Adaptieve radiatie | snelle evolutionaire straling

Adaptieve straling is snelle evolutionaire radiatie. Het is een toename van het aantal en de diversiteit van de soorten in elk geslacht. Het levert meer nieuwe soorten op, en die soorten leven in een breder scala van habitats.

Sommige definities formuleren het in termen van een enkele clade: "Adaptieve radiatie is de snelle verspreiding van nieuwe taxa vanuit een enkele voorouderlijke groep". Maar in de meest opvallende gevallen, zoals in het Trias na de grootste uitsterving in de geschiedenis van de aarde, ondergingen vele lijnen tegelijkertijd een snelle radiatie. Dit moet te maken hebben met de beschikbaarheid van ecologische niches en relatief weinig concurrentie.

De Ediacaraanse biota waren het resultaat van een vroege metazoïsche radiatie. De allergrootste radiatie vond plaats in het Cambrium, toen de meeste van onze dierlijke fyla evolueerden: zie Lijst van dierlijke fyla.

Met minder concurrentie diversifiëren groepen zich om beschikbare habitats en niches te vullen. Dit is een evolutionair proces gestuurd door natuurlijke selectie.

De term werd geïntroduceerd en besproken door George Gaylord Simpson, de paleontoloog die heeft bijgedragen aan de moderne evolutionaire synthese. Anderen gebruiken de term liever niet. Robert L Carroll geeft de voorkeur aan de term grote evolutionaire overgangen, hoewel blijkt dat al deze of de meeste ervan ook zouden kunnen worden omschreven als adaptieve radiaties. Anderen gebruiken termen als macro-evolutie, of zelfs mega-evolutie, alsof de processen anders zijn dan die welke zich voordoen onder het niveau van de soort. Het maakt deel uit van de evolutietheorie dat alle processen plaatsvinden op het niveau van populaties. Allen zijn het er echter over eens dat de snelheid van de evolutie verandert, hoe deze ook wordt gemeten.
  De evolutie van vogelsnavels en voedingsmethoden heeft geleid tot een grote toename van het aantal vogelsoorten. Er zijn minstens 9.000 levende vogelsoorten, veel meer dan zoogdieren.  Zoom
De evolutie van vogelsnavels en voedingsmethoden heeft geleid tot een grote toename van het aantal vogelsoorten. Er zijn minstens 9.000 levende vogelsoorten, veel meer dan zoogdieren.  

Meting van wijzigingspercentages

De registratie van timing wordt bemoeilijkt door hiaten in het fossielenbestand, vaak in die cruciale vroege stadia wanneer de aantallen gering zijn en de geografische verspreiding sterk beperkt is. "In werkelijkheid zijn er binnen bijna elk geslacht lange perioden waarvan de fossiele gegevens onbekend blijven".p297 Deze hiaten beïnvloeden onze kennis van timing en van veranderingen in lichaamsvorm en -functie.

Wanneer echter binnen een korte periode verschillende duidelijk nieuwe lijnen verschijnen, lijkt het redelijk om te zeggen dat de snelheid van verandering verrassend snel is geweest. Een voorbeeld hiervan is het verschijnen van nieuwe reptielgroepen in het Boven-Trias. Als we de term "reptiel" ruim nemen, omvatten de groepen dinosauriërs, pterosauriërs, Chelonia (schildpadden), krokodilachtigen (vroege Krokodilachtigen), fytosauriërs, en iets eerder (Midden-Trias) ichthyosauriërs.

Deze uitstralingen vonden plaats na de grote Permisch-Trias uitsterving die een einde maakte aan het Paleozoïcum. Het Trias zelf kende verschillende kleinere (maar nog steeds significante) uitstervingen. Helaas heeft het Trias het slechtste fossielenbestand van het hele Mesozoïcum.


 

Veroorzaakt

Innovatie

De evolutie van een nieuw kenmerk kan een groep laten diversifiëren omdat het nieuwe manieren van leven mogelijk maakt. Een zeer treffend voorbeeld is het cleido-ei, dat zich ontwikkelde bij vroege amniotes, en gewervelde dieren in staat stelde het land te veroveren. Het cleido-ei moet zijn ontwikkeld in het laatste Devoon of vroege Carboon. Amfibieën, die zich vóór deze gebeurtenis hebben vertakt, leggen hun eieren nog steeds in het water en zijn dus beperkt in de mate waarin zij landomgevingen kunnen exploiteren.

Een voorbeeld van een meer bescheiden innovatie is de evolutie van een vierde tandkrans bij zoogdieren. Dit kenmerk maakt een enorme toename mogelijk van het scala aan voedingsmiddelen dat kan worden gegeten. De evolutie van dit kenmerk heeft dus het aantal ecologische niches waarover zoogdieren beschikken, vergroot. De eigenschap is in het Cenozoïcum een aantal keren in verschillende groepen ontstaan, en werd telkens onmiddellijk gevolgd door een adaptieve radiatie. Bij vogels opende de evolutie van het vliegen nieuwe mogelijkheden, en er vonden ten minste twee enorme adaptieve radiaties plaats (een voor en een na de K/T-uitsterving). Nog opvallender was de evolutie van het vliegen van insecten, die leidde tot een enorme radiatie in het Mesozoïcum. Vervolgens ontwikkelden deze insectengroepen manieren om zich te voeden met bloeiende planten. Ze zijn nu veel talrijker dan alle andere vormen van dierlijk leven.

Kans

Adaptieve radiaties vinden vaak plaats wanneer organismen omgevingen binnengaan met onbezette niches, zoals een nieuw gevormd meer of een geïsoleerde eilandketen. De koloniserende populatie(s) kan (kunnen) snel diversifiëren en alle mogelijke niches benutten. Kansen doen zich voor wanneer landbruggen worden gevormd tussen gebieden die voorheen gescheiden waren, en wanneer soorten een nieuwe plaats in de wereld bereiken.

