Nationaal park Kakadu

Het Kakadu National Park ligt in het Northern Territory van Australië, 171 km ten zuidoosten van Darwin. Het is het op één na grootste nationale park ter wereld. Het beslaat een gebied van 1.980.400 ha (4.894.000 acres). Het is ongeveer 200 kilometer van noord naar zuid, en meer dan 100 kilometer van oost naar west. Het is even groot als Slovenië, ongeveer een derde van Tasmanië, of bijna half zo groot als Zwitserland. De Ranger Uranium Mine, een van de grootste Uraniummijnen ter wereld, ligt in het park.

Geschiedenis

Vroege geschiedenis

De naam Kakadu komt van Gagadju, de naam van een Aboriginaltaal die in het noordelijke deel van het park wordt gesproken. Kakadu National Park heeft veel verschillende ecologische gebieden, en veel verschillende planten- en diersoorten. De belangrijkste natuurlijke kenmerken die in het Nationaal Park worden beschermd zijn:

 • Vier grote riviersystemen:
  • de East Alligator River,
  • de West Alligator Rivier,
  • de Wildman rivier; en
  • de hele zuidelijke Alligator rivier;
 • Zes grote landvormen:
  • Savannebossen
  • Moessonbossen
  • Zuidelijke heuvels en bergkammen
  • Stenen land
  • Kust en wadden,
  • Uiterwaarden en billabongs
 • Veel verschillende planten en dieren:
  • 280 vogelsoorten
  • 62 soorten zoogdieren
  • 123 reptielensoorten
  • 51 zoetwatervissoorten
  • 25 kikkersoorten
  • meer dan 10 000 insectensoorten
  • 1275 plantensoorten.

Kakadu National Park is beroemd om de rijkdom van zijn Aboriginal culturele sites. Er zijn meer dan 5000 geregistreerde kunstplaatsen die een beeld geven van de Aboriginal cultuur gedurende duizenden jaren. De archeologische vindplaatsen tonen aan dat de Aboriginals hier al minstens 20.000 en mogelijk tot 40.000 jaar wonen.

De culturele en natuurlijke waarden van Kakadu National Park werden internationaal erkend toen het park door de UNESCO op de Werelderfgoedlijst werd geplaatst. Dit is een internationale lijst van plaatsen die opmerkelijke culturele of natuurlijke waarden van internationale betekenis bezitten. Kakadu werd in drie fasen op de lijst geplaatst: Fase 1 in 1981, Fase 2 in 1987, en het hele Park in 1992.

Ongeveer de helft van het land in Kakadu is land van de Aboriginals volgens de Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976. Het grootste deel van het resterende land wordt momenteel door Aboriginals geclaimd. De gebieden van het park die eigendom zijn van de Aboriginals worden door de traditionele eigenaars verhuurd aan de Director of National Parks om als nationaal park te worden beheerd. Het resterende gebied is land van de Australische regering dat wordt beheerd door de Director of National Parks. Heel Kakadu is uitgeroepen tot nationaal park krachtens de Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999.

De traditionele Aboriginal-eigenaars van het park zijn afstammelingen van verschillende clangroepen uit het Kakadu-gebied. Hun levensstijl is de laatste jaren veranderd, maar hun traditionele gebruiken en overtuigingen blijven zeer belangrijk. Er wonen ongeveer 500 Aboriginals in het park; velen van hen zijn traditionele eigenaars. Heel Kakadu wordt gezamenlijk beheerd door de traditionele Aboriginal-eigenaars en het Department of the Environment and Water Resources van de Australische regering via een afdeling die bekend staat als Parks Australia. Het park wordt beheerd door de raad van bestuur van Kakadu.

Vestiging

Kakadu werd opgericht in een tijd dat de Australiërs meer belangstelling kregen voor nationale parken voor natuurbehoud en voor de erkenning van de landrechten van de Aboriginals. Een nationaal park in de regio Alligator River werd al in 1965 voorgesteld. In 1978 nam de Australische regering de eigendomsrechten over van verschillende stukken land die nu deel uitmaken van het Kakadu National Park.

Kakadu National Park is tussen 1979 en 1991 in drie fasen tot park gemaakt. Elke fase van het park omvat Aboriginal land krachtens de Land Rights Act dat wordt verhuurd aan de Director of National Parks of land waarop krachtens de Land Rights Act aanspraak wordt gemaakt op traditioneel eigendom. Het grootste deel van het land dat deel zou gaan uitmaken van de eerste fase van Kakadu werd in augustus 1978 aan de Kakadu Aboriginal Land Trust gegeven krachtens de Land Rights Act. In november 1978 ondertekenden de Land Trust en de directeur een huurovereenkomst voor het land dat als nationaal park zou worden beheerd. De eerste fase van het park werd op 5 april 1979 uitgeroepen.

Stadium twee werd op 28 februari 1984 uitgeroepen. In maart 1978 werd op grond van de Land Rights Act een claim ingediend voor het land dat deel uitmaakte van de tweede fase van Kakadu. De landclaim was gedeeltelijk succesvol. In 1986 werden drie gebieden in het oostelijk deel van Fase Twee overgedragen aan de Jabiluka Aboriginal Land Trust. In maart 1991 werd een huurovereenkomst tussen de Land Trust en de Director of National parks ondertekend.

In 1987 werd een landclaim ingediend voor het land in de pastorale pachtgebieden Goodparla en Gimbat dat in fase drie van Kakadu zou worden opgenomen. Het andere gebied dat in fase drie zou worden opgenomen, de Gimbat Resumption en het Waterfall Creek Reserve, werden later aan deze landclaim toegevoegd. De noodzaak om het park in fasen in te richten was het gevolg van het debat over de vraag of mijnbouw moest worden toegestaan in Guratba (Coronation Hill), dat midden in het gebied ligt dat bekend staat als Sickness Country. De wensen van de traditionele eigenaars werden uiteindelijk gerespecteerd en de Australische Nationale Regering besloot dat er geen mijnbouw zou plaatsvinden bij Guratba.

