De arbeid van Herakles

De beproevingen van Herakles is een reeks taken die de Griekse held Herakles (Latijn: Hercules) uitvoerde als boetedoening voor een verschrikkelijke misdaad die hij beging. Deze taken vereisten grote kracht en moed. Meestal ging het om het doden van woeste dieren en gruwelijke monsters. De beproevingen zouden zijn bedacht door Hera, de godin van het huwelijk. Zij haatte Herakles omdat hij een bastaardzoon was van haar man Zeus. Ze hoopte dat deze taken hem zouden doden. Herakles voerde ze echter met groot succes uit, en werd daarbij zeer beroemd. De werken van Herakles vonden hun oorsprong waarschijnlijk in de religieuze en magische praktijken van de prehistorische mens. Zij zijn het onderwerp van oude en moderne kunst.Herakles draagt zijn olijfhouten knots en draagt een leeuwenhuid
Herakles draagt zijn olijfhouten knots en draagt een leeuwenhuid

Achtergrond

Stervelingen sterven, maar goden leven eeuwig. Herakles was deels sterveling, deels god. Zijn vader was de god Zeus en zijn moeder was de sterfelijke Alkmene. Zeus' vrouw Hera was de godin van het huwelijk. Zij haatte Herakles omdat hij één van de bastaarden van haar echtgenoot was. Ze heeft vele malen geprobeerd hem te doden, zelfs toen hij nog een baby was. Hij leefde ondanks Hera's vervolging en haat, en verrichtte als jonge man vele grote daden.

Herakles trouwde met Megara, de dochter van een koning. Zij werden de ouders van verschillende kinderen. Hera maakte Herakles krankzinnig en doodde zijn familie. De priesteres van Delphi beval Herakles zijn neef koning Eurystheus van Tiryns te dienen als boetedoening voor deze misdaad. Eurystheus zou Herakles een reeks opdrachten voorleggen. Deze opdrachten zouden door Hera zelf zijn ontworpen in de hoop dat zij Herakles zouden doden.Werken van Herakles

Er is geen vaste volgorde voor de Labors. Meestal is de volgorde echter: Leeuw van Nemean, Hydra van Lerne, Hinde van Cerynit, Erymanthisch Zwijn, Stal van Augean, Stymphalische Vogels, Kretenzische Stier, Merries van Diomedes, Gordel van Hippolyta, Vee van Geryon, Appels van de Hesperiden, en Kerberos. De volgorde hier is die van de beeldhouwwerken die metopen worden genoemd op de tempel van Zeus in Olympia. Deze beelden (gemaakt omstreeks 460-450 v. Chr.) werden hoog aan de buitenkant van de tempel in een fries geplaatst. Hun volgorde werd beschreven door de oude Griekse geograaf, Pausanias. Een aantal van deze metopen wordt in dit artikel gebruikt om de Labora te illustreren. De eerste groep van zes metopen zijn van de westkant van de tempel. De tweede groep van zes is van de oostzijde. Sommige van de illustraties hier zijn afkomstig van Griekse vaasschilderingen. De Laborieten van Herakles werden het onderwerp van veel oude en moderne kunst, en zelfs van films zoals Hercules (1958) met Steve Reeves in de hoofdrol en de Walt Disney tekenfilm Hercules (1997).

Leeuw van Nemea

Een grote en gevaarlijke leeuw terroriseerde de mensen en dieren in de buurt van de stad Nemea. Wapens van ijzer, brons of steen konden de dikke huid van de leeuw niet doorboren. Eurystheus gaf Herakles de opdracht deze leeuw te doden en te villen.

Herakles ging naar de streek van Nemea en logeerde bij een arme man, Molorchos genaamd, te Kleonai. De zoon van Molorchos was door deze leeuw gedood. Molorchos wilde zijn enige ram aan Herakles offeren, maar Herakles vroeg hem dertig dagen te wachten. Als hij niet binnen dertig dagen terugkwam, moest de ram als een held aan hem worden geofferd. Kwam hij binnen dertig dagen terug, dan moest de ram geofferd worden aan Zeus de Bevrijder.

