Carl Linnaeus

Carolus Linnaeus (23 mei 1707 - 10 januari 1778) was een Zweedse botanicus, arts en zoöloog die de binomiale nomenclatuur heeft ontworpen. In dit systeem krijgt elke dier- en plantensoort een naam die bestaat uit twee Latijnse woorden, voor het geslacht en de soort. Dit werd gebruikt door biologen over de hele wereld, en daarom staat hij bekend als de "vader van de moderne taxonomie". Hij was een goede taalkundige, en beroemd in zijn tijd. Hij werd door de Zweedse koning tot edelman verheven.

Carolus Linnaeus door Alexander Roslin, 1775Zoom
Carolus Linnaeus door Alexander Roslin, 1775

Biografie

Vroege leven

Carl is geboren in Zweden. Hij zou priester worden, maar deed het daarvoor niet goed genoeg op school. In plaats daarvan ging Carl plantkunde studeren omdat hij dat leuk vond. Hij studeerde in Lund en probeerde de tuin daar te verbeteren. Later ging hij naar een andere school...

Reizen en onderzoek

In 1735 vertrok Linnaeus voor drie jaar naar Nederland. Daar behaalde hij zijn graad in de geneeskunde. Hij publiceerde ook zijn boek over de classificatie van planten. Zijn boek heette Systema Naturæ. Zijn boek legde uit hoe je levende wezens kunt classificeren door ze in groepen in te delen. Sommige van deze groepen zijn groter dan andere.

Later verhuisde hij naar Stockholm en praktiseerde er als arts. In 1739 trouwde Linnaeus in Stockholm met Sara Morea. Gedurende de jaren 1740 ondernam hij vele veldtochten naar plaatsen in Zweden om planten en dieren te benoemen. Als hij niet op reis was, werkte Linnaeus aan zijn classificatie, zodat deze zou werken voor planten, dieren en mineralen.

De Zweedse koning Adolf Fredrik maakte Linnaeus in 1757 tot edelman, en Linnaeus nam de achternaam von Linné aan, later vaak gewoon Carl Linné.

Laatste jaren

Nadat hij tot edelman was verheven, ging hij door met lesgeven en schrijven. Zijn reputatie had zich over de hele wereld verspreid, en hij sprak met veel verschillende mensen. Linnaeus had te kampen met een zwakke gezondheid, en hij had jicht en tandpijn. Een beroerte in 1774 verzwakte hem, en twee jaar later kreeg hij nog een beroerte, waarbij hij het gebruik van zijn rechterzijde verloor. Hij stierf in januari 1778 en werd begraven in de kathedraal van Uppsala.

Mensheid

Linnaeus deelde de mens in bij de primaten, hetgeen reeds goed begrepen was door antropologen als Blumenbach en natuurhistorici als Buffon. Het trok de kritiek aan van de Zweedse kerk. De Lutherse aartsbisschop van Uppsala beschuldigde hem van "vroomheid".

Linnaeus erkende vier rassen in de menselijke soort. Dit waren Europese blanken, Amerikaanse roden (inheemse Amerikanen), Aziatische bruinen en Afrikaanse zwarten. Blumenbachs classificatie was vergelijkbaar, met de toevoeging van een Mongools (= Chinees) of geel ras. De erkenning van de positie van de mens als primaat en van het bestaan van rassen was dus vrij wijdverbreid voordat de evolutietheorie werd geformuleerd.

Detail uit de 6e editie van Systema Naturae (1748) met een beschrijving van Anthropomorpha ( = Primaten) met een verdeling tussen Homo en SimiaZoom
Detail uit de 6e editie van Systema Naturae (1748) met een beschrijving van Anthropomorpha ( = Primaten) met een verdeling tussen Homo en Simia

Verwante pagina's

  • Lijst van biologen

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3