Malaria | infectieziekte veroorzaakt door een parasiet

Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een parasiet: de ziekte wordt verspreid door de beet van een besmette mug. Mensen lopen malaria op wanneer de parasiet in het bloed terechtkomt. De parasiet veroorzaakt een dodelijke infectie die jaarlijks vele mensen het leven kost (van 75 miljoen gevallen in de jaren 1950 tot 0,1 miljoen gevallen in de jaren 1960). Als gevolg van de ontwikkeling van resistentie tegen insecticiden bij muggen en andere factoren maakte malaria halverwege de jaren zeventig echter een comeback (6,47 miljoen gevallen in 1976), en de ziekte heerst nog steeds in endemische/subendemische proporties, zodat 80% van de Indiase bevolking in malariarisicogebieden leeft.

Malaria wordt veroorzaakt door 4 soorten van de protozoaire parasiet Plasmodium, is endemisch in veel tropische landen. Het is een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen. Volgens de laatste schattingen van de WHO (2011)* zijn er jaarlijks wereldwijd tussen 149 en 274 (mediaan 216) miljoen klinische gevallen en ~ 0,655 miljoen doden te wijten aan malaria, waarvan 90% in Afrika. Dit komt neer op één malariadode per minuut. In India bereikte het National Malaria Eradication Programme (NMEP), dat in 1958 van start ging, in de jaren 1960 een bijna volledige verdwijning van de ziekte (van 75 miljoen gevallen in de jaren 1950 tot 0,1 miljoen gevallen in de jaren 1960).

De parasiet die malaria veroorzaakt is een protozoön genaamd "Plasmodium". Protozoën zijn organismen met slechts één cel, maar het zijn geen bacteriën. Bacteriën zijn kleiner en eenvoudiger dan protozoën.

Mensen krijgen malaria meestal van de Anopheles of Culex muggen Archived 2019-02-28 at the Wayback Machine: zij zijn de vectoren van de ziekte. De Plasmodium komt in mensen terecht door de beten van muggen. De Plasmodium zit in het speciale speeksel van de mug. Het speeksel van de mug injecteert een antistollingsmiddel in de persoon om te voorkomen dat zijn bloed stolt. De persoon wordt dan besmet met Plasmodium als bijproduct. Hierdoor krijgt de persoon de ziekte die wij malaria noemen.

Alleen de vrouwtjesmug geeft mensen malaria, omdat alleen de vrouwtjesmug bloed eet. De mannetjesmug leeft van de nectar van bloemen. Het vrouwtje gebruikt bloed als eiwitbron voor haar eitjes.

Sommige mensen krijgen geen malaria van muggen. Een baby kan het krijgen terwijl hij in zijn moeder zit. Dit wordt maternale-foetale transmissie genoemd. Mensen kunnen ook malaria krijgen door een bloedtransfusie. Dit is wanneer iemand bloed geeft aan een andere persoon. Een andere manier waarop mensen malaria kunnen krijgen is door een naald te gebruiken die iemand met de ziekte vóór hen heeft gebruikt. 

Levenscyclus van de malariaparasiet

Er zijn verschillende soorten Plasmodium die malaria bij mensen veroorzaken:

 • ernstige ziekte:
  • Plasmodium falciparum
 • mildere ziekte:
  • Plasmodium malariae
  • Plasmodium ovale
  • Plasmodium vivax
 • soorten die normaliter andere primaten besmetten:
  • Plasmodium knowesli

P. vivax en P. falciparum veroorzaken de meeste malaria bij mensen. Falciparum malaria is de ergste soort en doodt de meeste mensen.

Wanneer Plasmodium in het bloed terechtkomt, worden ze sporozoieten genoemd. Sporozoieten gaan naar de lever, waar ze nog veel meer sporozoieten maken. Daarna veranderen ze in een andere vorm van Plasmodium. Deze vorm is de merozoiet. De merozoieten gaan naar de rode bloedcellen, waar ze nog veel meer merozoieten maken.