Herakles vond de leeuw buiten zijn hol op de berg Tretos. Zijn pijlen en zwaard waren nutteloos tegen het beest. Hij sloeg de leeuw met zijn knots en het dier ging zijn hol binnen. Herakles blokkeerde een van de twee openingen naar de grot met netten en ging toen de grot binnen. Hij worstelde met de leeuw en wurgde hem. De leeuw beet een van zijn vingers af. Hij keerde terug naar Molorchos' hut met het karkas van de leeuw op zijn rug. De twee mannen offerden aan Zeus.

Toen Herakles het dode dier aan Eurystheus liet zien, walgde de koning ervan. Hij beval Herakles dergelijke dingen voortaan buiten de poorten van Tiryns te laten. Eurystheus plaatste toen een grote bronzen kruik onder de grond. Dit was de plaats waar hij zich zou verbergen wanneer Herakles naar de stad terugkeerde met een of andere trofee van zijn labeur. Zeus plaatste de leeuw tussen de sterren als het sterrenbeeld Leeuw.

In de toekomst zou Eurystheus alleen nog met Herakles communiceren via Kopreus, zijn mestman. Herakles vilde de leeuw met een van zijn eigen klauwen. Hij droeg de huid als een soort pantser en de schedel van de leeuw als een helm. Euripides schreef in zijn toneelstuk Herakles: "Eerst ontdeed hij zich in het bos van Zeus van een leeuw, en legde zijn huid op zijn rug, terwijl hij zijn gele haren verborg in zijn angstaanjagende, tanig opengesperde kaken."

De oorsprong van de Leeuw van Nemean is niet zeker. Sommigen zeggen dat hij de zoon was van Typhon of de Chimera en de hond Orthros. Sommigen zeggen dat de maangodin Selene de leeuw ter wereld bracht en hem op aarde liet vallen in de buurt van een grot met twee monden in Nemea. Zij zette het op tegen de mensen omdat zij haar verering niet naar behoren hadden onderhouden. Sommigen zeggen dat Hera Selene de leeuw liet scheppen uit zeeschuim en dat Iris, de godin van de regenboog, hem naar Nemea droeg. Anderen zeggen dat de leeuw de zoon was van de slangengodin Echidna en haar zoon, de hond Orthos. Dit zou de leeuw tot een broer van de Sfinx van Thebe maken. Hera zou de leeuw hebben meegebracht uit het oostelijke land van de Arimoi en hem hebben losgelaten in de buurt van Nemea.

Hydra van Lerna

De Hydra ("waterslang") was een monster met vele hoofden. Ze leefde onder een plataan bij de bron Amymone. Deze bron lag in de buurt van de kuststad Lerna. Zij was de nakomeling van Typhon en Echidna, en de zuster van Kerebos. Hera voedde de Hydra op om Herakles te kwellen. De Hydra had een hondachtig lichaam. Zijn adem was giftig. Het hoofd in het midden van het monster was onsterfelijk - het kon niet sterven. Eurystheus beval Herakles dit monster te doden. Herakles en zijn neef Iolaos (de zoon van zijn broer Iphicles) reden in Herakles' strijdwagen naar het moeras bij Lerna. Iolaos was de wagenmenner van Herakles en zijn minnaar.

Athena zei tegen Herakles dat hij het monster uit het moeras moest dwingen met vuurpijlen. Dat deed hij, maar het monster kronkelde zich om zijn voeten. Hij sloeg met zijn knots op de koppen, maar het verpletteren van een kop veroorzaakte alleen maar dat andere uitbarstten. Een grote krab kroop uit het moeras om de Hydra te helpen. Het beet Herakles in de voet. Hij verbrijzelde het schild. Herakles riep Iolaos te hulp en hakte de koppen van de Hydra's af met zijn zwaard. Iolaos verzegelde de nekstompen met toortsen, zodat er geen andere hoofden voor in de plaats konden groeien.

De Hydra werd eindelijk gedood. Herakles hakte het onsterfelijke hoofd af en begroef het onder een zware steen op de weg. Hij doopte zijn pijlpunten in het giftige bloed van de Hydra. Ze werden dodelijk. Terug in Tiryns wilde Eurystheus dit avontuur niet als een Arbeid tellen omdat Herakles de hulp van zijn neef had gehad. Hij voegde nog een Arbeid aan de lijst toe. Hera zette de krab als sterrenbeeld aan de hemel. De rivier Anigrus in Elis stonk omdat het gif van de Hydra uit de pijlen was gespoeld waarmee Herakles de centaur Nessus in het water had gedood.