In 1996 werd het land in fase drie, met uitzondering van de voormalige Goodparla pastoral leases, aan de Gunlom Aboriginal Land Trust gegeven en aan de Director of National Parks verpacht om verder te worden beheerd als deel van Kakadu.

De komst van niet Aboriginals

Explorers

De Chinezen, Maleiers en Portugezen beweren allen de eerste niet-Aboriginal ontdekkingsreizigers van de noordkust van Australië te zijn geweest. Het eerste bewaard gebleven geschreven verslag komt van de Nederlanders. In 1623 trok Jan Carstenz westwaarts door de Golf van Carpentaria naar wat vermoedelijk Groote Eylandt is. Abel Tasman was de volgende ontdekkingsreiziger die het gebied in 1644 bezocht. Hij was de eerste die het Europese contact met de Aboriginals vastlegde. Bijna een eeuw later onderzocht Matthew Flinders de Golf van Carpentaria in 1802 en 1803.

Phillip Parker King, een Engelse navigator voer tussen 1818 en 1822 de Golf van Carpentaria binnen. In deze periode noemde hij de drie Alligator Rivers naar de grote aantallen krokodillen, waarvan hij dacht dat het alligators waren.

Ludwig Leichhardt was de eerste Europese ontdekkingsreiziger die de Kakadu-regio bezocht, in 1845, op weg van Moreton Bay in Queensland naar Port Essington in het Northern Territory. Hij volgde Jim Jim Creek vanaf de Arnhem Land escarpment, ging vervolgens de South Alligator af voordat hij de East Alligator overstak en naar het noorden ging.

In 1862 reisde John McDouall Stuart langs de zuidwestelijke grens van Kakadu maar zag geen mensen.

De eerste niet-Aboriginal mensen die een bezoek brachten aan en langdurig contact hadden met de Aboriginals in Noord-Australië waren de Macassans uit Sulawesi en andere delen van Indonesië. Zij reisden elk regenseizoen naar Noord-Australië, waarschijnlijk vanaf het laatste kwart van de 17de eeuw, in zeilboten die praus werden genoemd. Zij kwamen trepang (zeekomkommer), schildpadschelpen, parels en andere kostbare voorwerpen oogsten om in hun thuisland te verhandelen. De Aboriginals hielpen bij het oogsten en verwerken van de trepang, en bij het verzamelen en ruilen van de andere goederen.

Er is geen bewijs dat de Macassanen tijd doorbrachten op de kust van Kakadu. Er zijn aanwijzingen voor enig contact tussen de Macassacultuur en de Aboriginals van het Kakadu-gebied. Onder de vondsten van archeologische opgravingen in het park bevinden zich glazen en metalen voorwerpen die waarschijnlijk afkomstig zijn van de Macassanen, hetzij rechtstreeks, hetzij via handel met de Coburg Peninsula-bevolking.

De Britten probeerden in het begin van de 19e eeuw een aantal nederzettingen te stichten aan de noordelijke Australische kust: Fort Dundas op Melville Island in 1824; Fort Wellington bij Raffles Bay in 1829; en Victoria Settlement (Port Essington) op het Coburg Peninsula in 1838. Zij wilden het noorden van Australië veiligstellen vóór de Fransen of de Nederlanders, die verder noordwaarts eilanden hadden gekoloniseerd. De Britse nederzettingen mislukten allemaal om uiteenlopende redenen, zoals gebrek aan water en vers voedsel, ziekte en isolement. Het is moeilijk na te gaan wat de gevolgen van deze nederzettingen waren voor de plaatselijke Aboriginalbevolking en wat voor soort relatie er tussen hen en de Britten ontstond. Zeker, sommige Aboriginals werkten in de nederzettingen. Blootstelling aan nieuwe ziektes was een altijd aanwezig gevaar. Net als in andere delen van Australië werd de plaatselijke Aboriginalbevolking verwoest door ziekte en de ontwrichting van de samenleving die daarvan het gevolg was.

Buffeljagers

Ook waterbuffels hebben een grote invloed gehad op de Kakadu-regio. Tegen de jaren 1880 was het aantal buffels dat ontsnapte uit de vroege nederzettingen zo groot geworden dat de jacht op hen voor huiden en hoorns economisch succesvol was.

De industrie begon aan de Adelaide River, dicht bij Darwin, en verplaatste zich naar het oosten naar de gebieden Mary River en Alligator Rivers.

Het grootste deel van de buffeljacht en het huiden werd gedaan in het droge seizoen, tussen juni en september, wanneer de buffels zich verzamelden rond de overgebleven billabongs. Tijdens het natte seizoen werd de jacht stopgezet omdat de grond te modderig was om de buffels te volgen en de geoogste huiden zouden rotten. De buffeljacht werd een belangrijke werkgever voor de Aboriginals tijdens de droge seizoenen.

Missionarissen

Missionarissen hadden een grote invloed op de Aboriginals in het Alligator Rivers gebied. Veel van de mensen woonden en gingen naar school in missieposten. In het begin van de eeuw werden in de regio twee missies opgericht. De Kapalga Native Industrial Mission werd in 1899 opgericht bij de South Alligator River, maar hield slechts vier jaar stand. De Oenpelli Mission begon in 1925, toen de Church of England Missionary Society een aanbod van de Northern Territory Administration aanvaardde om het gebied over te nemen, dat als melkveehouderij was gebruikt. De Oenpelli Mission heeft 50 jaar gefunctioneerd.

Sommige schrijvers en antropologen zeggen dat missionarissen, in een poging om de Aboriginals te 'beschaven en institutionaliseren', hen dwongen om hun levensstijl, taal, religie en ceremonies op te geven en hun hele manier van leven te veranderen. Anderen zeggen dat, hoewel ze misschien niet de beste methoden gebruikten om hun doel te bereiken, de missionarissen zich wel om de Aboriginals bekommerden in een tijd dat de Australische samenleving dat niet deed.

Herders

De veeteelt kwam in het Top End langzaam op gang. Vanaf 1889 werden de pastorale pachten in het Kakadu-gebied geleidelijk opgegeven, omdat de Victoria River en de Barkly Tablelands betere pastorale gebieden waren.

