Genetische technologie

Genetische manipulatie (GE), ook wel genetische modificatie genoemd, is een tak van de toegepaste biologie. Het is de verandering van het genoom van een organisme met behulp van biotechnologie. Deze methoden zijn recente ontdekkingen. De technieken zijn geavanceerd, en volledige details worden hier niet gegeven.

Dit is een overzicht van wat er gedaan kan worden:

  • nieuw DNA kan in het genoom van de gastheer worden ingebracht door een DNA-sequentie te krijgen en deze vervolgens in het gastheerorganisme te brengen met behulp van een moleculaire biologische vector.
  • genen kunnen worden verwijderd, of "knock-out", met behulp van een enzym dat een zinkvingernuclease wordt genoemd.
  • Gen targeting is een andere techniek die gebruik maakt van recombinatie om een gen te veranderen. Het kan worden gebruikt om een gen te verwijderen, exons te verwijderen, een gen toe te voegen of mutaties te introduceren.

Een organisme dat door middel van gentechnologie wordt gewijzigd, is een genetisch gemodificeerd organisme (GGO). De eerste GGO's waren bacteriën in 1973; GG-muizen werden in 1974 gemaakt. De insulineproducerende bacteriën werden in 1982 gecommercialiseerd. Genetisch gemodificeerd voedsel wordt sinds 1994 verkocht, inclusief gewassen.

Genetische technieken zijn gebruikt in onderzoek, landbouw, industriële biotechnologie en geneeskunde. Enzymen die worden gebruikt in wasmiddelen en geneesmiddelen zoals insuline en menselijk groeihormoon worden nu geproduceerd in genetisch gemodificeerde cellen. GG-dieren zoals muizen of zebravis worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Critici hebben bezwaar gemaakt tegen het gebruik van gentechnologie op verschillende gronden, waaronder ethische bezwaren, ecologische bezwaren. Economische bezwaren worden geuit door het feit dat genetisch gemanipuleerde technieken en genetisch gemanipuleerde organismen onder het intellectueel eigendomsrecht vallen. Ecologische bezwaren zijn subtieler. Het risico bestaat dat sommige genetisch gemodificeerde (gg-)organismen beter aangepast zijn aan een bepaalde niche in de natuur en een deel van het leefgebied van de reguliere soort wegnemen.

Zoom

Stanley Cohen

Zoom

Herbert Boyer

Herbert Boyer en Stanley Cohen creëerden het eerste genetisch gemodificeerde organisme in 1973.

Een ongewijzigde zebravis, in vergelijking metZoom
Een ongewijzigde zebravis, in vergelijking met

Synthetische genomica

De mogelijkheid om lange basispaarketens op grote schaal goedkoop en nauwkeurig te construeren stelt onderzoekers in staat om experimenten te doen met genomen die niet in de natuur bestaan. Het veld van de 'synthetische genomica' begint een productieve fase in te gaan.

gg-voedsel

GGO's zijn ook betrokken bij controverses over genetisch gemodificeerd voedsel, over de vraag of voedsel dat met behulp van genetisch gemodificeerde gewassen is geproduceerd veilig is, of het moet worden geëtiketteerd en of er behoefte is aan genetisch gemodificeerde gewassen om in de voedselbehoeften van de wereld te voorzien. Deze controverses hebben geleid tot rechtszaken, internationale handelsgeschillen en protesten, en tot een restrictieve regulering van commerciële producten in de meeste landen.

We kunnen nu GM- en GE-zaden produceren en gebruiken. Sommige grote landen, zoals India en China, hebben al besloten dat ze genetisch gemodificeerde landbouw nodig hebben om hun bevolking te voeden. Andere landen debatteren nog steeds over deze kwestie. Bij dit debat zijn wetenschappers, boeren, politici, bedrijven en VN-agentschappen betrokken. Zelfs degenen die betrokken zijn bij de productie van genetisch gemodificeerde zaailingen zijn het er niet helemaal mee eens.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3