Stymphalische Vogels

De Stymphalian Vogels waren mensenetende vogels die leefden aan de oevers van het Stymphalos meer in het noord-oosten van Arcadië. De vogels waren heilig voor Ares, de god van de oorlog. Hun uitwerpselen vergiftigden het land en gewassen konden niet groeien. De vogels vielen de mensen aan met hun bronzen snavels en klauwen. Ze konden hun scherpe bronzen veren laten neerdalen om mensen en hun dieren te doden.

Herakles slaagde er niet in ze met zijn pijlen te verjagen. Athena gaf hem een stel metalen castagnetten (of een rammelaar), gemaakt door de smid van de goden, Hephaestus. Herakles klom naar een rots boven het meer en maakte zoveel lawaai met de castagnetten dat de vogels tot aan het eiland van Ares in de Zwarte Zee vlogen. Herakles kon velen van hen doden met zijn pijlen toen ze wegvlogen.

Sommigen zeggen dat de vogels vrouwen waren. Artemis Stymphalia regeerde over de moerassen rond het meer. Haar tempel daar had afbeeldingen van jonge meisjes met de voeten van vogels. Deze meisjes lokten mannen naar hun dood in de moerassen. Men zei dat zij de dochters waren van Stymphalos en Ornis. Deze twee werden door Herakles gedood toen zij hem geen eten, drinken en een plaats om te rusten wilden geven.

Kretenzische stier

De Kretenzische stier rees op uit de zee. Poseidon, de god van de zee, wilde koning Minos de stier laten offeren, maar hij was zo knap dat Minos hem voor zichzelf hield. Hij liet hem paren met zijn koeien en offerde toen een andere stier aan Poseidon. De god was boos en zorgde ervoor dat de vrouw van Minos, koningin Pasiphaë, een seksueel verlangen naar het dier ontwikkelde.

Zij paarde ermee en baarde een zoon. Deze zoon was de Minotaurus, een monster met het hoofd van een stier en het lichaam van een man. De Kretenzische stier werd gek. Heracules ving hem door een touw om zijn kop en om een been te gooien. Sommigen zeggen dat hij met hem worstelde, of hem met zijn knots verdoofde.

Minos liet Heracules de stier meenemen naar Griekenland. Eurystheus wilde de stier aan Hera geven, maar zij wilde hem niet aannemen omdat Heracules hem had gevangen. Zij liet hem gaan en hij zwierf door Griekenland. Theseus van Athene nam hem uiteindelijk gevangen en offerde hem aan Athena, of volgens sommigen aan Apollo. De stier had zijn dagen op Kreta doorgebracht met het vernietigen van gewassen en het spuwen van vuur.

Hind van Artemis

Toen Artemis, de godin van de jacht, nog een kind was, zag zij vijf hinden (vrouwelijke herten) grazen bij de rivier de Anaurus in Thessalië. Elk hert was zo groot als een stier, elk hert had bronzen hoeven en elk hert had een gouden gewei. Zij ving er vier, en gebruikte ze om haar strijdwagen te trekken. De vijfde ontsnapte aan de godin en leefde op de Keryneïsche Heuvel in Arkadië. Hera was van plan deze hinde ooit tegen Herakles te gebruiken.

Eurystheus beval Herakles deze hinde te vangen en levend naar Tiryns te brengen. Het gevaar van deze opdracht lag in de achtervolging van de hinde door woeste streken, vanwaar geen jager ooit terugkeerde. Herakles jaagde een jaar lang op de hinde, door Istrië en het land van de Hyperboreeërs. De hinde verschanste zich op de berg Artemision. Herakles schoot een pijl af die de voorpoten van de hinde tegen elkaar hield zonder bloed te trekken. Hij zette de hinde op zijn schouders en nam haar mee terug naar Tiryns.

Artemis en Apollo hielden Herakles tegen op zijn weg naar Tiryns. Op sommige vazen is te zien hoe Apollo met geweld de hinde van Herakles probeert af te pakken. Herakles legde de schuld voor de diefstal echter bij Eurystheus. Artemis aanvaardde dit pleidooi en liet hem passeren. Sommigen zeggen dat Herakles een net gebruikte om de hinde te vangen of dat hij haar ving toen ze onder een boom lag te slapen.

