maakte de Equal Pay Act van 1963 het tegen de federale wet om werknemers te discrimineren op basis van geslacht. Dit is het geval wanneer "taken gelijke vaardigheid, inspanning en verantwoordelijkheid vereisen onder gelijke arbeidsomstandigheden." President John F. Kennedy tekende deze wet op 10 juni 1963. Tijdens de ceremonie in het Oval Office van het Witte Huis gaf president Kennedy speciale erkenning aan verschillende groepen en personen die zich voor deze wet hadden ingezet. Onder degenen die werden geëerd waren Congresvrouwen Edna Kelly en Edith Green, Onderminister van Arbeid Esther Peterson, Voorzitter van de Nationale Raad van Negervrouwen Dr. Dorothy Height en Voorzitter van de Business and Professional Women's Foundation Dr. Minnie Miles.

De wet kwam er vooral omdat het Congres de veranderende beroepsbevolking in de Verenigde Staten erkende. Door de toetreding van meer vrouwen tot de beroepsbevolking werden door mannen onderhouden huishoudens overbodig. Hogere echtscheidingscijfers betekenden meer door vrouwen onderhouden huishoudens. Maar in de jaren zestig verdienden vrouwen slechts 60 cent voor elke dollar die aan mannelijke werknemers werd betaald. De Equal Pay Act was bedoeld als deel van de oplossing voor ongelijke beloning. De Civil Rights Act van 1964, Titel VII, voegde nog meer toe aan de Equal Pay Act door het onwettig te maken om te discrimineren op basis van ras of geslacht. Titel VII voegde ook witteboordenwerknemers aan de wet toe.

Resultaten

In de jaren zeventig verdienden vrouwen 75 cent per door mannen verdiende dollar. Volgens de statistieken van het Amerikaanse ministerie van Arbeid lag dat cijfer in 2007 nog steeds op ongeveer 75 cent. De kloof tussen vrouwen met een universitaire opleiding en mannen met een universitaire opleiding is in feite iets groter geworden. In Fortune 500-bedrijven (topbedrijven in de VS) bekleden vrouwen nog steeds slechts ongeveer 17% van de topposities. In 2010 meldde het Bureau of Labor Statistics dat vrouwen die voltijds werkten ongeveer 81 cent verdienden voor elke (voltijds) verdiende dollar van een man.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3