De

De evolutie van het kleurenzicht zorgt ervoor dat licht wordt waargenomen volgens zijn golflengte. Dit heeft duidelijke voordelen, met name helpt het dieren voedsel te vinden.

Het kleurenzicht van veel planteneters stelt hen in staat vruchten of (onrijpe) bladeren te zien die goed zijn om te eten. Bij kolibries worden bepaalde bloemen vaak aan de kleur herkend. Roofdieren gebruiken ook het kleurenzicht om hun prooi te vinden.

Dit alles geldt vooral voor dieren overdag. Nachtelijke zoogdieren daarentegen hebben een veel minder ontwikkeld kleurenzicht. Bij hen wordt de ruimte op het netvlies beter benut met meer staafjes, omdat staafjes het licht beter opvangen. Kleurverschillen zijn in het donker veel minder zichtbaar.

Geleedpotigen

Afgezien van de gewervelde dieren zijn geleedpotigen de enige landdieren met kleurwaarneming. Geleedpotigen in het water, zoals schaaldieren, hebben ook kleurenzicht. Net als bij gewervelde dieren zijn de details verschillend, maar de moleculen die het werk doen - de opsines - zijn zeer gelijkaardig.

Gewervelden

Bij teleostvissen, reptielen en vogels komen vier fotopigment-opsines voor. Dit suggereert dat de gemeenschappelijke voorouder van tetrapoda en amniotes (~360 miljoen jaar geleden):

"staafjes en vier spectrale kegelkegelkegelklassen die elk één van de vijf visuele pigmentfamilies vertegenwoordigen. De aanvulling van vier spectraal verschillende kegelkegelkegelkegelklassen verleent deze soorten het potentieel voor tetrachromatisch kleurenzien".

Zoogdieren

Zoogdieren daarentegen verloren veel van hun kleurenzicht gedurende de lange periode in het Mesozoïcum toen zij als nachtdieren leefden.

"...twee families van kegel-optinegenen voorkomen bij hedendaagse eutherische zoogdieren en, met uitzondering van sommige primaten, geen van deze dieren meer dan één enkel fotopigmenttype ontleent aan elk van hun twee genfamilies".

Veel primaten leven overdag, en één groep - de apen van de Oude Wereld - heeft een trichromatisch gezichtsvermogen ontwikkeld. De mensapen en de mens stammen af van deze groep apen, en hebben ook een goed kleurenzicht. Zo komt het dat de meeste apen en mensen een goed kleurenzicht hebben, maar de meeste andere eutherische zoogdieren niet: Zij hebben slechts twee opsines, en zijn bichromatisch.

UV-licht

Ultraviolet licht speelt een rol bij de kleurwaarneming van veel dieren, vooral insecten.

Veel geleedpotigen bezitten kleurenzicht met UV-discriminatie - naast de gewervelde dieren de enige landdieren die over deze eigenschap beschikken.

Vogels, schildpadden, hagedissen, veel vissen en sommige knaagdieren hebben UV-receptoren in hun netvlies. Deze dieren kunnen de UV-patronen op bloemen en andere wilde dieren zien die anders onzichtbaar zijn voor het menselijk oog.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3