Gordel van Hippolyte

De dochter van Eurystheus, Admete, was een priesteres van Hera. Zij wilde de Gouden Gordel (riem) van Hippolyte, de koningin van de Amazones. Deze gordel was een geschenk aan Hippolyte van haar vader, Ares, de god van de oorlog. De Amazones waren allemaal verwant aan Ares. Ze haatten mannen en paarden alleen om meer vrouwelijke krijgers te maken. Jongetjes werden gedood of kreupel gemaakt. Het leven van deze vrouwen was gewijd aan oorlog.

Herakles en vrienden zeilden naar hun land Pontos aan de Zwarte Zee. De Amazones woonden aan de monding van de rivier de Thermodon. Hippolyte verwelkomde Herakles. Ze werd verliefd op zijn spieren en zijn grote roem. Ze beloofde hem de gordel als liefdessymbool. Hera vermomde zich als amazone. Ze fluisterde onder anderen dat Herakles de koningin zou ontvoeren. De Amazones vielen te paard het schip van Herakles aan. Herakles doodde Hippolyte, en nam de gordel mee. Veel Amazones werden gedood.

Sommigen zeggen dat Hippolyte de gordel niet wilde afstaan. Herakles gooide haar van haar paard en bedreigde haar met zijn knots. Ze wilde niet om genade vragen. Herakles doodde haar. Sommigen zeggen dat Hippolyte's zuster Melanippe gevangen werd genomen. Ze werd vrijgekocht met de gordel. Sommigen zeggen dat Hippolyte zelf gevangen is genomen en met de gordel is vrijgekocht. Anderen zeggen dat Theseus Hippolyte gevangen nam en de gordel aan Herakles gaf. Herakles gaf de gordel aan Eurystheus, die hem aan Admete gaf.

Erymanthian Beer

Op de berg Erymanthos leefde een groot en gevaarlijk everzwijn. Eurystheus gaf Herakles de opdracht dit zwijn te vangen. Op de berg Erymanthos dwong Herakles het zwijn met zijn geschreeuw uit het bos. Daarna dreef hij het zwijn in de diepe sneeuw en sprong op zijn rug. Hij ketende het everzwijn, legde het op zijn schouders en bracht het naar Eurystheus. De koning was zo bang dat hij zich verborg in zijn bronzen kruik. Herakles liet het everzwijn achter op het marktplein van Tiryns. Daarna sloot hij zich aan bij de Argonauten op de zoektocht naar het Gulden Vlies.

De berg Erymanthos dankt zijn naam aan een zoon van Apollo. Aphrodite verblindde hem omdat hij haar een bad zag nemen. Apollo was woedend. Hij veranderde zichzelf in een zwijn en doodde haar vriend Adonis.

Paarden van Diomedes

Eurystheus beval Herakles hem de paarden van koning Diomedes van Thracië te brengen. De paarden van koning Diomedes waren woeste menseneters, en voedden zich met het vlees van Diomedes' onschuldige gasten. Herakles en zijn vrienden zeilden naar de kust van Thracië. Toen zij de stallen van Diomedes hadden gevonden, doodden zij de dienaren van de koning. Daarna zetten ze Diomedes voor de paarden. De dieren scheurden hem in stukken en aten hem op. De paarden werden rustig na het eten en werden naar het schip geleid. Herakles stuurde ze naar Eurystheus.

Diomedes was de zoon van Ares, de god van de oorlog, en de koning van de Bistones, een Thracische stam van krijgshaftige mensen. Op reis in verband met deze Arbeid bezocht Herakles koning Admetos. Zijn vrouw Alcestis was net gestorven. Herakles worstelde met de Dood om Alcestis en hij won. Alcestis werd weer tot leven gewekt. Deze gebeurtenis is de basis voor Euripides' toneelstuk Alcestis. Eurystheus droeg de wilde paarden op aan Hera. Er werd gezegd dat ze doorgefokt waren tot in de tijd van Alexander de Grote.

Volgens een ander verhaal nam Herakles de paarden gevangen en dreef ze naar zijn schip. Diomedes en zijn mannen achtervolgden de dieven. Herakles en zijn vrienden verlieten het schip om tegen de koning en zijn mannen te vechten. De paarden van Diomedes bleven achter onder de hoede van Abderos, de mannelijke minnaar van Herakles. De paarden aten hem op. Herakles bouwde de stad Abdera ter nagedachtenis aan hem. Het was na deze Arbeid dat Herakles zich aansloot bij de zoektocht naar het Gulden Vlies. Hij stopte met zoeken toen zijn minnaar Hylas op een vreemd eiland verdwaald was. Sommigen zeggen dat Herakles naar Kolchis ging en zich weer bij de zoektocht aansloot. Anderen zeggen dat hij terugkeerde naar Tiryns en de Arbeiders.