De merozoieten breken steeds opnieuw uit de rode bloedcellen. Wanneer zij dit doen, wordt de persoon erg ziek en vertoont hij symptomen van malaria. Dit gebeurt om de paar dagen, en wordt een paroxisme genoemd.

P. vivax en P. ovale kunnen lange tijd in de lever leven. Iemand kan er goed uitzien, maar toch de Plasmodium in de lever hebben. Dit wordt een slapende fase genoemd. Weken of maanden later kan de Plasmodium de lever verlaten naar het bloed, en wordt de persoon opnieuw ziek.

P. falciparum is de gevaarlijkste vorm van malaria. Het maakt mensen zieker dan mensen met andere soorten malaria, omdat er meer in het bloed zitten. Ook zijn bij falciparum malaria de rode bloedcellen kleverig. Hierdoor blokkeren de rode bloedcellen de bloedvaten. Als bloedvaten verstopt zijn, kan dit datgene beschadigen waar het bloedvat bloed naartoe brengt, en kunnen organen van mensen schade oplopen. 

Zoom

Levenscyclus van malaria

Bij mensen infecteert de malariaparasiet na een beet van een besmette mug eerst de lever. In dit stadium zijn er nog geen symptomen.


 Vervolgens worden de rode bloedcellen geïnfecteerd, in dit stadium treden de symptomen van malaria op.

Wanneer een niet-geïnfecteerde mug een geïnfecteerde mens bijt, raakt deze besmet en zet de cyclus voort.

Zoom

Met malaria besmette rode bloedcel

Gekleurde elektronenmicrofoto van rode bloedcel geïnfecteerd met malariaparasieten (blauw).

 

De kleine knobbels op de geïnfecteerde cel laten zien hoe de parasiet zijn gastheercel hermodelleert. Niet-geïnfecteerde cellen (rood) hebben gladdere oppervlakken. Krediet: NIAID/RML 

Wie wordt getroffen door malaria

Zwangere vrouwen en kinderen hebben het meeste last van malaria. Als zij malaria krijgen, worden ze zieker.

40% van de mensen leeft op een plaats waar malaria voorkomt. Op deze plaatsen komt malaria voor:

Elk jaar krijgen 300 tot 700 miljoen mensen malaria. Jaarlijks sterven er 1 tot 2 miljoen mensen aan. 90% van de sterfgevallen vindt plaats in Afrika. De meeste mensen die aan malaria sterven zijn kinderen. Zelfs als kinderen niet sterven, hebben velen hersenletsel.

Veel van deze sterfgevallen zouden kunnen worden voorkomen met medicijnen of muggenbestrijding. Maar veel van de plaatsen waar malaria voorkomt liggen in arme landen. Deze landen hebben niet genoeg geld om de muggen tegen te houden of de mensen medicijnen te geven. Geld is echter niet het enige probleem. Een land moet een georganiseerd medisch systeem hebben om diensten te verlenen. Veel landen in Centraal-Afrika zijn ontwricht door oorlog en conflicten tussen groepen, en algemene onrust. Ook bestaan er geen eenvoudige oplossingen om de parasieten te doden zoals 50 jaar geleden. Dat komt omdat de insecten resistent zijn tegen veel insecticiden, en de Plasmodium-parasiet zeer resistent is tegen kinine en de meeste andere gangbare geneesmiddelen. Dit is een normaal evolutionair proces: de chemicaliën verdelgen de niet-resistente organismen, en de nakomelingen van de weinige resistente organismen vermenigvuldigen zich. 

Zoom

Malaria westelijk halfrond

Zoom

Malaria oostelijk halfrond 

Tekenen en symptomen van malaria

Symptomen zijn veranderingen in iemands lichaam die wijzen op een ziekte. De meeste mensen die malaria krijgen, krijgen symptomen 10-30 dagen nadat zij besmet zijn geraakt (de Plasmodium komt in hun bloed terecht). Maar sommige mensen kunnen al na een week symptomen krijgen, en sommigen kunnen met malaria besmet zijn en een jaar lang geen symptomen hebben.