In het zuiden van Kakadu werd een groot deel van Goodparla en Gimbat in het midden van de jaren 1870 opgeëist door drie veehouders, Roderick, Travers en Sergison. De pachtcontracten werden later doorgegeven aan een reeks eigenaars, die geen van allen succesvol waren. In 1987 werden beide stations door het Gemenebest teruggenomen en toegevoegd aan het Kakadu National Park.

Er was een zagerij in Nourlangie Camp, begonnen door Chinese arbeiders, waarschijnlijk voor de Eerste Wereldoorlog, om de cipressen in het gebied te kappen. Na de Tweede Wereldoorlog waren er een aantal kleinschalige activiteiten, waaronder dingo's schieten en vangen, brumby schieten, krokodillen schieten, toerisme en bosbouw.

Nourlangie Camp was in de jaren 1950 opnieuw de plaats van een houtzagerij, totdat de cipressen werden gerooid. In 1958 werd het een safarikamp voor toeristen. Kort daarna werd een soortgelijk kamp opgezet in Patonga en in Muirella Park. Mensen werden ingevlogen om te jagen op buffels, krokodillen en vissen.

Krokodillenjagers maakten vaak gebruik van de bush-vaardigheden van de Aboriginals. Door het imiteren van de staart van een wallaby die op de grond slaat, konden Aboriginal jagers krokodillen aantrekken, waardoor het gemakkelijker werd de dieren neer te schieten. Met behulp van vlotten van papierbast volgden zij de beweging van een gewonde krokodil en haalden het karkas tevoorschijn om te villen. De huiden werden dan verkocht om er lederwaren van te maken. De Aboriginals raakten minder betrokken bij de commerciële jacht op krokodillen toen men 's nachts begon te schieten met schijnwerpers. Zoetwaterkrokodillen zijn sinds 1964 bij wet beschermd en zoutwaterkrokodillen sinds 1971.

Mijnbouw

Mineralen werden in het Top End gevonden tijdens de aanleg van de Australian Overland Telegraph Line lijn tussen 1870 en 1872, in het Pine Creek - Adelaide River gebied. Er volgden een aantal korte mijnbooms.

De aanleg van de North Australia Railway hielp de mijnkampen, en plaatsen als Burrundie en Pine Creek werden permanente nederzettingen. De mijnkampen en de nieuwe nederzettingen trokken veel Aboriginals weg uit Kakadu. Er zijn geen Aboriginals bekend die in de mijnen hebben gewerkt, maar hun toegang tot alcohol en andere drugs had een enorme impact.

Kleinschalige goudwinning begon in Imarlkba, bij Barramundi Creek, en Mundogie Hill in de jaren 1920 en in Moline (voorheen Eureka en Northern Hercules mijn genoemd), ten zuiden van het park, in de jaren 1930. De mijnen boden werk aan enkele plaatselijke Aboriginals.

In 1953 werd uranium ontdekt in de vallei van de South Alligator River. Dertien kleine maar rijke uraniummijnen werden in het daaropvolgende decennium geëxploiteerd en op hun hoogtepunt in 1957 werkten er meer dan 150 arbeiders. In geen enkele van deze mijnen waren Aboriginals tewerkgesteld.

In het begin van de jaren 1970 werden grote uraniumvoorraden ontdekt bij Ranger, Jabiluka en Koongarra. De Australische regering begon een onderzoek naar het landgebruik in de Alligator Rivers-regio. Het milieuonderzoek naar Ranger Uranium (bekend als het Fox-onderzoek) adviseerde om met de mijnbouw te beginnen op de Ranger site. Het zei ook dat de Jabiluka en Koongarra sites ontwikkeld moesten worden, en dat er een stad gebouwd moest worden om de mijnen te ondersteunen.(Fox et al. 1976, 1977). De Ranger mijn en de dienststad Jabiru hebben veel gevolgen gehad voor de Aboriginal bevolking. Aboriginal mensen hebben verschillende meningen over mijnbouw.

Kakadu wetlandsZoom
Kakadu wetlands

Kakadu EscarpmentZoom
Kakadu Escarpment

De Ubirr Aboriginal rotskunst siteZoom
De Ubirr Aboriginal rotskunst site

Rotstekeningen bij UbirrZoom
Rotstekeningen bij Ubirr

Waterbuffels in de wetlandsZoom
Waterbuffels in de wetlands

Zoutwaterkrokodil in Kakadu.Zoom
Zoutwaterkrokodil in Kakadu.

De Ranger Uranium Mijn.Zoom
De Ranger Uranium Mijn.

Klimaat

Kakadu ligt in de tropen, tussen 12° en 14° ten zuiden van de evenaar. Het klimaat is moessonachtig, met twee hoofdseizoenen: het droge seizoen en het regenseizoen. De "opbouw" beschrijft de overgang tussen het droge en het regenseizoen. Tijdens het droge seizoen (van april/mei tot september) zijn er droge zuidelijke en oostelijke passaatwinden. De vochtigheid is relatief laag en regen is ongebruikelijk. In Jabiru bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur in juni-juli 32 °C. Tijdens de "opbouw" (oktober tot december) kunnen de omstandigheden zeer onaangenaam zijn met hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad. De 'build up' stormen zijn echter indrukwekkend en met veel blikseminslagen. In Jabiru bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur voor oktober 37,5 °C.

Het regenseizoen (januari tot maart/april) kent warme temperaturen en regen. De meeste regen wordt veroorzaakt door moessontroggen die boven Zuidoost-Azië worden gevormd. Soms veroorzaken tropische cyclonen zeer zware regen over kleine gebieden. In Jabiru bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur voor januari 33 °C. De jaarlijkse regenval in Kakadu National Park varieert van 1.565 mm in Jabiru tot 1.300 mm in de Mary River regio.