Vee van Geryon

Geryon was een zeer sterke reus met drie lichamen, zes handen, en drie hoofden. Hij was de koning van Tartessus in Spanje. Hij had vleugels, en de afbeelding op zijn schild was een adelaar. Hij leefde op een eiland genaamd Erytheia. Dit eiland lag ver naar het westen in Okeanos, de rivier die om de aarde cirkelt. s Nachts voer de zon op deze rivier in een gouden beker.

Geryon had grote kuddes vee. Zij werden bewaakt door Eurytion, de dienaar van Geryon, en een reusachtige tweekoppige hond, Orthrus genaamd, de nakomeling van Typhon en Echidna. Koning Eurystheus gaf Herakles de opdracht het vee van Geryon te vangen.

Herakles doorkruiste de Libische woestijn. Bij het smalle kanaal dat Europa en Afrika scheidt, bouwde hij de Zuilen van Herakles. De Zon was heet en Herakles dreigde hem neer te schieten met zijn boog en pijlen. De Zon vroeg hem dit niet te doen. Herakles stemde toe. Hij leende de Gouden Beker van de Zon en zeilde er in weg. De Titaan Oceanus stelde Herakles' zeemanschap op de proef door hevige golven te veroorzaken. Herakles dreigde Oceanus ook neer te schieten. Oceanus kalmeerde de golven. Sommigen zeggen dat Herakles in een urn voer en zijn leeuwenhuid als zeil gebruikte.

Op het eiland van Geryon doodde Herakles de tweekoppige hond Orthos en de dienaar Eurytion, die de hond probeerde te helpen. Herakles dreef het vee naar de Gouden Beker toen Geryon verscheen, klaar om te vechten. Herakles schoot hem neer en zeilde weg met het vee. Herakles beleefde vele avonturen op zijn terugkeer naar Griekenland. Op de Griekse kust zond Hera gadvliegen uit om de kudde runderen te verjagen. Herkales slaagde erin er een paar bijeen te drijven en deze stelde hij voor aan Eurystheus. Hij offerde ze aan Hera.

Appels van de Hesperiden

Hera kreeg gouden appels als geschenk toen ze trouwde. Zij plantte ze in haar tuin ver in het westen bij de berg Atlas. Het was op deze berg dat de Titaan Atlas de hemel op zijn schouders hield. Hij werd gestraft omdat hij samen met de andere Titanen oorlog had gevoerd tegen Zeus. Toen Hera hoorde dat zijn dochters uit de tuin stalen, stuurde zij een honderdkoppige draak, Ladon genaamd, naar de tuin om de appels te beschermen. Drie nimfen, de Hesperiden, bewaakten ook de appels.

Eurystheus wilde dat Herakles hem drie gouden appels bracht. Herakles ging op weg. De riviergod Nereus weigerde hem de weg te wijzen en veranderde keer op keer van gedaante. Herakles bond hem vast aan een boom tot hij hem de weg wees. In de Kaukasus bevrijdde Herakles de Titaan Prometheus, de vuurbrenger, uit zijn ketenen. Prometheus waarschuwde Herakles om de appels niet zelf te plukken, maar iemand anders te vragen om het te doen.

Herakles vroeg Atlas om de appels te plukken. De Titaan stemde toe, maar alleen als Herakles de draak zou doden en daarna de hemel op zijn schouders zou nemen. Herakles doodde de draak en nam de hemel op zijn schouders. Atlas plukte de appels, maar weigerde de hemel weer te nemen. Hij was graag vrij. Herakles misleidde hem. Hij vroeg Atlas de hemel te nemen - slechts voor een ogenblik - terwijl hij een kussen op zijn schouders legde. Atlas nam de hemel. Herakles nam de appels en ging op weg naar Tiryns. Eurystheus wist niet wat hij met de appels moest doen. Hij gaf ze aan Herakles. Athena gaf de appels terug aan de tuin, want ze behoorden immers aan de goden toe.

