Oosterse wereld

Met de term Oosterse wereld worden in zeer ruime zin de verschillende culturen of sociale structuren en filosofische systemen van Oost-Azië of geografisch de Oosterse Cultuur bedoeld. Dit omvat het Indiase subcontinent (Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, de Maldiven, Nepal en soms Afghanistan), het Verre Oosten (China, Taiwan, Vietnam, Cambodja, de Filipijnen, Maleisië, Mongolië, Indonesië, Japan, Noord-Korea, Zuid-Korea), Australazië (Australië, Nieuw-Zeeland). Het Midden-Oosten/Noord-Oosten en Centraal-Azië worden, zoals hun naam al aangeeft, vaak beschouwd als "oostelijk" in termen van Europa

Inleiding

De scheiding tussen "Oost" en "West" komt uit de Europese cultuurgeschiedenis. Er is een verschil tussen het Europese christendom en de vreemde culturen daarbuiten in het Oosten. Met de Europese kolonisatie van de Amerika's werd het onderscheid Oost/West wereldwijd. Het idee van een Oosterse, "Indische" of "Oosterse" sfeer werd versterkt door ideeën over raciale, religieuze en culturele verschillen. Dergelijke verschillen werden door Westerlingen aangetoond in de wetenschappelijke traditie die bekend staat als Oriëntalisme en Indologie. Mensen uit het Oosten worden door bepaalde streken in het Westen "Oriëntaals" genoemd. Tijdens de Koude Oorlog werd de term "Oosterse wereld" soms gebruikt om het Oostblok aan te duiden, dat de Sovjet-Unie, China en hun communistische bondgenoten omvatte. Met de term "Westerse wereld" werden vaak de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten zoals het Verenigd Koninkrijk bedoeld. Het is vaak een andere term voor het Verre Oosten - een regio die een grote culturele en religieuze gelijkenis vertoont. Oosterse filosofie, kunst, literatuur en andere tradities zijn vaak overal in de regio terug te vinden op plaatsen van groot belang, zoals de populaire cultuur, de architectuur en de traditionele literatuur. De verspreiding van het boeddhisme en de hindoe-yoga is daar mede debet aan.

Een beeld van de "Oosterse wereld" gedefinieerd als Azië.
Een beeld van de "Oosterse wereld" gedefinieerd als Azië.

Oosterse cultuur

De oosterse cultuur heeft vele thema's en tradities voortgebracht. Enkele belangrijke zijn:

 • Oosterse religie, Oosterse filosofie
  • Verre Oosterse religies
   • Confucianisme - het geloof dat de mens leerbaar, verbeterbaar en vervolmaakbaar is door persoonlijke en gemeenschappelijke inspanningen, met name zelf-cultivatie en zelf-creatie.
   • Oosters Boeddhisme
   • Shinto
   • Daoïsme
  • Indische religies
   • Boeddhisme - pad van bevrijding bereikt door inzicht in de uiteindelijke aard van de werkelijkheid
   • Hindoeïsme - een overkoepelende term voor religieuze sekten die inheems zijn in India
   • Jainisme
   • Sikhisme - Een godsdienst die zich ontwikkelde in de oorlogvoerende vlakten van Punjab in een sfeer van ideologische botsing tussen de Islam en het Hindoeïsme. Zijn volgelingen behouden zowel spirituele als martiale kwaliteiten.
  • Het Midden-Oosten, vandaag de dag grotendeels hetzelfde als de Islamitische wereld
   • Het christendom is, evenals andere Abrahamitische godsdiensten zoals het jodendom en de islam, afkomstig uit het Midden-Oosten, waar het thans een kleine minderheidsgodsdienst is.
   • Islam - de meerderheid van de moslimbevolking in de wereld heeft altijd in Azië gewoond, doordat de islam zich daar verspreidde en er de belangrijkste godsdienst werd.
   • Jodendom - hoewel het niet meer zo sterk aanwezig is als vroeger, bestaat het Jodendom nog steeds in Azië (zie Mizrahi Joden).
   • Zoroastrisme, de monotheïstische staatsgodsdienst van Sassanidisch Perzië
 • Oosterse geneeskunde
  • Ayurveda
  • Chinese geneeskunde
  • Kampo
  • Traditionele Tibetaanse geneeskunde
  • Traditionele Koreaanse Geneeskunde
Een beeld van de "Oosterse wereld", gedefinieerd als het "Verre Oosten", bestaande uit drie elkaar overlappende culturele blokken: Oost-Azië, Zuidoost-Azië, en Zuid-Azië.
Een beeld van de "Oosterse wereld", gedefinieerd als het "Verre Oosten", bestaande uit drie elkaar overlappende culturele blokken: Oost-Azië, Zuidoost-Azië, en Zuid-Azië.

De verdeling van de twee grote families van de wereldgodsdienst, de Dharmische godsdienst en de Abrahamitische godsdienst, benadrukt het religieuze verschil tussen het Verre Oosten en de rest van de wereld.
De verdeling van de twee grote families van de wereldgodsdienst, de Dharmische godsdienst en de Abrahamitische godsdienst, benadrukt het religieuze verschil tussen het Verre Oosten en de rest van de wereld.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3