De Aboriginals, de Bininj/Mungguy, noemden maar liefst zes seizoenen in de Kakadu-regio:

 • Gunumeleng - midden oktober tot eind december, het stormseizoen vóór de moesson met warm weer en opbouwende onweersbuien in de namiddag
 • Gudjewg - van januari tot maart, moessonseizoen met onweersbuien, zware regenval en overstromingen; de hitte en vochtigheid veroorzaken een explosie van planten- en dierenleven
 • Banggerreng - April, het "knock 'em down storm" seizoen waar overstromingswater wegloopt, maar hevige, winderige stormen de grassen neerhalen
 • Yegge - van mei tot midden juni, koeler met een lage vochtigheidsgraad, begonnen de Aboriginals de bossen bij stukjes en beetjes te verbranden om "het land schoon te maken" en nieuwe aangroei voor de grazende dieren te bevorderen
 • Wurrgeng - van midden juni tot midden augustus, het koude seizoen met lage vochtigheid; de meeste kreken stoppen met stromen en de uiterwaarden drogen snel uit
 • Gurrung - van half augustus tot half oktober, heet droog weer met steeds kleiner wordende billabongs.

Perioden van stortregens en lange droge periodes betekenen dat Kakadu van uitzicht kan veranderen naargelang het seizoen, en dus een plaats is die meer dan één bezoek waard is.

Mist in Kakadu op een billabong.Zoom
Mist in Kakadu op een billabong.

De Yellow Water billabong in juliZoom
De Yellow Water billabong in juli

Waterlelies zoals de lotusbloem zijn er in overvloed in Kakadu National Park.Zoom
Waterlelies zoals de lotusbloem zijn er in overvloed in Kakadu National Park.

Flora

Kakadu telt meer dan 2000 plantensoorten, vanwege de verschillende geologische gebieden, landvormen en habitats. Van Kakadu wordt ook gezegd dat het een van de meest onkruidvrije nationale parken ter wereld is.

De verschillende geografische gebieden van Kakadu hebben hun eigen gespecialiseerde planten. Het gebied dat "the Stone Country" wordt genoemd, heeft "resurrection grasses" die in staat zijn extreme hitte en droge omstandigheden, gevolgd door perioden van zware regen, te overleven. Moessonbossen ontwikkelen zich vaak in de koele vochtige kloven die in de "Stone Country" te vinden zijn. De zuidelijke heuvels en bekkens herbergen verschillende endemische planten die alleen in Kakadu voorkomen, zoals Eucalyptus koolpinensis nabij Jarrangbarnmi (Koolpin Gorge). Laaglandgebieden vormen een groot deel van Kakadu National Park en zijn voornamelijk bedekt met door eucalyptus gedomineerd open bos waarvan de grondlaag bestaat uit een groot scala aan grassen waaronder speergras, sedges en wilde bloemen.

In de overstromingsvlakten, die elk jaar enkele maanden onder water staan, komen sedges voor zoals de spike rush, maar ook zoetwater mangroves (kriebelboom), pandanus en papierbastbomen (Melaleuca). Variëteiten van waterlelies, zoals de blauwe, gele en witte sneeuwvlok, worden algemeen aangetroffen in deze gebieden. Estuaria en getijdengebieden worden bevolkt door mangrovevariëteiten; 39 van de 47 mangrovesoorten uit het Northern Territory worden in Kakadu aangetroffen. Deze zijn belangrijk om erosie van de kust te voorkomen. Mangroven dienen als voedsel- en broedgebied voor vele vissoorten, waaronder de barramundi.

Op het wad achter de mangroven groeien winterharde vetplanten (zeekraal), grassen en zegges. Geïsoleerde moessonbossen groeien langs de kust en de rivieroevers. In deze bossen groeien verschillende indrukwekkende bomen, waaronder de banyanvijg, die herkenbaar is aan zijn grote, uitgespreide luchtwortels, en de kapokboom, die een stekelige stam heeft, grote, wasachtige rode bloemen en peulen vol met katoenachtig materiaal.

Fauna

De verschillende gebieden van het Kakadu National Park herbergen een enorm aantal dieren, waarvan een aantal zich aan bepaalde habitats heeft aangepast. Sommige dieren in het park zijn zeldzaam, bedreigd, kwetsbaar of endemisch. Vanwege de extreme weersomstandigheden in het park zijn veel dieren alleen op bepaalde tijden van de dag of de nacht of in bepaalde perioden van het jaar actief.

Ongeveer 62 zoogdiersoorten zijn in het Park waargenomen. De meeste leven in de open bossen en wouden en zijn 's nachts actief, waardoor het moeilijk is ze te zien. Andere, zoals wallaby's en kangoeroes zijn actief in de koelere delen van de dag en zijn gemakkelijker te zien. De grotere zoogdieren zijn Dingos, Antilopine Kangaroes, Black Wallaroos, Agile Wallabys, en Short-eared Rock Wallabys. Kleinere gewone zoogdieren zijn noordelijke quolls, borstelstaartfascogales, bruine bandicoots, zwartvoetige boomratten, en zwarte fruitvleermuizen. Dugongs komen voor in de kustwateren. Recente onderzoeken hebben echter kleinere aantallen van bijna alle zoogdieren in heel Kakadu aangetoond. Dit geldt ook voor ooit veel voorkomende en wijdverspreide soorten als de noordelijke quolls.

De vele habitats van Kakadu herbergen meer dan 280 vogelsoorten. Dit is ongeveer een derde van alle vogelsoorten in Australië. Sommige vogels verspreiden zich over een aantal habitats, maar vele komen slechts in één omgeving voor.

Tot op heden zijn 123 soorten reptielen aangetroffen in Kakadu. Omdat ze koudbloedig zijn, hebben deze dieren warmte nodig van een externe bron, zoals de zon, om hun lichaamstemperatuur te regelen. Dit wil niet zeggen dat reptielen alleen overdag actief zijn; in feite zijn maar weinig slangen bestand tegen de middaghitte van Kakadu en zijn de meeste 's nachts actief.

In Kakadu leven twee soorten krokodillen: de zoetwaterkrokodil (Crocodylus johnstonii) en de estuariene of zoutwaterkrokodil (C. porosus). Zoetwater-krokodillen hebben een smalle snuit en een enkele rij van vier grote knobbels met beenderen, "scutes" genaamd, vlak achter de kop. Estuariene Krokodillen hebben deze schubben niet en hun snuit is breder. Een "freshie" wordt maximaal 3 meter groot, terwijl een "saltie" meer dan 6 meter kan worden.

