Darmflora

De darmflora bestaat uit micro-organismen die in het spijsverteringsstelsel van dieren leven. Het is het grootste reservoir van microben in het menselijke microbioom.

Het menselijk lichaam, bestaande uit ongeveer 100 biljoen cellen, draagt ongeveer tien keer zoveel micro-organismen in de darmen. De metabole activiteiten van deze bacteriën lijken op die van een orgaan, waardoor sommigen de darmflora een 'vergeten orgaan' noemen. Geschat wordt dat deze darmflora in totaal ongeveer 100 keer zoveel genen heeft als in het menselijk genoom.

Bacteriën vormen het grootste deel van de flora in de dikke darm en tot 60% van de droge massa van de uitwerpselen. Ergens tussen 300 en 1000 verschillende soorten leven in de darm, met de meeste schattingen op ongeveer 500. Het is echter waarschijnlijk dat 99% van de bacteriën afkomstig is van ongeveer 30 of 40 soorten. Schimmels en protozoën maken ook deel uit van de darmflora, maar er is weinig bekend over hun activiteiten.

Onderzoek suggereert dat de relatie tussen de darmflora en de mens niet alleen commenselijk is (een niet-schadelijke coëxistentie), maar eerder een symbiotische relatie. Hoewel mensen kunnen overleven zonder darmflora, vervullen de micro-organismen een groot aantal nuttige functies, zoals het fermenteren van ongebruikte energiesubstraten, het trainen van het immuunsysteem, het voorkomen van de groei van schadelijke, ziekteverwekkende bacteriën, het reguleren van de ontwikkeling van de darm, het produceren van vitaminen voor de gastheer (zoals biotine en vitamine K), en het produceren van hormonen om de gastheer te sturen om vetten op te slaan. In sommige omstandigheden kunnen sommige soorten echter een ziekte veroorzaken door een infectie te veroorzaken of het risico op kanker voor de gastheer te vergroten.

Voedselverbindingen zoals polyfenolen, oligosacchariden en polysacchariden kunnen nuttig zijn voor goede bacteriën en helpen bij het verminderen van pathogene soorten van de menselijke darmflora.

Meer dan 99% van de bacteriën in de darm zijn anaëroob, maar in de cecum bereiken de aërobe bacteriën hoge dichtheden.

De traditionele opvatting is dat geen enkel metazoïsch fyllum cellulose kan afbreken door de productie van het enzym cellulase. In plaats daarvan bevatten herbivoren in hun darmen micro-organismen die cellulase produceren. Dit is belangrijk omdat cellulose de meest voorkomende organische verbinding op aarde is. Ongeveer 33% van alle plantaardig materiaal is cellulose (het cellulosegehalte van katoen is 90% en dat van hout is 40-50%). Recentelijk is gebleken dat sommige dieren wel degelijk hun eigen cellulase produceren. De vraag is nog niet helemaal beantwoord.

Escherichia coli , een van de vele soorten bacteriën die in de menselijke darm aanwezig zijnZoom
Escherichia coli , een van de vele soorten bacteriën die in de menselijke darm aanwezig zijn

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is darmflora?


A: Darmflora bestaat uit micro-organismen die leven in het spijsverteringsstelsel van dieren. Het is het grootste reservoir van microben in het menselijke microbioom.

V: Hoeveel cellen zitten er in het menselijk lichaam?


A: Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 100 biljoen cellen.

V: Hoeveel genen heeft de darmflora in vergelijking met het menselijk genoom?


A: Men schat dat de darmflora samen ongeveer 100 keer zoveel genen hebben als het menselijk genoom.

V: Hoeveel procent van de droge stof bestaat uit bacteriën in de feces?


A: Bacteriën vormen het grootste deel van de flora in de dikke darm en tot 60% van de droge massa van de ontlasting.

V: Hoeveel soorten leven er doorgaans in de darmen van een mens?


A: Er leven tussen 300 en 1000 verschillende soorten in de darm, waarbij de meeste schattingen op ongeveer 500 liggen. Waarschijnlijk is echter 99% van de bacteriën afkomstig van ongeveer 30 of 40 soorten.

V: Welke relatie bestaat er tussen de mens en zijn darmflora?


A: Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen darmflora en mens niet louter commensaal is (een niet-schadelijk samenleven), maar eerder een symbiotische relatie.

V: Welke voordelen hebben goede bacteriën voor de mens?


A: Hoewel mensen kunnen overleven zonder darmflora, vervullen deze micro-organismen een groot aantal nuttige functies, zoals het fermenteren van ongebruikte energiesubstraten, het trainen van het immuunsysteem, het voorkomen van de groei van schadelijke, pathogene bacteriën, het reguleren van de ontwikkeling van de darmen, het produceren van vitaminen voor hun gastheer (zoals biotine en vitamine K), en het produceren van hormonen om hun gastheer aan te zetten tot het opslaan van vetten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3