Vete

Een vete (uitgesproken /ˈfjuːd/) (ook wel bloedvete of vendetta genoemd) is een langlopende ruzie of gevecht tussen partijen. In de meeste gevallen gaat het om hele families of clans. Mensen worden als schuldig gezien, niet omdat ze iets gedaan hebben, maar omdat ze met andere mensen (die als schuldig worden beschouwd) gezien zijn. Dit heet schuld door associatie.

De vetes beginnen omdat de ene partij denkt dat ze door de andere partij zijn aangevallen, beledigd of op andere wijze zijn geschaad. Intense wrokgevoelens veroorzaken de eerste wraak, waardoor de andere partij zich ook zo voelt. Het geschil wordt dan aangewakkerd door een langdurige cyclus van vergeldingsgeweld. Deze voortdurende cyclus van provocatie en vergelding maakt het erg moeilijk om de vete vreedzaam te beëindigen. Bij de vetes zijn vaak de familieleden en/of medewerkers van de oorspronkelijke partij betrokken. Ze kunnen generaties lang duren.

Tot de vroegmoderne tijd werden vetes als legitieme rechtsinstrumenten beschouwd. De staat of heerser maakte zelfs wetten voor bepaalde aspecten van vetes. Zodra de moderne centraliserende staten een monopolie op het legitieme gebruik van geweld hadden verworven, werden de vetes illegaal en kreeg het concept zijn huidige negatieve connotatie.

Bloedveten/vendetta

Een bloedvete is een vete met een cyclus van vergeldingsgeweld, met de nabestaanden van iemand die is gedood of op andere wijze onrechtvaardig of onteerd. De benadeelde wil dan wraak nemen en doodt de daders of straft ze op andere manieren. Als hij de daders niet kan krijgen, doet hij dit hun familieleden aan. Historisch gezien wordt het woord vendetta gebruikt om een bloedvete aan te duiden. Het woord is Italiaans, en komt van het Latijnse vindicta, "wraak". In de moderne tijd betekent het woord ook elke andere langdurige vete, die niet noodzakelijkerwijs met bloedvergieten te maken heeft.

Vendetta-geschiedenis

Oorspronkelijk was een vendetta een bloedvete tussen twee families. Verwanten van het slachtoffer wilden wraak nemen voor zijn of haar dood door degenen die verantwoordelijk waren voor de moord of een aantal van hun familieleden te doden. Meestal onderhoudt de naaste mannelijke verwant van de gedode of benadeelde de vendetta, maar andere leden van de familie kunnen dat ook doen. Als de dader was verdwenen of al dood was, kon de wraak zich uitstrekken tot andere familieleden.

Vendetta is typisch voor samenlevingen met een zwakke rechtsstaat of in samenlevingen waar de staat zich niet verantwoordelijk acht voor het helpen bij dit soort geschillen. In dergelijke samenlevingen zijn familie- en verwantschapsbanden de belangrijkste bron van gezag. Een hele familie wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor wat één van hen heeft gedaan. Soms kunnen zelfs twee afzonderlijke takken van dezelfde familie over een of andere zaak komen waaien.

Vandaag de dag is de praktijk van de vendetta bijna verdwenen in samenlevingen waar de wetshandhaving werkt. Daar straft het strafrecht de wetsovertreders.

In het oude Homerisch Griekenland werd de praktijk van persoonlijke wraak tegen boosdoeners als natuurlijk en gebruikelijk beschouwd: "Ingebed in de Griekse moraal van de vergelding is het recht op wraak . . . Vendetta is een oorlog, net zoals oorlog een onbepaalde reeks vendetta's is; en dergelijke wraakacties worden door de goden gesanctioneerd".