Kerberos

Eurystheus beval Herakles hem Kerberos te brengen, een driekoppig hondachtig monster met een drakenstaart en een manen van giftige slangen. Het bewaakte de ingang van de onderwereld. De drie koppen konden het verleden, het heden en de toekomst zien. Sommigen zeggen dat ze geboorte, jeugd en ouderdom voorstelden. Kerberos liet de doden toe in de Onderwereld, maar iedereen die probeerde te vertrekken werd opgegeten. Kerberos was de nakomeling van Echidna, een monster dat deels vrouw en deels slang was, en Typhon, een vuurspuwende reus. De broer van Kerberos was de tweekoppige hond Orthrus.

Herakles' eerste stap was het ondergaan van de Mysteriën van Eleusis. Deze riten zouden hem beschermen in het land van de doden. Ze zouden hem ook zuiveren van het bloedbad van de Centauren. Athena en Hermes begeleidden Herakles naar de onderwereld. Hij werd in Charon's boot over de rivier de Styx gebracht. Aan de overkant ontmoette hij de Gorgon, Medusa. Zij was een onschuldig spook en hij passeerde haar zonder problemen. Hij ontmoette Meleagros en bood hem aan met zijn zuster, Deianeira, te trouwen. Uiteindelijk deed hij dat. Toen Herakles Hades om Kerberos vroeg, stond Hades hem toe het monster te nemen, maar alleen als hij dat kon doen zonder zijn wapens te gebruiken. Herakles worstelde met het monster en wurgde het. Toen het monster zich had overgegeven, leidde hij het weg.

Toen ze het aardoppervlak naderden, wierp Kerberos zijn drie koppen op, omdat hij zonlicht haatte. Zijn spuug vloog in alle richtingen. Uit dat spuug groeide de giftige plant, akoniet. Toen Heracles in Tiryns aankwam, was Eurystheus een offer aan het brengen. De koning gaf de beste stukken vlees aan zijn verwanten en slechts een slavenportie vlees aan Herakles. Herakles was woedend over deze belediging en doodde de drie zonen van Eurystheus. Eurystheus was doodsbang toen hij Kerberos te zien kreeg en verborg zich in zijn bronzen kruik. Herakles nam Kerberos mee terug naar de onderwereld. Een ander verhaal zegt dat het monster ontsnapte. Deze Arbeid is de twaalfde en laatste Arbeid in sommige verslagen.

Augeian Stables

Koning Augeias van Elis leefde op de westkust van de Peloponnesos. Hij was een zoon van Helios, de zonnegod. Er werd gezegd dat de stralen van de zon in zijn ogen schenen. Augeias had veel vee. Zijn dieren waren altijd gezond, en brachten veel jongen ter wereld. Zijn stallen waren al jaren niet meer schoongemaakt en lagen vol met dierlijk afval. De valleien lagen ook vol met afval. De stank van dit afval vergiftigde het land. Eurystheus beval Herakles om de stallen in één dag schoon te maken. Hij vond het een prettig idee dat Herakles zulk vuil werk deed.

Herakles ging naar Elis. Hij vertelde Augeias niet dat Eurystheus hem had opgedragen de stallen schoon te maken. In plaats daarvan sloot hij een koopje met Augeias. Hij beloofde de stallen schoon te maken als Augeias hem wat van zijn vee zou geven. De afspraak werd gemaakt. Augeias' zoon Phyleos trad op als getuige. Herakles ging aan de slag. Eerst maakte hij twee gaten in de stenen fundering van de stallen. Toen veranderde hij de paden van de Alpheios en Peneios rivieren. De rivieren stroomden door het ene gat en door het andere. Zo werden de stallen schoongespoeld.

Augeias vernam van Eurystheus' dienaar Copreus dat Eurystheus Herakles had opgedragen de stallen schoon te maken. Hij wilde zich niet houden aan de afspraak die hij met Herakles had gemaakt. Herakles bracht de zaak voor de rechter. Phyleos werd voor de rechter geroepen en vertelde de waarheid over de afspraak. Augeias was zo boos dat hij zijn zoon en Herakles uit het land verdreef. Terug in Tiryns zei Eurystheus dat de arbeid niet telde omdat Herakles een koopje had gesloten met Augeias. Eurystheus vond ook dat de riviergoden het werk echt hadden gedaan.