Kakadu's 25 kikkersoorten zijn zeer goed aangepast aan de klimatologische extremen van de regio. Vele blijven slapend tijdens droge tijden. Aan het begin van het natte seizoen, wanneer de billabongs en moerassen zich beginnen te vullen met water, wordt de nachtlucht gevuld met de geluiden van kikkers zoals de noordelijke brulkikker en de gemarmerde kikker. Als het water zich opbouwt, hebben de kikkers en kikkervisjes een overvloed aan voedsel, zoals algen, vegetatie, insecten, libellennimfen en andere kikkervisjes. Niet alle kikkers van Kakadu zijn in de wetlands te vinden: velen leven in de laaglandbossen.

In de waterwegen van Kakadu zijn 51 soorten zoetwatervissen aangetroffen; acht daarvan hebben een beperkte verspreiding. Alleen al in het Magela Creek-systeem zijn 32 soorten aangetroffen. Ter vergelijking: in het Murray-Darling riviersysteem, het meest uitgestrekte in Australië, komen thans slechts 27 inheemse vissoorten voor. Hoewel in de meeste Australische waterlopen geïntroduceerde vissen zijn aangetroffen, is er geen enkele in het Park geregistreerd.

Kakadu telt meer dan 10.000 insectensoorten waaronder sprinkhanen, kevers, vliegen, termieten, vlinders en motten, bijen, wespen, mieren, libellen en waterjuffers, caddisvliegen, niet bijtende muggen en meivliegen. De grote verscheidenheid aan insecten is een gevolg van de gevarieerde habitats en de relatief hoge temperaturen gedurende het hele jaar.

Misschien wel de meest opvallende door insecten gecreëerde kenmerken in het Park zijn de termietenheuvels. De termietenheuvels in het zuidelijke deel van het park zijn bijzonder groot en indrukwekkend. De Leichhardt's sprinkhaan, in de kleuren oranje, blauw en zwart, is misschien wel het meest spectaculaire insect dat in Kakadu voorkomt. Hij wordt ook gevonden op het Arnhem Land plateau en in Gregory National Park.

Short-eared Rock-wallaby in KakaduZoom
Short-eared Rock-wallaby in Kakadu

Zwartnek ooievaar Kakadu National ParkZoom
Zwartnek ooievaar Kakadu National Park

Zoetwaterkrokodil op de Gele Wateren.Zoom
Zoetwaterkrokodil op de Gele Wateren.

Rijden in de buurt van Rode Lelie Lagune bij GunbalanyaZoom
Rijden in de buurt van Rode Lelie Lagune bij Gunbalanya

Brumby, of vrij rondlopende wilde paardenZoom
Brumby, of vrij rondlopende wilde paarden

Milieuvraagstukken en bedreigingen

In Kakadu hebben verschillende invasieve soorten de inheemse habitat bedreigd, vooral in de laatste decennia. Geïntroduceerde fauna, waaronder de waterbuffel, het wilde varken en, meer recentelijk, de rietpad, hebben grote gevolgen gehad voor de habitat. Tot de invasieve onkruiden behoren Mimosa pigra, die 800 km² van het Top End bedekt, met inbegrip van uitgestrekte gebieden van Kakadu, invasief paragras verdringt het inheemse voedsel van een groot deel van het vogelleven van Kakadu. Salvinia molesta heeft de Magela-vloedvlakte geteisterd. Ook Brumbies bevolken gebieden van het Nationaal Park, waaronder Yellow Water.

De grootste waterval in het park, Jim Jim FallsZoom
De grootste waterval in het park, Jim Jim Falls

Landformaties

Er zijn zes belangrijke landvormen in Kakadu National Park:

 • Savannebossen
 • Moessonbossen
 • Zuidelijke heuvels en bergkammen
 • Stenen land van de escarpment
 • Kust en wadden,
 • Uiterwaarden en billabongs

Elke landvorm heeft zijn eigen scala van habitats. De gevarieerde landschappen van Kakadu en de habitats die ze herbergen, hebben ertoe bijgedragen dat dit gebied op de Werelderfgoedlijst is geplaatst.

Het grootste deel van Kakadu lag ongeveer 140 miljoen jaar geleden onder een ondiepe zee, waarbij de escarpment-wand werd gevormd uit zeekliffen en Arnhem Land uit een vlak plateau boven de zee. Momenteel steekt de steile wand 330 meter boven het plateau uit en strekt zich 500 kilometer uit langs de oostrand van het park en verder tot in Arnhem Land. De helling varieert van bijna verticale kliffen in het Jim Jim Falls gebied tot geïsoleerde uitschieters en getrapte kliffen in het noorden.

Afgronden en kloven vormen een netwerk dat de rotsplateaus op het plateau doorsnijdt. De top van het plateau is een harde, droge omgeving waar water snel wegstroomt en bovengrond schaars is in de meeste gebieden. In deze gebieden hebben zich spaarzame open bos- en bosgebieden ontwikkeld. Kreken hebben echter diepe kloven uitgesleten in de escarpment waarin hoge moessonbossen groeien. Deze gebieden vormen microklimaten voor planten en dieren en dienen vaak als toevluchtsoord tijdens het droge seizoen. Allosyncarpia ternata, een grote schaduwrijke boom die alleen in Kakadu en Arnhem Land voorkomt, is de belangrijkste plantensoort.

De uitlopers zijn stukken van het Arnhem Land plateau die door erosie van het plateau gescheiden zijn geraakt. Het waren eilanden in de oude zeeën die ooit een groot deel van Kakadu bedekten. De laagvlakten strekken zich uit over een groot deel van het Top End en maken bijna 70% van het park uit. De gronden zijn ondiep en liggen vaak boven grote platen lateriet (ijzerzandsteen) en een dik profiel van sterk uitgeloogde rotsen.