Het meest voorkomende symptoom van malaria is koorts, waarbij de lichaamstemperatuur hoog is. De koorts van malaria komt meestal heel plotseling. Mensen die malaria hebben, voelen zich vaak alsof ze griep hebben gehad.

Symptomen van malaria zijn:

 • Artralgie (pijn in gewrichten)
 • Hoofdpijn (pijn in het hoofd)
 • Zich erg moe of slaperig voelen
 • Hoest
 • Rillingen (zeer koud gevoel)
 • Delirium (wanneer mensen erg verward zijn door een ziekte. Ze kunnen er dronken uitzien. Ze kunnen misschien niet praten).
 • Coma (wanneer mensen niet bij bewustzijn zijn. Het lijkt alsof ze slapen, maar ze kunnen niet gewekt worden. )

Tekenen van malaria:

 • Anemie (laag gehalte aan rode bloedcellen in het bloed)
 • Diarree
 • Geelzucht (gele huid en ogen)
 • Zweten
 • Braken
 • Snelle hartslag
 • Lage bloeddruk
 • Vergrote organen. Wanneer iets groter of GROTER wordt dan normaal, eindigt het woord vaak op -megalie.
  • Hepatomegalie - vergrote lever, splenomegalie - vergrote milt, of beide hepatosplenomegalie. Wanneer deze organen vergroot zijn, kan dit pijn veroorzaken in het rechter bovenkwadrant van de buik.


 Geelzucht Malaria kan geelzucht veroorzaken, waardoor de huid en de witte delen van de ogen (sclerae) oranjegeel worden. Dit wordt veroorzaakt door hyperbilirubinemie - te veel bilirubine in het bloed. Bilirubine is een pigment dat ontstaat wanneer het lichaam oude rode bloedcellen afbreekt.  Zoom
Geelzucht Malaria kan geelzucht veroorzaken, waardoor de huid en de witte delen van de ogen (sclerae) oranjegeel worden. Dit wordt veroorzaakt door hyperbilirubinemie - te veel bilirubine in het bloed. Bilirubine is een pigment dat ontstaat wanneer het lichaam oude rode bloedcellen afbreekt.  

Complicaties door malaria

Complicaties zijn problemen die ontstaan door een ziekte.

Zwangere vrouwen en jonge kinderen hebben meer complicaties. Mensen die voor het eerst malaria krijgen, hebben meer complicaties. Falciparum malaria heeft de meeste complicaties.

Complicaties van malaria

Complicaties van malaria zijn:

 • Cerebrale malaria (hersenmalaria)
  • Om cerebrale malaria te hebben, moet het volgende aanwezig zijn:
   • P. falciparum in het bloed.
   • Coma, veel aanvallen of lang delirium
   • Als er geen behandeling wordt gegeven, treedt vaak de dood op.
   • Zelfs als er behandeling wordt gegeven, sterft 15%-20% van de mensen met deze ziekte.
 • Aanvallen (als er maar één aanval plaatsvindt is het geen cerebrale malaria)
 • Schade aan de hersenen
 • Zwartwaterkoorts
  • Veel rode bloedcellen breken open en de hemoglobine in de cellen komt in het bloed terecht.
  • Deze hemoglobine komt in de urine terecht en zorgt ervoor dat deze er heel donker uitziet.
  • Zonder de juiste zorg kunnen de nieren hierdoor stoppen met werken.
 • Longoedeem
  • Dit is vocht in de longen dat het moeilijk maakt om te ademen.
  • Zwangere vrouwen krijgen dit veel meer.
  • 80% van de mensen die deze complicatie krijgen, overlijdt.
 • Zeer lage bloedsuikerspiegel
  • Kinderen en zwangere vrouwen krijgen dit meer.
  • Hierdoor kan het lijken alsof mensen dronken zijn of in coma liggen.
 • Hemolyse
  • Dit betekent afbraak van rode bloedcellen.
  • Het kan zwartwaterkoorts, geelzucht en symptomen van bloedarmoede veroorzaken.
 • Coagulopathie (het niet kunnen stoppen van bloedingen)


 

Diagnose

Malaria microscopie

 

 

Een technicus zoekt naar de malariaparasiet in bloedfilmpjes (bloeduitstrijkjes).

