Macro-evolutie

Macro-evolutie verwijst naar grootschalige evolutie. Voor sommigen betekent dit de oorsprong van de soort. Voor anderen betekent het de grootschalige veranderingen in het fossielenbestand.

  1. "Grote veranderingen in structuur en levenswijze over... tientallen miljoenen jaren." R.L. Carroll.
  2. "Een groot evolutionair patroon... gebeurtenissen die resulteren in het ontstaan van een nieuw hoger taxon." Woordenboek van de Genetica.
  3. "Alle macro-evolutionaire processen vinden plaats in populaties en in de genotypen van individuen, en zijn dus tegelijkertijd micro-evolutionaire processen". Mayr.
  4. "Een vage term voor de evolutie van grote fenotypische veranderingen, meestal groot genoeg om de afstamming in een afzonderlijk geslacht of hoger taxon te [zetten]". Futuyma.
  5. "Evolutie op grote schaal". Ridley.

Het is een gemakskenmerk: voor de meeste biologen suggereert het geen verandering in het evolutieproces. Voor een paar paleontologen zijn sommige dingen die ze in het fossielenbestand zien niet alleen te verklaren door de graduele evolutionaire synthese. Ze zijn in de minderheid. Er zijn enkele interessante discussies door andere paleontologen.

Sommige biologen gebruiken de term voor evolutie in reeds gescheiden genenpools. Voor hen richten macro-evolutionaire studies zich op veranderingen die op of boven het niveau van de soort plaatsvinden. Ook dit is een minderheidspositie. De meeste biologen zouden evolutie op het niveau van de soort niet "macro-evolutie" noemen.

Micro-evolutie daarentegen verwijst naar kleinere evolutionaire veranderingen binnen soorten of populaties. Tijdens de micro-evolutie treden er zeker veranderingen op in de allelfrequenties. Sommige biologen, in het bijzonder Richard Dawkins, hebben gesuggereerd dat het gen het voorwerp van selectie is. Dit werd altijd uitgedaagd door Ernst Mayr "Het individu is de entiteit die overleeft of niet, die zich voortplant of niet, en die zich al dan niet met succes voortplant". Veranderingen in de genfrequentie in populaties is een bijproduct van wat er met individuen gebeurt.

Relatie van macro-evolutie tot micro-evolutie

Paleontologie, evolutionaire ontwikkelingsbiologie en sequentieanalyse leveren veel bewijs voor de patronen en processen die als macro-evolutie kunnen worden geclassificeerd. Een voorbeeld van macro-evolutie is het verschijnen van veren tijdens de evolutie van vogels uit één groep dinosaurussen.

Binnen de moderne evolutionairesyntheseschool wordt macro-evolutie gezien als de samengestelde effecten van micro-evolutie. Het onderscheid tussen micro- en macro-evolutie is dus niet fundamenteel - het enige verschil tussen beide is van tijd en schaal.

Sommige creationisten hebben ook de term 'macro-evolutie' gebruikt om de vorm van de evolutie te beschrijven die zij verwerpen. Ze kunnen accepteren dat evolutionaire verandering mogelijk is binnen soorten (micro-evolutie), maar ontkennen dat de ene soort kan evolueren naar een andere (macro-evolutie). Deze argumenten worden verworpen door biologen, die stellen dat er ruimschoots bewijs is dat macro-evolutie in het verleden heeft plaatsgevonden.

Onderzoeksonderwerpen

Enkele voorbeelden van onderwerpen waarvan de studie binnen het domein van de macro-evolutie valt:

Oorsprong van de term

De Russische entomoloog Joeri Filipchenko (of Philipchenko, afhankelijk van de transliteratie) bedacht in 1927 voor het eerst de termen 'macro-evolutie' en 'micro-evolutie' in zijn Duitstalige werk, Variabilität und Variatio.

Sindsdien zijn hun betekenissen meerdere malen herzien en in ongenade gevallen bij velen, die liever spreken over biologische evolutie als één proces.

Kritiek op macro-evolutie

Evolutie als geheel wordt sterk ondersteund door vele soorten bewijs.

Voor biologen is het de vraag of het zinvol is om de speciale term macro-evolutie te gebruiken. Het antwoord is ja voor een paar biologen die een of meer evolutionaire mechanismen hebben voorgesteld die boven het niveau van de soort werkten. De ideeën van gepuncteerde evenwichten en soortenselectie werden gesuggereerd, maar in elk geval vonden de meeste biologen dat ze konden worden verklaard door de gebruikelijke kleinschalige veranderingen. Dit verklaart waarom 'macro-evolutie' misschien een term is die biologen niet hoeven te gebruiken.

Bij de bespreking van het onderwerp gebruiken creationisten "strategisch elastische" definities van micro- en macro-evolutie. Macro-evolutie kan volgens hun definitie niet worden bereikt. Elke waargenomen evolutionaire verandering wordt door hen beschreven als "slechts micro-evolutie".

Het debat tussen biologen gaat verder, waarbij sommige biologen stellen dat er significant bewijs is dat andere factoren hebben gehandeld tijdens de macro-evolutie, en anderen beweren dat macro-evolutie nog steeds volledig kan worden verklaard door de mechanismen van de micro-evolutie.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3