Deze Arbeid was de laatste die werd voorgesteld in de fries op de tempel van Zeus te Olympia. Het was belangrijk voor de Grieken omdat Herakles op een dag oorlog voerde tegen Augeias en hem versloeg. Herakles legde toen het Olympiaans heiligdom aan in het land van koning Augeias en begon de Olympische Spelen. Men zei dat Menedemus van Elis Herakles raad gaf over deze arbeid en dat de held de hulp had van zijn neef Iolaos. Terwijl Augeias en Herakles hun koopje deden, viel Phaeton, een van de twaalf witte stieren van Augeias, Herakles aan. Deze witte stieren bewaakten al het vee tegen wilde dieren. Phaeton dacht dat de held een leeuw was. Herakles dwong de stier op de aarde door zijn hoorn te verdraaien. Herakles zou de dochter van Augeias krijgen als deel van de overeenkomst, maar dat deed hij niet. Dit werd genoemd als een reden om later oorlog te voeren tegen Augeias. Hij zou ook de slaaf van Augeias worden als het werk niet in één dag klaar zou zijn.Herakles en de Leeuw van Nemean op een metoop uit de tempel van Zeus in Olympia, ca. 460 v.Chr.
Herakles en de Leeuw van Nemean op een metoop uit de tempel van Zeus in Olympia, ca. 460 v.Chr.

Athena, Herakles, de Krab, de Hydra, Iolaos, en een niet geïdentificeerd personage (mogelijk Zeus) op een amfoor uit 540-2020
Athena, Herakles, de Krab, de Hydra, Iolaos, en een niet geïdentificeerd personage (mogelijk Zeus) op een amfoor uit 540-2020

Athena en Herakles op een metoop waarop de Stymphalische vogels zijn afgebeeld, uit de tempel van Zeus in Olympia, ongeveer 460 v.Chr.
Athena en Herakles op een metoop waarop de Stymphalische vogels zijn afgebeeld, uit de tempel van Zeus in Olympia, ongeveer 460 v.Chr.

Heracules en de Kretenzische stier in een metope uit de tempel van Zeus in Olympia omstreeks 460 v.Chr.
Heracules en de Kretenzische stier in een metope uit de tempel van Zeus in Olympia omstreeks 460 v.Chr.

Artemis en Apollo proberen de hinde van Herakles af te pakken terwijl Athena toekijkt op een amfoor gedateerd uit ongeveer 530 BC-520 BC
Artemis en Apollo proberen de hinde van Herakles af te pakken terwijl Athena toekijkt op een amfoor gedateerd uit ongeveer 530 BC-520 BC

Herakles en een amazone op een amfoor, ongeveer 530 BC-520 BC
Herakles en een amazone op een amfoor, ongeveer 530 BC-520 BC

Herakles houdt het everzwijn vast boven Eurystheus die zich verbergt in zijn kruik met Iolaos (rechts) en Hermes (links) van een amfoor met zwarte figuren, ongeveer 525 VC
Herakles houdt het everzwijn vast boven Eurystheus die zich verbergt in zijn kruik met Iolaos (rechts) en Hermes (links) van een amfoor met zwarte figuren, ongeveer 525 VC

Paardenkop op een Attische amfoor met zwarte figuurtjes, ca. 550 v.Chr.
Paardenkop op een Attische amfoor met zwarte figuurtjes, ca. 550 v.Chr.

Herakles heeft Eurytion gedood en ontmoet Geryon op een amfora van ongeveer 540 v.Chr.
Herakles heeft Eurytion gedood en ontmoet Geryon op een amfora van ongeveer 540 v.Chr.

Atlas geeft de appels aan Herakles in een metope uit de tempel van Zeus in Olympia omstreeks 460 v.Chr.
Atlas geeft de appels aan Herakles in een metope uit de tempel van Zeus in Olympia omstreeks 460 v.Chr.

Herakles en Kerberus op een Attische amfoor met rode figuren, gemaakt ergens tussen 530-520 v.Chr.
Herakles en Kerberus op een Attische amfoor met rode figuren, gemaakt ergens tussen 530-520 v.Chr.

Herakles breekt een gat in de fundering van de stal met een koevoet terwijl Athena met haar speer naar de plek wijst in een metope uit de Tempel van Zeus te Olympia
Herakles breekt een gat in de fundering van de stal met een koevoet terwijl Athena met haar speer naar de plek wijst in een metope uit de Tempel van Zeus te Olympia

Meer lezen

  • Burkert, Walter (1985), Greek Religion, Cambridge, Mass.: Harvard University Press
AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3