Microscopische weergave van malariaparasieten in een bloeduitstrijkje. Pijlen wijzen naar geïnfecteerde rode bloedcellen.

 

Klinische diagnose

Een klinische diagnose is gebaseerd op de tekenen en symptomen van een ziekte, het is een diagnose die wordt gesteld zonder medisch onderzoek. In het geval van malaria is koorts een van de belangrijkste symptomen die kunnen leiden tot een klinische diagnose van malaria.

Elke klinische diagnose van malaria moet zo snel mogelijk worden bevestigd door een deskundige op basis van laboratoriumresultaten.

Snelle diagnostische test op malaria

Een snelle diagnostische malariatest is een bloedtest die in ongeveer twintig minuten de diagnose malaria kan bevestigen. RDT's zijn niet foolproof en hebben een aantal nadelen, en als zodanig moet een negatieve snellediagnosetest niet op het eerste gezicht worden geaccepteerd en is follow-up met malariamicroscopie noodzakelijk.

Malaria microscopie

Om te zien of patiënten malaria hebben, kunnen artsen een bloedonderzoek doen. Deze test heet een Giemsa-bloeduitstrijkje. Het bloed wordt op een dun glasplaatje gelegd. De Giemsa vlek wordt op het glaasje aangebracht. Deze vlek helpt artsen de malaria te zien. Vervolgens bekijken ze het glaasje onder een microscoop. De Plasmodium is te zien in de rode bloedcellen. Malaria Rapid Diagnostic Test (RDT) in gebruik in Kenia. RDT duurt ongeveer 20 minuten om een malariadiagnose te stellen. Het is nuttig in gebieden waar geen laboratoriumtests beschikbaar zijn, maar het is niet waterdicht.  Zoom
Malaria Rapid Diagnostic Test (RDT) in gebruik in Kenia. RDT duurt ongeveer 20 minuten om een malariadiagnose te stellen. Het is nuttig in gebieden waar geen laboratoriumtests beschikbaar zijn, maar het is niet waterdicht.  

Behandeling

Mensen met verschillende soorten malaria hebben verschillende medicijnen nodig. Het medicijn dat voor de ene soort malaria werkt, werkt misschien niet voor de andere soort. Het is dus heel belangrijk om te weten welke soort Plasmodium de persoon heeft.

Als de soort niet bekend is, moet de persoon medicijnen en verzorging krijgen alsof hij falciparum malaria heeft - de ergste soort.

Het is ook belangrijk om te weten waar de persoon malaria heeft opgelopen. Plasmodium is op sommige plaatsen resistent tegen bepaalde geneesmiddelen. De medicijnen tegen malaria in Afrika zijn dus anders dan de medicijnen tegen malaria in Zuid-Amerika.

Behandeling van andere malaria dan falciparum

Overal, behalve in Nieuw-Guinea, is de behandeling hetzelfde. In Nieuw-Guinea is de meeste P. vivax resistent tegen chloroquine. Het kan worden behandeld met kinine, maar dit medicijn kan mensen ziek maken. Overal elders wordt niet-falciparum malaria behandeld met chloroquine.

Chloroquine doodt de Plasmodium in het bloed. Maar de Plasmodium in de lever wordt niet gedood door chloroquine. P. vivax en P. ovale blijven beide lang in de lever. Dit is de slapende fase. Voor P. vivax en P. ovale moet samen met chloroquine een ander medicijn worden gegeven. Dit is om de Plasmodium in de lever te doden. Het medicijn dat wordt gebruikt om malaria in de lever te doden is primaquine. In Zuidoost-Azië is een deel van de P. vivax resistent tegen primaquine. Op de meeste andere plaatsen werkt primaquine zeer goed.

Sommige mensen worden erg ziek van primaquine. Daarom moeten mensen worden getest om te zien of ze G6PD-deficiëntie hebben voordat ze primaquine nemen.