In het natte seizoen stroomt het water van het Arnhem Land plateau vaak van kreken en rivieren naar nabijgelegen uiterwaarden. Alluviale grond die door het overstromingswater wordt meegevoerd, voegt voedingsstoffen toe aan de overstromingsvlakten. Voedingsrijke bodems in combinatie met een overvloed aan water en zonlicht maken de uiterwaarden tot een gebied met een rijk planten- en dierenleven. In het droge seizoen loopt het water weg in rivieren, kreken en geïsoleerde waterpoelen of billabongs. De wetlands van Kakadu zijn opgenomen in de Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis (de Ramsar-overeenkomst) vanwege hun bijzondere ecologische, botanische, zoölogische en hydrologische kenmerken.

De zuidelijke heuvels en bekkens beslaan een groot gebied in het zuiden van het park, waaronder de bovenloop van de South Alligator River. Hier zijn rotsen blootgelegd van onder de terugtrekkende Arnhemse escarpment; zij zijn van vulkanische oorsprong en zijn uiterst oud (2500 miljoen jaar). Deze landvorm wordt gekenmerkt door ruige strekdammen, gescheiden door alluviale vlakten.

De kust van Kakadu en de onder invloed van de getijden staande kreken en riviersystemen (die zich ongeveer 100 kilometer landinwaarts uitstrekken) vormen deze landvorm. De vorm van de estuaria en de wadden varieert aanzienlijk van het droge tot het natte seizoen. In het droge seizoen zet de getijdenwerking slib af langs de rivierbeddingen en -oevers. In het natte seizoen worden de rivierbeddingen door het overstromingswater geërodeerd en stromen grote hoeveelheden zoet en zout water uit over de wadplaten, waar slib wordt afgezet. Een deel van het slib wordt afgezet als een voedselrijke laag op de zeebodem en draagt zo bij tot het modderige water dat kenmerkend is voor de kustlijn van Kakadu.

De estuaria en de wadden herbergen vele planten en dieren die zich hebben aangepast aan het leven in het zuurstofarme zoute slib. De dominante habitats zijn mangrovemoerassen en zeekraalvelden. Waar zoetwaterbronnen langs de kusten en rivieroevers voorkomen, vormen zich geïsoleerde concentraties van kustmoessonregenwouden.

MamukalaZoom
Mamukala

Nourlangie RockZoom
Nourlangie Rock

Aboriginal rotskunst sites

De kunstsites van Ubirr, Nourlangie Rock en Nanguluwur zijn wereldberoemd als voorbeelden van Aboriginal rotskunst. Deze sites bevinden zich tussen de rotsen die al duizenden jaren onderdak bieden aan de Aboriginals. De beschilderingen in deze rotsschuilplaatsen werden om verschillende redenen aangebracht:

 • Jacht - dieren werden vaak beschilderd om hun aantal te vergroten en om zeker te zijn van een succesvolle jacht door mensen in contact te brengen met de geest van het dier
 • Religieuze betekenis - op sommige plaatsen tonen schilderijen delen van bepaalde ceremonies
 • Verhalen en leren - verhalen over de Dreamtime.
 • Tovenarij en magie - schilderijen kunnen worden gebruikt om gebeurtenissen te veranderen en het leven van mensen te beïnvloeden; leuk om te spelen en te oefenen.

Ubirr is een groep rotsen in het noordelijkste deel van het park, aan de rand van de Nadab-vloedvlakte. Er zijn verschillende grote overhangende rotsen die duizenden jaren lang een uitstekende schuilplaats voor de Aboriginals hebben gevormd. Omdat het dicht bij de East Alligator River en de Nadab uiterwaarden ligt, betekent dit dat er voldoende voedsel zou zijn geweest. Dit is te zien in veel van de rotstekeningen hier. Dieren die in de hoofdgalerij te zien zijn, zijn onder meer barramundi, meerval, harder, goanna, slangenhalsschildpad, varkensneusschildpad, rotsetende Ringstaartbuidelrat, en wallaby en thylacine (Tasmaanse tijger).

Er zijn ook afbeeldingen van de Regenboogslang die een groot deel van het landschap zou hebben geschapen, alsmede ondeugende Mimi geesten en het verhaal van de Namarrgarn Zusters. Veel verhalen die verbonden zijn met de Aboriginal-rots zijn zeer complex en verbonden met andere verhalen. Vaak zijn de ware betekenissen verloren gegaan, maar ze hebben allemaal een doel dat meestal een les of een waarschuwing is voor de jeugd of voor hen die door het gebied trekken.

Nourlangie ligt in een afgelegen formatie van de Arnhem Land Escarpment. Er zijn een aantal schuilplaatsen in deze grote uitloper die door paden en trappen met elkaar zijn verbonden. De schuilplaatsen bevatten een aantal indrukwekkende schilderingen die betrekking hebben op de Dreamtime. De verhalen die aan deze kunstwerken verbonden zijn, zijn alleen bij bepaalde Aboriginals bekend en blijven geheim.

Anbangbang Billabong ligt in de schaduw van Nourlangie Rock en is de thuisbasis van een grote verscheidenheid aan wilde dieren die de traditionele Aboriginals goed zouden hebben onderhouden.

Nanguluwur, een kleine kunstplaats in de buurt van Nourlangie, heeft verschillende rotskunststijlen. Deze omvatten handstencils, dynamische figuren in grote hoofddeksels die speren en boemerangs dragen, Namandi-geesten en mythische figuren, waaronder Alkajko, een vrouwelijke geest met vier armen en hoorns. Er is ook een interessant voorbeeld van 'contact art' met een zeilschip met twee masten, een ankerketting en een volgbootje erachter.

