Uomo universale

De term Renaissance man of vrouw of polymath wordt gebruikt voor een zeer slim persoon die goed is in veel verschillende dingen. Het idee komt uit een tijd van de geschiedenis die de Renaissance wordt genoemd en die duurde van ongeveer 1400 tot ongeveer 1600. Een van de beroemdste mensen die in deze tijd leefden was Leonardo da Vinci. Hij was het beroemdst als schilder, maar hij was ook wetenschapper, ingenieur en wiskundige. Leonardo wordt een "Renaissance man" genoemd. Een andere "Renaissance man" was Michelangelo, die beeldhouwer, schilder, architect en dichter was.

Wanneer de term "Renaissance man/vrouw" wordt gebruikt, betekent dit NIET dat de man/vrouw echt in de Renaissance heeft geleefd. Het kan gebruikt worden voor iedereen die heel slim is in veel verschillende dingen, ongeacht wanneer die persoon leefde. Albert Schweitzer was een 20e eeuwse "Renaissance man" die theoloog, musicus, filosoof en arts was. Benjamin Franklin was een "Renaissance man" die leefde in de 18e eeuw (1700) en was een auteur en drukker, politicus, wetenschapper, uitvinder en soldaat.

De "Vitruvian man" van Leonardo da Vinci is een studie naar hoe een menselijke figuur kan worden ingepast in twee geometrische vormen, de cirkel en het vierkant.Zoom
De "Vitruvian man" van Leonardo da Vinci is een studie naar hoe een menselijke figuur kan worden ingepast in twee geometrische vormen, de cirkel en het vierkant.

Lijst van polymaten

 • Aristoteles (Grieks: Ἀριστοτέλης, Aristoteles) (384 BC - 322 BC) was een Griekse filosoof die studeerde en schreef over vele onderwerpen, waaronder natuurkunde, metafysica, poëzie, theater, muziek, logica, retoriek, politiek, overheid, ethiek, biologie en zoölogie.
 • Archimedes (Grieks: Ἀρχιμήδης; c. 287 BC - c. 212 BC) was een Griekse wiskundige, natuurkundige, ingenieur, uitvinder en astronoom.
 • Abū Alī ibn Sīnā (Avicenna) (980-1037), was een Perzische arts, farmacoloog, filosoof, wiskundige, astronoom, chemicus, Hanafi jurist en theoloog, wetenschapper, staatsman en soldaat.
 • Ibn Rushd (Averroes) (1126-1198), een Andalusische Arabische filosoof, arts, jurist, astronoom, wiskundige en theoloog.
 • Roger Bacon, O.F.M. (ca. 1214-1294), ook bekend als Doctor Mirabilis (Latijn: "wonderbaarlijke leraar"), een Engelse Franciscaner broeder die een filosoof, theoloog en wetenschapper was. Een van de eerste mensen die op een moderne manier wetenschappelijke experimenten uitvoerde.
 • Leonardo da Vinci (1452-1519) Italiaans schilder, beeldhouwer, ingenieur, astronoom, bioloog, geoloog, arts, architect, musicus, filosoof en humanist.
 • Michelangelo (6 maart 1475 - 18 februari 1564) was een Italiaanse renaissanceschilder, beeldhouwer, architect, dichter, ingenieur en theoloog (leerling van de Bijbel).
 • Galileo Galilei (1564-1642) was een Italiaanse wetenschapper, wiskundige, astronoom, natuurkundige en filosoof.
 • Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Duits schrijver, dichter, criticus, toneelschrijver en romanschrijver.
 • Robert Hooke (1635-1703) was een Engelse natuurfilosoof en architect. Hij was Gresham hoogleraar Geometrie, secretaris van de Royal Society en landmeter van de City of London na de Grote Brand. Naast zijn wet van de elasticiteit was hij een grondlegger van de microscopie en ontwikkelde hij 's werelds eerste set van gebouwbesturingen. Hij ontwierp veel belangrijke gebouwen in Londen. Hij hielp Robert Boyle bij de ontwikkeling van zijn gaswet. Hij wist dat fossielen versteende levende wezens waren, en dat de zwaartekracht een omgekeerde vierkante wet volgt.
 • Isaac Newton (1643-1727) was een Engelse fysicus, wiskundige, astronoom, theoloog, natuurfilosoof en alchemist. Zijn ontwikkeling van de calculus, en zijn drie wetten van de beweging waren bakens in de toegepaste wiskunde.
 • Gottfried Leibniz (1646-1716) was een Duits filosoof, theoloog, natuurkundige, wiskundige, historicus, bibliothecaris en uitvinder.
 • Michail Lomonosov (1711-1765) was een Russische dichter, pedagoog, kunstenaar, natuurkundige en scheikundige opleiding.
 • Thomas Jefferson (1743-1826). Amerikaanse president die tuinbouwer, architect, archeoloog, uitvinder en oprichter van een universiteit was.
 • Rabindranath Tagore (7 mei 1861 - 7 augustus 1941) was een Bengaalse dichter, kunstenaar, toneelschrijver, romanschrijver, pedagoog, sociaal hervormer, nationalist, bedrijfsleider en componist.
 • Albert Einstein (14 maart 1879 - 15 april 1955) was een Duits-Amerikaanse fysicus, wiskundige, kosmoloog, professor, koeltechnicus (patent), patentanalist, essayist, activist, pianist en recitalviolist.
 • Sir Winston Churchill (30 november 1874 - 24 januari 1965) was een Britse premier, militair leider, historicus, romanschrijver, schilder en sportman.
 • G. Spencer-Brown (2 april 1923 -2016) is een Engelse wiskundige en schrijver van de Wet van de Vorm.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een Renaissancemens?


A: Een Renaissancemens is een erg slim persoon die goed is in veel verschillende dingen.

V: Naar welke periode in de geschiedenis is de term "Renaissancemens" genoemd?


A: De term "Renaissancemens" is vernoemd naar de Renaissance periode in de geschiedenis (van de 14e eeuw tot de 16e of 17e eeuw in Europa).

V: Wie zijn twee beroemde Renaissancemensen uit die periode?


A: Twee beroemde Renaissance mannen uit die periode waren Leonardo da Vinci en Michelangelo.

V: Waar was Leonardo da Vinci beroemd om?


A: Leonardo was een beroemde schilder, maar hij was ook wetenschapper, filosoof, ingenieur en wiskundige.

V: Wat is één ding waar Michelangelo bekend om stond?


A: Michelangelo was een buitengewoon beeldhouwer, schilder, architect en dichter.

V: Wordt de term "Renaissancemens" alleen gebruikt voor mensen uit de Renaissance?


A: Nee, de term "Renaissancemens" wordt ook vaak gebruikt voor buitengewone mensen die in andere tijdsperioden leefden.

V: Wie zijn enkele voorbeelden van "Renaissancemensen" uit verschillende tijdsperioden?


A: Albert Schweitzer was een 20e-eeuwse "Renaissancemens" die theoloog, musicus, filosoof en arts was. Benjamin Franklin was een 18e-eeuwse "Renaissancemens" die schrijver en drukker, politicus, wetenschapper, uitvinder en soldaat was.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3