Behandeling van falciparum malaria

Falciparum is de ergste vorm van malaria. Mensen met falciparum malaria moeten in een ziekenhuis worden behandeld:

 • Erg ziek
 • Kinderen
 • Zwanger
 • Voor het eerst malaria
 • Niet in staat om medicijnen via de mond in te nemen

Ook mensen die thuis met medicijnen worden behandeld, moeten 8 uur bij de arts blijven. Dit is om ervoor te zorgen dat ze niet zieker worden en dat ze de medicijnen via de mond kunnen innemen. Malaria wordt pas een levensbedreigende ziekte enkele weken na de beet zonder behandeling.

Falciparum malaria heeft ook meer resistentie tegen medicijnen. Daardoor is het veel moeilijker te behandelen. Falciparum malaria wordt altijd behandeld met twee of meer medicijnen. Artsen kiezen de medicijnen aan de hand van waar in de wereld de persoon malaria heeft opgelopen. Op verschillende plaatsen is P. falciparum resistent tegen verschillende medicijnen.

De belangrijkste resistentie is chloroquine-resistentie. Op sommige plaatsen in de wereld wordt P. falciparum gedood door chloroquine. Op sommige plaatsen is het resistent tegen chloroquine. Dit betekent dat chloorquine het niet doodt. Op deze plaatsen kan kinine worden gebruikt. Kinine wordt via de mond ingenomen. Geneesmiddelenresistente malaria Malaria ontwikkelt resistentie tegen anti-malariamedicijnen. De kaart toont gebieden in Zuidoost-Azië waar het geneesmiddel Mefloquine niet langer werkt.  Zoom
Geneesmiddelenresistente malaria Malaria ontwikkelt resistentie tegen anti-malariamedicijnen. De kaart toont gebieden in Zuidoost-Azië waar het geneesmiddel Mefloquine niet langer werkt.  

Hoe malaria te voorkomen

Er zijn drie manieren om malaria te voorkomen:

 • Muggen bestrijden
 • Voorkom dat muggen bijten
 • Neem medicijnen om niet ziek te worden na een beet, vooral in die delen van de wereld waar mensen malaria krijgen.

Muggen bestrijden

Vectorbestrijding is één manier om malaria te stoppen. Vector is een organisme dat een besmettelijke ziekte overbrengt op een ander organisme. Voor malaria is de vector de Anopheles-mug.

De meest gebruikte methode van vectorbestrijding zijn pesticiden. Dit zijn chemicaliën die de mug doden. Het eerste bestrijdingsmiddel dat voor vectorbestrijding werd gebruikt was DDT. DDT werkte zeer goed voor vectorbestrijding. Het doodde muggen. Het maakte mensen niet erg ziek toen het werd gebruikt. Het kostte niet veel geld. Andere chemicaliën voor vectorbestrijding waren nog niet uitgevonden.

Op veel plaatsen werden muggen resistent tegen DDT. Dit betekende dat DDT in deze gebieden niet meer werkte. Wetenschappers maakten zich zorgen dat DDT mensen en dieren ziek maakte. Het doodde ook veel wilde dieren. Bovendien blijft DDT lang in het milieu aanwezig. Daarom gebruikt men meestal andere chemicaliën voor de bestrijding van vectoren. Men gebruikt organofosfaat- of carbonaatpesticiden, zoals malathion of bendiocarb.

Vectorcontrole is niet de enige manier om malaria te stoppen. En DDT is niet de enige chemische stof die kan worden gebruikt voor vectorcontrole. De beste manier om malaria te stoppen is het gebruik van een combinatie van methoden. Op sommige plaatsen kan DDT een nuttig onderdeel zijn van een programma om malaria te stoppen. Daarom mag DDT nog steeds worden gebruikt voor de bestrijding van malaria.

Voorkomen dat muggen bijten

De mug die malaria overbrengt komt meer bij zonsopgang (als de zon opkomt) en zonsondergang (als de zon ondergaat). Wees het meest voorzichtig op deze tijden. Draag lange broeken en shirts met lange mouwen. Draag muggenafweermiddel (dit is een chemische stof waar muggen niet van houden, zodat ze niet bijten). Muggen bijten door dunne doeken heen. Gebruik dus afweermiddel op huid en kleding.