De oude Hebreeuwse stammen beschouwden het als de plicht van het individu en de familie om het kwaad in Gods naam te wreken. De persoon die de eerste agressieve moordenaar ter dood bracht kreeg een speciale naam: go'el haddam, de bloed-avenger of bloed-verwijderaar (Num. 35: 19, etc.). Er werden zes toevluchtsteden gemaakt om de verdachte een "afkoelingsfase" en een behoorlijke rechtsgang te bieden. Zoals de Oxford Companion to the Bible stelt: "Omdat het leven als heilig werd beschouwd (Gen. 9.6), kon er geen bedrag aan bloedgeld worden gegeven als vergoeding voor het verlies van het leven van een onschuldig persoon; het moest 'leven voor leven' zijn." (Exod. 21.23; Deut. 19.21)".

Volgens de mediëvist Marc Bloch "leefden de middeleeuwen, van begin tot eind, en vooral het feodale tijdperk, onder het teken van particuliere wraak. De last lag natuurlijk vooral bij het benadeelde individu; wraak werd hem als het meest heilige van de plichten opgelegd ... Het eenzame individu kon echter maar weinig doen. Bovendien was het meestal een dood die gewroken moest worden. In dit geval kwam de familiegroep in actie en ontstond het geloof (vete), om het oude Germaanse woord te gebruiken dat zich beetje bij beetje over heel Europa verspreidde - 'de wraak van de bloedverwanten die we faida noemen', zoals een Duitse canonist het uitdrukte. Geen enkele morele verplichting leek heiliger dan deze... De hele verwant, die in de regel onder het bevel van een stamhoofd werd geplaatst, nam dus de wapens op zich om de moord op een van haar leden te bestraffen of slechts een fout die hij had geleden" (Marc Bloch, trans. L. A. Manyon, Feodal Society, Vol. I, 1965, p. 125-126).

Het Keltische fenomeen van de bloedvete eiste "oog om oog" en daalde meestal af tot moord. De meningsverschillen tussen de clans zouden generaties lang kunnen duren in Schotland en Ierland. Door de Keltische erfenis van vele blanken die in Appalachia wonen, werd een reeks van langdurige gewelddadige gevechten in het laat negentiende-eeuwse Kentucky en West-Virginia algemeen aangeduid als vetes, een tendens die deels te wijten was aan de negentiende-eeuwse populariteit van William Shakespeare en Sir Walter Scott, auteurs die beide semihistorische verslagen van bloedvete schreven. Deze incidenten, waarvan de bekendste de Hatfield-McCoy vete was, werden tussen de jaren 1880 en het begin van de twintigste eeuw regelmatig in de kranten van de oostelijke V.S. vermeld. Hoewel ze destijds als zodanig werden geïnterpreteerd, is er weinig reden om aan te nemen dat deze Amerikaanse incidenten enige correlatie hadden met "ruzie" in Europa eeuwen eerder.

Chariot racing in het Byzantijnse Rijk omvatte ook de race-clubs. De Blues en de Greens waren meer dan alleen maar sportteams. Ze kregen invloed in militaire, politieke en theologische zaken. De Blue-Green rivaliteit barstte vaak uit in bendeoorlogsvoering, en het straatgeweld was in opkomst in het bewind van Justin I. Rellen bereikten hun hoogtepunt in de Nika rellen van 532 na Christus tijdens het bewind van Justinianus I, waarbij bijna de helft van de stad werd verbrand of verwoest en tienduizenden mensen werden gedood.

De Centraal-Aziatische hoogvlakte (ten noorden van China) was ten tijde van Genghis Khan's jeugd verdeeld in verschillende nomadische stammen of confederaties - waaronder Naimanen, Merkits, Oeigoeren, Tataren, Mongolen en Keraieten - die allemaal op zichzelf stonden en vaak onvriendelijk waren tegen elkaar, zoals blijkt uit veelvuldige invallen, wraakacties en plunderingen.