In het Victoriameer, een geïsoleerd meer dat onlangs in de Afrikaanse kloof is ontstaan, zijn in slechts 15.000 jaar meer dan 300 soorten cichliden voortgekomen uit één oudersoort.

Vrije eilanden

2Op ongeveer 17.000 km2 hebben de Hawaïaanse eilanden de meest diverse verzameling drosophiliden ter wereld, die leven van regenwouden tot bergweiden. Er zijn ongeveer 800 soorten Hawaiiaanse drosophiliden bekend.

Studies tonen een duidelijke "stroom" van soorten van oudere naar nieuwere eilanden. Er zijn ook gevallen van kolonisatie terug naar oudere eilanden, en het overslaan van eilanden, maar die komen veel minder vaak voor. Volgens radioactieve datering met kalium/argon dateren de huidige eilanden van 0,4 miljoen jaar geleden (mya) (Mauna Kea) tot 10 mya (Necker). Het oudste lid van de Hawaiiaanse archipel dat nog boven zee ligt, is Kure Atoll, dat kan worden gedateerd op 30 mya. De archipel zelf, ontstaan doordat de Pacifische plaat over een hete plek bewoog, bestaat al veel langer, minstens tot in het Krijt. De Hawaiiaanse eilanden plus voormalige eilanden die nu onder de zee liggen, vormen de keten van de Hawaiian-Emperor seamounts.

Alle inheemse drosophilide soorten op Hawaiʻi stammen blijkbaar af van één voorouderlijke soort die de eilanden ongeveer 20 miljoen jaar geleden koloniseerde. De daaropvolgende adaptieve radiatie werd gestimuleerd door een gebrek aan concurrentie en een grote verscheidenheid aan lege niches. Hoewel het mogelijk is dat één enkel zwanger vrouwtje een eiland koloniseert, is het waarschijnlijker dat het om een groep van dezelfde soort gaat.

Er zijn andere dieren en planten op de Hawaïaanse archipel die soortgelijke, zij het minder spectaculaire, aanpassingsstralingen hebben ondergaan.

Massa-extincties

Adaptieve radiaties volgen vaak op massa-extincties. Na een uitsterving blijven veel niches vrij. Een klassiek voorbeeld hiervan is de vervanging van de niet-aviaanse dinosauriërs aan het eind van het Krijt door zoogdieren in het Paleoceen. 1. Soort A migreert van het vasteland naar het eerste eiland. 2. Geïsoleerd van het vasteland evolueert soort A tot soort B. 3. Soort B migreert naar het tweede eiland. 4. 4. Soort B evolueert in soort C. 5. Soort C herkoloniseert de eerste eilanden, maar kan zich nu niet meer voortplanten met soort B. 6. Soort C migreert naar het derde eiland. Soort C migreert naar het derde eiland. 7. Soort C evolueert in soort D. 8. Soort D migreert naar het eerste en tweede eiland. 9. Soort D evolueert tot soort E. Dit proces kan oneindig doorgaan totdat een grote diversiteit is bereikt.  Zoom
1. Soort A migreert van het vasteland naar het eerste eiland. 2. Geïsoleerd van het vasteland evolueert soort A tot soort B. 3. Soort B migreert naar het tweede eiland. 4. 4. Soort B evolueert in soort C. 5. Soort C herkoloniseert de eerste eilanden, maar kan zich nu niet meer voortplanten met soort B. 6. Soort C migreert naar het derde eiland. Soort C migreert naar het derde eiland. 7. Soort C evolueert in soort D. 8. Soort D migreert naar het eerste en tweede eiland. 9. Soort D evolueert tot soort E. Dit proces kan oneindig doorgaan totdat een grote diversiteit is bereikt.  

Grote uitstralingen


 

Gerelateerde pagina's 

Vragen en antwoorden

V: Wat is adaptieve bestraling?


A: Adaptieve straling is een snel evolutionair proces dat het aantal en de diversiteit van soorten in elk geslacht verhoogt, waardoor meer nieuwe soorten ontstaan die in een groter aantal habitats leven.

V: Hoe werkt adaptieve radiatie?


A: Adaptieve radiatie werkt door diversificatie van groepen om beschikbare habitats en niches te vullen, wat een evolutionair proces is dat wordt aangedreven door natuurlijke selectie.

V: Wie introduceerde de term "adaptieve radiatie"?


A: De term werd geïntroduceerd en besproken door George Gaylord Simpson, de paleontoloog die heeft bijgedragen tot de moderne evolutionaire synthese.

V: Bestaat er een andere terminologie voor adaptieve straling?


A: Robert L Carroll geeft de voorkeur aan de term grote evolutionaire overgangen, hoewel blijkt dat al deze of de meeste ervan ook zouden kunnen worden omschreven als adaptieve radiaties. Anderen gebruiken termen als macro-evolutie, of zelfs mega-evolutie, alsof de processen anders zijn dan die welke zich voordoen onder het niveau van de soort.

V: Vindt adaptieve radiatie plaats op populatieniveau?


A: Ja, het maakt deel uit van de evolutietheorie dat alle processen op populatieniveau plaatsvinden.

V: Wat was een voorbeeld van vroege metazoïsche straling?


A: De Ediacaran biota waren een voorbeeld van vroege metazoïsche radiatie.

V: Wanneer zijn de grootste dierenfyla ontstaan?


A: De grootste dierenfyla ontwikkelden zich tijdens het Cambrium, toen de meeste fyla gelijktijdig een snelle radiatie ondergingen door de beschikbaarheid van ecologische niches en relatief weinig concurrentie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3