Oosterse wereld

De term oosterse wereld betekent zeer ruim de verschillende culturen of sociale structuren en filosofische systemen van Oost-Azië of geografisch gezien de oosterse cultuur. Dit omvat het Indische subcontinent (Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, de Malediven, Nepal en soms Afghanistan), het Verre Oosten (China, Taiwan, Vietnam, Cambodja, Filippijnen, Maleisië, Mongolië, Indonesië, Japan, Noord-Korea, Zuid-Korea), Australazië (Australië, Nieuw-Zeeland). Het Midden-Oosten/Nauw-Oosten en Centraal-Azië worden, zoals de naam al aangeeft, vaak beschouwd als "oostelijk" ten opzichte van Europa.
 

Inleiding

De scheiding tussen "Oost" en "West" komt voort uit de Europese cultuurgeschiedenis. Er is een verschil tussen het Europese christendom en de vreemde culturen daarbuiten in het oosten. Met de Europese kolonisatie van Amerika werd het onderscheid Oost/West wereldwijd. Het idee van een Oosterse, "Indische" (Indië) of "Oosterse" sfeer werd versterkt door ideeën over zowel raciale als religieuze en culturele verschillen. Dergelijke verschillen werden door westerlingen aangetoond in de wetenschappelijke traditie die bekend staat als Oriëntalisme en Indologie. Mensen uit het Oosten worden door bepaalde regio's in het Westen "Oosters" genoemd. Tijdens de Koude Oorlog werd de term "oosterse wereld" soms gebruikt om het Oostblok aan te duiden, dat wil zeggen de Sovjet-Unie, China en hun communistische bondgenoten. Met de term "Westerse wereld" werden vaak de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten zoals het Verenigd Koninkrijk bedoeld. Het idee is vaak een andere term voor het Verre Oosten - een regio met een aanzienlijke culturele en religieuze gelijkenis. Oosterse filosofie, kunst, literatuur en andere tradities zijn vaak overal in de regio te vinden op plaatsen van groot belang, zoals populaire cultuur, architectuur en traditionele literatuur. De verspreiding van het boeddhisme en de hindoeïstische yoga is hier mede verantwoordelijk voor. Een beeld van de "oosterse wereld" gedefinieerd als Azië.  Zoom
Een beeld van de "oosterse wereld" gedefinieerd als Azië.  

Oosterse cultuur

De oosterse cultuur heeft vele thema's en tradities gecreëerd. Enkele belangrijke zijn:

 • Oosterse religie, Oosterse filosofie
  • Religies uit het Verre Oosten
   • Confucianisme - het geloof dat de mens leerbaar, verbeterbaar en vervolmaakbaar is door persoonlijke en gemeenschappelijke inspanningen, waaronder met name zelfcultivatie en zelfcreatie.
   • Oosters boeddhisme
   • Shinto
   • Taoïsme
  • Indiase religies
   • Dharmische godsdiensten
    • Boeddhisme - pad van bevrijding bereikt door inzicht in de uiteindelijke aard van de werkelijkheid
    • Hindoeïsme - een overkoepelende term voor religieuze sekten in India
    • Jainisme
    • Sikhisme - Een religie die zich ontwikkelde in de oorlogvoerende vlakten van Punjab in een sfeer van ideologische botsing tussen de islam en het hindoeïsme. De volgelingen ervan behouden zowel spirituele als martiale kwaliteiten.
   • Etnische religies (Volksreligies)
    • Donyi Poloïsme - afkomstig uit Arunachal Pradesh
    • Bathouisme - afkomstig uit Assam
    • Sanamahisme - Een oosterse religie, ontwikkeld in Manipur (politiek binnen India), maar de ideologieën en het culturele erfgoed staan dichter bij de Sinosfeer.

·          

  • Het Midden-Oosten, tegenwoordig grotendeels hetzelfde als de islamitische wereld
   • Het christendom vindt - net als andere Abrahamitische godsdiensten zoals het jodendom en de islam - zijn oorsprong in het Midden-Oosten, waar het nu een kleine minderheidsgodsdienst is.
   • Islam - de meerderheid van de moslimbevolking in de wereld heeft altijd in Azië gewoond, omdat de islam zich daar heeft verspreid en de belangrijkste godsdienst is geworden.
   • Jodendom - hoewel niet meer zo sterk aanwezig als vroeger, bestaat het Jodendom nog steeds in Azië (zie Mizrahi Joden).
   • Zoroastrisme, de monotheïstische staatsgodsdienst van het Sassanidische Perzië.
 • Oosterse geneeskunde
  • Ayurveda
  • Chinese geneeskunde
  • Kampo
  • Traditionele Tibetaanse geneeskunde
  • Traditionele Koreaanse geneeskunde


 De verdeling van de twee grote families van wereldgodsdiensten, de Dharmische godsdienst en de Abrahamitische godsdienst, benadrukt het religieuze verschil tussen het Verre Oosten en de rest van de wereld.  Zoom
De verdeling van de twee grote families van wereldgodsdiensten, de Dharmische godsdienst en de Abrahamitische godsdienst, benadrukt het religieuze verschil tussen het Verre Oosten en de rest van de wereld.  

Een beeld van de "oosterse wereld" gedefinieerd als het "Verre Oosten", bestaande uit drie overlappende culturele blokken: Oost-Azië, Zuidoost-Azië en Zuid-Azië.  Zoom
Een beeld van de "oosterse wereld" gedefinieerd als het "Verre Oosten", bestaande uit drie overlappende culturele blokken: Oost-Azië, Zuidoost-Azië en Zuid-Azië.  

Vragen en antwoorden

V: Waar verwijst de term oosterse wereld naar?


A: De term oosterse wereld verwijst naar verschillende culturen, sociale structuren en filosofische systemen van Oost-Azië of geografisch gezien de oosterse cultuur.

V: Welke landen behoren tot het Indiase subcontinent?


A: Het Indiase subcontinent omvat Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, de Maldiven, Nepal en soms Afghanistan.

V: Welke landen vormen het Verre Oosten?


A: Het Verre Oosten bestaat uit China, Taiwan, Vietnam, Cambodja, de Filippijnen, Maleisië, Mongolië, Indonesië, Japan, Noord-Korea en Zuid-Korea.

V: Worden de landen van Australazië tot het Oosten gerekend?


A: Ja. Australazië omvat Australië en Nieuw-Zeeland, die beide tot de oosterse wereld worden gerekend.

V: Wordt Centraal-Azië beschouwd als oostelijk ten opzichte van Europa?


A: Ja. Centraal-Azië wordt vaak beschouwd als "oostelijk" ten opzichte van Europa.

V: Maakt het Midden-Oosten/Nauw-Oosten deel uit van de Oosterse wereld?


A: Ja. Het Midden-Oosten/Nauw-Oosten is ook opgenomen als onderdeel van de Oosterse Wereld.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3