In Japan's feodale verleden hield de Samurai klasse de eer van hun familie, clan, of hun heer door katakiuchi (敵討ち), oftewel wraakmoorden, hoog. Bij deze moorden kunnen ook de familieleden van een dader betrokken zijn. Terwijl sommige vendetta's werden gestraft door de overheid, zoals die van de 47 Ronin, kregen anderen officiële toestemming met specifieke doelwitten.

Bij de Rijksdag van het Heilige Roomse Rijk te Worms in 1495 werd het recht om vetes uit te vechten afgeschaft. De keizerlijke hervorming kondigde een "eeuwige openbare vrede" (Ewiger Landfriede) af om een einde te maken aan de overvloedige vetes en de anarchie van de roversbaronnen en het definieerde een nieuw staand keizerlijk leger om die vrede af te dwingen. Het duurde echter nog een paar decennia voordat de nieuwe regeling universeel werd geaccepteerd. Zo doodde ridder Jan Kopidlansky in 1506 iemand in Praag en werd hij door de gemeenteraadsleden ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Broeder Jiri Kopidlansky nam wraak door de wreedheden voort te zetten.

Meer dan een derde van de Ya̧nomamö mannetjes stierf gemiddeld aan de gevolgen van de oorlog. De verslagen van de zendelingen in het gebied vertellen over de voortdurende strijd van de stammen voor vrouwen of prestige, en bewijzen van de voortdurende oorlogsvoering voor de slavernij van naburige stammen zoals de Macu voor de komst van de Europese kolonisten en de regering.

De Clan Gordon was op een gegeven moment een van de machtigste clans in het midden van Schotland. Vetes en gevechten van de Clan kwamen veelvuldig voor, vooral met de Clan Cameron, Clan Murray, Clan Forbes en de Chattan Confederatie.

In Corsica was de vendetta een sociale code die de Corsicanen verplichtte om iedereen die de familie-eer te schaden te doden. Men schat dat tussen 1683 en 1715 bijna 30.000 van de 120.000 Corsicanen het leven verloren aan vendetta.

In de loop van de geschiedenis zijn de Manioten - een van de zwaarste bevolkingsgroepen van Griekenland - door hun buren en hun vijanden gekend als onbevreesde strijders die bloedvetes beoefenen. Sommige vendetta's gingen maanden en soms jaren door. De betrokken families sloten zichzelf op in hun torens en als ze de kans kregen, vermoordden ze leden van de tegengestelde familie.

Baskenland werd in de late middeleeuwen geteisterd door bittere partizanenoorlogen tussen de plaatselijke heersende families. In Navarra raakten deze conflicten gepolariseerd in een gewelddadige strijd tussen de partijen van Agramont en Beaumont. In Biskaje werden de twee grote strijdende partijen Oinaz en Gamboa genoemd. (Zie de Welfen en de Ghibellijnen in Italië). Hoge verdedigingswerken ("torens") gebouwd door plaatselijke adellijke families, waarvan er vandaag de dag nog maar weinig overblijven, werden vaak verwoest door branden, soms bij koninklijk besluit.

Leontiy Lyulye, een expert op het gebied van de omstandigheden in de Kaukasus, schreef in het midden van de 19e eeuw: "Onder de bergbewoners is de bloedvete geen onbeheersbaar permanent gevoel zoals de vendetta onder de Corsicanen. Het is meer een door de publieke opinie opgelegde verplichting." In de Dagestani aul Kadar duurde zo'n bloedvete tussen twee antagonistische clans bijna 260 jaar, van de 17e eeuw tot de jaren 1860.

Een alternatief voor vete was bloedgeld (of weergild in de Noorse cultuur), dat een of andere betaling eiste van degenen die verantwoordelijk waren voor een onrechtmatige dood (zelfs een toevallige). Als deze betalingen niet werden gedaan of werden geweigerd door de beledigde partij, zou er een bloedvete ontstaan.