In kamers kunnen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om muggen te doden. Als men buiten slaapt, gebruikt men een klamboe. Dit is een doek waar lucht doorheen kan, maar dat muggen buiten houdt. Het wordt over een bed gelegd waar mensen slapen om muggen buiten te houden. Soms gebruiken mensen het ook als ze niet slapen. U kunt het beste klamboes gebruiken die behandeld zijn met Permethrin, dat muggen afweert en doodt.

Medicijnen nemen om niet ziek te worden

Mensen kunnen medicijnen nemen als ze op een plaats zijn waar malaria voorkomt. Dit verkleint de kans dat zij malaria krijgen. Dit wordt profylaxe genoemd.

Sommige mensen slikken jarenlang profylactische medicijnen. Veel mensen in gebieden waar malaria voorkomt, hebben geen geld om dit medicijn te kopen.

Mensen die wonen waar geen malaria voorkomt, hebben meestal geen malaria gehad. Het eerste geval van malaria is meestal veel erger. Mensen uit plaatsen waar geen malaria heerst, kunnen dus profylactische medicijnen nemen als ze naar plaatsen gaan waar wel malaria heerst. Het soort profylactische medicijnen dat mensen nemen, hangt af van waar ze zijn. Niet alle medicijnen werken namelijk op elke plaats tegen malaria.

Om ze optimaal te laten werken, moeten profylactische geneesmiddelen op de juiste manier worden ingenomen. De medicijnen moeten worden ingenomen voordat u naar een gebied met malaria gaat. De meeste medicijnen moeten tot 4 weken na thuiskomst worden ingenomen. Eén medicijn (Malarone) hoeft slechts één week na thuiskomst te worden gebruikt. Opruimen van drainagesloten in Kenia  Zoom
Opruimen van drainagesloten in Kenia  

Anopheles larvenDe anopheles mug legt eitjes in stilstaand water.  Zoom
Anopheles larvenDe anopheles mug legt eitjes in stilstaand water.  

Slapen onder met insecticide behandelde bednetten (ITN's) helpt het risico op malaria te verminderen. Alleen pyrethroïde insecticiden zijn goedgekeurd voor gebruik op ITNs. Dit zijn kunstmatige bestrijdingsmiddelen die lijken op het natuurlijke bestrijdingsmiddel pyrethrum, gemaakt van chrysantenbloemen.  Zoom
Slapen onder met insecticide behandelde bednetten (ITN's) helpt het risico op malaria te verminderen. Alleen pyrethroïde insecticiden zijn goedgekeurd voor gebruik op ITNs. Dit zijn kunstmatige bestrijdingsmiddelen die lijken op het natuurlijke bestrijdingsmiddel pyrethrum, gemaakt van chrysantenbloemen.  

Resistentie tegen malaria

Sommige kinderen in Tanzania zijn van nature immuun voor malaria. Onderzoekers gebruiken dit om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat de kinderen een antilichaam produceren dat de malaria veroorzakende parasiet aanvalt. Injectie van een vorm van deze antistof bij muizen beschermde de dieren tegen de ziekte. De onderzoekers zijn van plan tests uit te voeren op primaten, waaronder mensen. 

Geschiedenis

Het was de Britse Sir Ronald Ross, werkzaam in het Presidency General Hospital in Kolkata, die in 1898 uiteindelijk bewees dat malaria wordt overgebracht door anophelesmuggen. Hij deed dit door aan te tonen dat bepaalde muggensoorten malaria overbrengen op vogels. Hij isoleerde malariaparasieten uit de speekselklieren van muggen die zich hadden gevoed met besmette vogels. Voor dit werk ontving Ross in 1902 de Nobelprijs voor geneeskunde. Na zijn ontslag bij de Indian Medical Service, werkte Ross aan de pas opgerichte Liverpool School of Tropical Medicine en gaf hij leiding aan malariabestrijding in Egypte, Panama, Griekenland en Mauritius. De bevindingen van Finlay en Ross werden later bevestigd door een medische commissie onder leiding van Walter Reed in 1900. Zijn aanbevelingen werden gebruikt bij de aanleg van het Panamakanaal. Dit volksgezondheidswerk redde het leven van duizenden arbeiders en hielp de methoden te ontwikkelen die in toekomstige volksgezondheidscampagnes tegen de ziekte werden gebruikt.