Aboriginal rotsschildering van Mimi geesten in de Anbangbang galerij bij Nourlangie RockZoom
Aboriginal rotsschildering van Mimi geesten in de Anbangbang galerij bij Nourlangie Rock

Aboriginal rotsschildering bij UbirrZoom
Aboriginal rotsschildering bij Ubirr

Menselijke invloeden

De mens heeft in de 19e en 20e eeuw grote veranderingen in het gebied aangebracht. De introductie van waterbuffels uit Zuidoost-Azië veroorzaakte schade aan de kwetsbare overstromingsvlakten en wetlands. Sindsdien zijn de buffels grotendeels uit het gebied verdwenen zodat het land zich nu herstelt. De krokodillenjacht, die sinds 1972 verboden is, heeft een enorme invloed gehad op het aantal krokodillen. Sinds ze beschermd zijn, hebben de krokodillen zich zo succesvol hersteld dat sommigen denken dat er nu te veel zijn.

De mijnbouw heeft het landschap veranderd, maar slechts één uraniummijn (Ranger) is overgebleven. De mijnexploitanten moeten het gebied herstellen en opnieuw beplanten wanneer de mijn wordt gesloten. In het begin van de 20e eeuw vond op kleine schaal houtkap plaats, maar daar zijn weinig bewijzen van overgebleven. Het toerisme zorgt voor grote veranderingen in Kakadu National Park met de komst van honderdduizenden bezoekers per jaar. Wegen, paden, bewegwijzering, onderdak, telecommunicatie en andere diensten moeten worden verstrekt om deze activiteit te ondersteunen.

Beheer van het vuur

Vuur maakt deel uit van het landschap van Kakadu National Park. Het park heeft grote bosgebieden en grasvlakten die onderhevig zijn aan lange perioden van droog en heet weer. De flora van de regio heeft zich aangepast aan frequente branden. Branden in Noord-Australië zijn minder bedreigend dan in Zuid-Australië omdat veel van de bomen grotendeels vuurbestendig zijn terwijl andere planten gewoon heel snel weer aangroeien.

Gecontroleerde verbranding wordt door het nationale park toegepast in overleg met de traditionele eigenaars die vuur al duizenden jaren gebruiken als een instrument voor landbeheer. Vuur is een belangrijk jachtmiddel voor de Aboriginals, die het gebruiken om hun prooi te verjagen. Een ander voordeel is dat wanneer het vuur eenmaal door een gebied is gegaan, de jonge scheuten van de snel herstellende grassen wallaby's aantrekken naar een duidelijk afgebakend gebied. Roofvogels zoals de fluitende wouw zijn ook afhankelijk van het vuur om kleine dieren te verjagen en worden gewoonlijk in grote aantallen aangetroffen rond een vuurfront. Andere soorten, zoals de witkeelgrasmus, zijn in aantal afgenomen als gevolg van te veel branden. De Aboriginals begrijpen dat vuur noodzakelijk is om het landschap "schoon te maken" en geloven dat vele kleine branden te verkiezen zijn boven één grote brand.

Toerisme

Kakadu National Park is een belangrijke toeristische attractie in het noorden van Australië met meer dan 200.000 bezoekers per jaar. De bezoekers komen voor het dramatische landschap van Kakadu, de culturele betekenis van de Aboriginals en de diverse en overvloedige wilde dieren. Er zijn vele prachtige watervallen en kloven in het park die populair zijn bij bezoekers, zoals Maguk, Gunlom, Twin Falls en Jim Jim Falls.

Kakadu National Park heeft enkele van de beste voorbeelden van Aboriginal rotskunst in Australië. De sites van Nourlangie en Ubirr behoren tot de meest bezochte locaties in het park. Het is mogelijk om enkele van de diverse wilde dieren van Kakadu te bekijken op plaatsen als Yellow Water Billabong, Cooinda aan boord van een wildlife cruise of in Mamukala Wetlands of Anbangbang Billabong. De Kakadu-regio is een van de beste gebieden ter wereld om vogels te spotten: ongeveer 30% van alle vogelsoorten van Australië kan hier worden gezien.

Grote zoutwaterkrokodillen komen ook veel voor bij Yellow Water en de East Alligator River. De Crocodile Dundee films zijn hier gemaakt. Bezoekers moeten voorzichtig zijn in de buurt van krokodillen, want ze zijn verantwoordelijk geweest voor een aantal dodelijke aanvallen. Vissen is een populaire activiteit in Kakadu National Park. De belangrijkste vissoort is barramundi en de populairste locaties zijn Yellow Water, de South Alligator en de East Alligator River. Jagen is niet toegestaan in Kakadu National Park.

Er zijn verschillende overnachtingsmogelijkheden in het park, meestal in het stadje Jabiru, en er zijn verschillende diensten om aan de behoeften van de bezoekers tegemoet te komen. Bezoekers kunnen Kakadu National Park ervaren met een erkende touroperator of ze kunnen zelf rijden. Veel van de bezienswaardigheden in het park kunnen worden bereikt met een standaard tweewielaandrijving, maar voor gebieden als Twin en Jim Jim Falls en Gunlom zijn voertuigen met vierwielaandrijving nodig. Bezoekers kunnen het Kakadu National Park bezoeken via de Nature's Way tour drive, een rondrit van Darwin naar Jabiru, dan naar Katherine en terug naar Darwin over ongeveer 900 km.

Vissen in de Yellow Water billabongZoom
Vissen in de Yellow Water billabong

Kathedraalheuvels van termieten in een gebied dat zwartgeblakerd is door de jaarlijkse bosbranden in het park.Zoom
Kathedraalheuvels van termieten in een gebied dat zwartgeblakerd is door de jaarlijkse bosbranden in het park.

Het Krokodillen Hotel bij JabiruZoom
Het Krokodillen Hotel bij Jabiru

Verboden te zwemmenZoom
Verboden te zwemmen

Rivieroversteek op de East Alligator RiverZoom
Rivieroversteek op de East Alligator River

Parkbeheer

Het park is uitgeroepen krachtens de Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (de EPBC Act) en wordt beheerd via een gezamenlijke beheersovereenkomst tussen de traditionele Aboriginal-eigenaars en de Director of National Parks. De directeur beheert de nationale parken van het Gemenebest via Parks Australia, dat deel uitmaakt van het Department of the Environment and Water Resources. Het eigendomsrecht op de grond van de Aboriginals in het park is in handen van Aboriginal Land Trusts. De land trusts hebben hun land verpacht aan de Director of National Parks met het oog op een nationaal park voor het plezier en het voordeel van alle Australiërs en internationale bezoekers. De traditionele eigenaars verwachtten ook dat het beheer van hun land als nationaal park hen zou helpen bij de zorg voor hun land in het licht van de toenemende en concurrerende druk. Zij zagen een nationaal park als een manier om het land te beheren die hun belangen zou beschermen en tegemoet zou komen aan hun aspiraties. Parks Australia en de traditionele Aboriginal-eigenaars van Kakadu hebben zich gecommitteerd aan het principe van gezamenlijk beheer van het park en de regelingen om dit te verwezenlijken worden benadrukt in het Kakadu's Plan of Management.