Vendetta in de moderne tijd

Vendetta wordt naar verluidt nog steeds beoefend in sommige gebieden in Frankrijk (vooral Corsica) en Italië (vooral Sicilië, Sardinië, Campanië, Calabrië, Apulië en andere gebieden in Zuid-Italië), op Kreta (Griekenland), onder Koerdische clans in Irak en Turkije, in Noord-Albanië, onder Pasjtoenen in Afghanistan, onder Somalische clans, over land in Nigeria, in India (een vetes in verband met kastenstammen onder rivaliserende hindoeïstische groepen), tussen rivaliserende stammen in de noordoostelijke Indiase staat Assam, tussen rivaliserende clans in China en de Filippijnen, tussen de Arabische bedoeïenen en Arabische stammen die de bergen van Jemen bewonen en tussen sjiieten en soennieten in Irak, in het zuiden van Ethiopië, tussen de hooglandstammen van Nieuw-Guinea, in Svaneti, in de berggebieden van Dagestan, in vele noordelijke gebieden van Georgië en Azerbeidzjan, in een aantal republieken van de noordelijke Kaukasus en in wezen onder de Tsjetsjeense tepels waar degenen die vergelding zoeken de plaatselijke wetshandhavingsinstantie niet accepteren of respecteren. Vendetta's worden over het algemeen geprikkeld door een vermeende of feitelijke onverschilligheid ten behoeve van de lokale wetshandhaving.

In Albanië is de bloedvete op het platteland teruggekeerd na meer dan 40 jaar van afschaffing door de Albanese communisten onder leiding van Enver Hoxha. Meer dan 5.500 Albanese families zijn momenteel bezig met bloedvete. Er zijn nu meer dan 20.000 mannen en jongens die wegens bloedvete leven onder een alomtegenwoordig doodvonnis. Sinds 1992 zijn er minstens 10.000 Albanezen gedood als gevolg van bloedvetes.

Wederzijdse vendetta kan zich ontwikkelen tot een vicieuze cirkel van verdere moorden, vergelding, tegenaanvallen en totale oorlogsvoering die kan eindigen in het wederzijds uitsterven van beide families. Vaak wordt de oorspronkelijke oorzaak vergeten, en de vetes gaan gewoon door omdat men vindt dat er altijd al een vete is geweest.

Er is een scène in The Godfather, waarin Michael Corleone, die zich verbergt voor de Amerikaanse politie op Sicilië, door een dorp loopt met zijn twee lijfwachten. Michael vraagt: "Waar zijn alle mannen?" De lijfwacht antwoordt: "Ze zijn allemaal dood door vendetta's."

Sommige bendeoorlogen tussen georganiseerde misdaadgroepen zijn in feite vormen van vendetta, waarbij de criminele organisatie (zoals de maffia "familie") de plaats heeft ingenomen van bloedverwanten.

Een versterkte toren die wordt gebruikt als toevluchtsoord voor mannen die betrokken zijn bij een bloedvete die kwetsbaar zijn voor aanvallen. Thethi, noordelijk Albanië.
Een versterkte toren die wordt gebruikt als toevluchtsoord voor mannen die betrokken zijn bij een bloedvete die kwetsbaar zijn voor aanvallen. Thethi, noordelijk Albanië.

De defensieve torens gebouwd door feuding clans van Svaneti, bergen van de Kaukasus.
De defensieve torens gebouwd door feuding clans van Svaneti, bergen van de Kaukasus.

Op het platteland van Jemen is het staatsgezag zwak en worden geschillen tussen stammen vaak met geweld opgelost.
Op het platteland van Jemen is het staatsgezag zwak en worden geschillen tussen stammen vaak met geweld opgelost.

Literatuur

  • Jonas Grutzpalk: Bloedvete en Moderniteit. Max Weber's en Émile Durkheim's Theorie. In: Journal of Classical Sociology 2 (2002); p. 115-134.[1]

Gerelateerde pagina's

  • Clan
  • Maffia
  • Geweld

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3