De eerste effectieve behandeling van malaria kwam van de schors van de Kinaboom, die kinine bevat. Deze boom groeit op de hellingen van de Andes, voornamelijk in Peru. De inheemse bevolking van Peru maakte een tinctuur van cinchona om malaria te bestrijden. De Jezuïeten merkten de doeltreffendheid van deze praktijk op en introduceerden de behandeling in de jaren 1640 in Europa, waar deze snel werd geaccepteerd. Pas in 1820 werd het werkzame bestanddeel, kinine, uit de bast geëxtraheerd, geïsoleerd en op naam gebracht door Franse chemici.

In het begin van de 20e eeuw, voordat antibiotica beschikbaar waren, ontdekte Julius Wagner-Jauregg dat patiënten met syfilis konden worden behandeld door hen opzettelijk met malaria te besmetten. De resulterende koorts zou de syfilis spirochaeten doden, en kinine kon worden toegediend om de malaria te bestrijden. Hoewel sommige patiënten aan malaria stierven, was dit te verkiezen boven de vrijwel zekere dood door syfilis.

Malaria was tijdens de Tweede Wereldoorlog het grootste gevaar voor de Amerikaanse troepen in de Stille Zuidzee, waar ongeveer 500.000 mannen werden besmet. Zestigduizend Amerikaanse soldaten stierven aan malaria tijdens de campagnes in Noord-Afrika en de Stille Zuidzee. Affiche uit de Tweede Wereldoorlog.  Zoom
Affiche uit de Tweede Wereldoorlog.  

Gerelateerde pagina's

 

Vragen en antwoorden

V: Wat is malaria?


A: Malaria is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een parasiet die wordt verspreid door de beet van een besmette mug. Malaria kan dodelijk zijn en maakt jaarlijks vele slachtoffers.

V: Wat veroorzaakt malaria?


A: Malaria wordt veroorzaakt door 4 soorten van de protozoaire parasiet Plasmodium, die in veel tropische landen endemisch zijn.

V: Hoeveel gevallen van malaria komen er jaarlijks wereldwijd voor?


A: Volgens schattingen van de WHO (2011) komen jaarlijks wereldwijd tussen 149 en 274 miljoen klinische gevallen en ~ 0,655 miljoen doden voor als gevolg van malaria, waarvan 90% in Afrika. Dit komt neer op één malariadode per minuut.

V: Hoe heeft India bereikt dat de ziekte in de jaren 1960 bijna volledig verdween?


A: In India slaagde het National Malaria Eradication Programme (NMEP), dat in 1958 van start ging, erin de ziekte in de jaren 1960 bijna volledig te doen verdwijnen (van 75 miljoen gevallen in de jaren 1950 tot 0,1 miljoen gevallen in de jaren 1960).

V: Welk type organisme is verantwoordelijk voor het veroorzaken van malaria?


A: De parasiet die malaria veroorzaakt is een protozoön genaamd "Plasmodium". Protozoën zijn organismen met slechts één cel, maar het zijn geen bacteriën; bacteriën zijn kleiner en eenvoudiger dan protozoën.

V: Hoe brengen muggen Plasmodium over op mensen?


A: Mensen krijgen malaria meestal van Anopheles of Culex muggen; deze muggen fungeren als overbrengers van de ziekte door hun speeksel met Plasmodium in mensen te injecteren wanneer ze hen bijten.

V: Zijn er nog andere manieren waarop mensen malaria kunnen krijgen dan door een mug gebeten te worden?


A: Ja, baby's kunnen het krijgen terwijl ze in hun moeder zitten (maternale-foetale transmissie), mensen kunnen het ook krijgen door een bloedtransfusie of door een naald te gebruiken die iemand met de ziekte voor hen heeft gebruikt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3