De EPBC Act voorziet in de oprichting van raden van beheer voor parken op land van Aboriginals. De Raad van Beheer van Kakadu, die een Aboriginal meerderheid heeft (tien van de vijftien leden) en de traditionele Aboriginal eigenaars van land in het park vertegenwoordigt, werd in 1989 opgericht. De Raad van Beheer bepaalt het beleid voor het beheer van het park en is samen met de directeur verantwoordelijk voor het opstellen van beheersplannen voor het park. Het beheersplan is het belangrijkste beleidsdocument voor het park en streeft naar een evenwicht tussen strategische of langetermijndoelstellingen en tactische of dagelijkse doelstellingen. Het dagelijks beheer van Kakadu wordt uitgevoerd door mensen die in dienst zijn van Parks Australia, een afdeling van het Department of the Environment and Water Resources van de Australische regering. Ongeveer een derde van het personeel in Kakadu bestaat uit Aboriginals.

Parkgebruiksvergoeding

Kakadu National Park heeft in april 2010 een entreegeld ingevoerd. Met het ingezamelde geld kunnen de natuurlijke en culturele waarden van de parkomgeving worden beheerd en de bezoekersdiensten worden verbeterd.

Zoals vele werelderfgoederen over de hele wereld, waaronder Yellowstone National Park, Serengeti National Park, Stonehenge, Pompeii en Herculaneum en de piramiden van Gizeh - zal een vergoeding voor het gebruik van het park bijdragen tot de instandhouding van de beste beheerspraktijken en faciliteiten voor de meer dan 200.000 bezoekers die Kakadu elk jaar bezoeken.

Het tarief van 25 dollar geldt voor alle interstatelijke en internationale bezoekers van 16 jaar en ouder. Het kan gedurende 14 dagen worden gebruikt. Alle inwoners van het Northern Territory en kinderen onder de 16 hebben gratis toegang.

Algemene voorzieningen

Kakadu National Park is met Darwin verbonden via de Arnhem Highway en met Pine Creek en Katherine via de Kakadu Highway. Beide wegen zijn afgesloten voor alle weersomstandigheden, hoewel ze in perioden van hevige regen af en toe kunnen worden afgesloten.

Het stadje Jabiru heeft verschillende overnachtingsmogelijkheden, een benzinestation, politie, een medische kliniek en een winkelcentrum met een scala aan verkooppunten. De stad werd gebouwd voor de uraniummijn die werd opgericht vóór de oprichting van Kakadu National Park en biedt infrastructuur voor de werknemers van de mijn, de activiteiten van het nationale park en het toerisme. Jabiru heeft een kleine luchthaven vanwaar dagelijks rondvluchten vertrekken. Er zijn echter geen geregelde luchtdiensten tussen Jabiru en Darwin.

Andere kleine toeristische centra zoals Cooinda en South Alligator bieden beperkte faciliteiten. Cooinda, 50 km ten zuiden van Jabiru aan de Kakadu Highway is de plaats van Gagudju Lodge Cooinda, Yellow Water Cruises en het Warradjan Cultural Centre. Brandstof en beperkte proviand zijn verkrijgbaar in Cooinda en er is ook een kleine airstrip voor rondvluchten. South Alligator, ongeveer 40 km ten westen van Jabiru aan de Arnhem Highway, heeft een hotel en een benzinestation. De Border Store bij de Ubirr Art Site en Cahills Crossing, 50 km ten noorden van Jabiru, is een algemene winkel.

Campings

Er is een grote verscheidenheid aan aangewezen kampeerterreinen in het park. Jabiru, Cooinda en South Alligator hebben allemaal commerciële kampeerterreinen en liggen dicht bij de meeste van de belangrijke natuurlijke attracties in deze gebieden. Voor sommige campings in het Park moet een nominale vergoeding worden betaald omdat deze over douche- en toiletfaciliteiten beschikken, andere zijn gratis, maar hebben beperkte of geen faciliteiten. Een lijst van de kampeerterreinen is verkrijgbaar bij het door Glenn Murcutt ontworpen Bowali Visitor Centre van het Kakadu National Park of op hun website.

De waterval bekend als Twin FallsZoom
De waterval bekend als Twin Falls

De Mamukala billabongZoom
De Mamukala billabong

Maguk, ook bekend als Barramundie GorgeZoom
Maguk, ook bekend als Barramundie Gorge

Verwante pagina's

 • Ranger Uranium Mijn
 • Lijst van werelderfgoederen in Australië

Vragen en antwoorden

V: Waar ligt het Kakadu National Park?
A: Het Kakadu National Park ligt in het Northern Territory van Australië, 171 km ten zuidoosten van Darwin.

V: Hoe groot is Kakadu National Park?
A: Kakadu National Park heeft een oppervlakte van 1.980.400 ha (4.894.000 acres).

V: Wat zijn de afmetingen van Kakadu National Park?
A: Het park is ongeveer 200 kilometer van noord naar zuid en meer dan 100 kilometer van oost naar west.

V: Hoe groot is Kakadu in vergelijking met andere landen of regio's?
A: Het park is ongeveer zo groot als Slovenië, een derde van Tasmanië en bijna de helft van Zwitserland.

V: Is er een uraniummijn in het Kakadu National Park?
A: Ja, er is een Ranger Uranium Mine in het park, één van de grootste uraniummijnen ter wereld.

V: Wat voor soort omgeving vindt u in het Kakadu National Park?
A: Er zijn veel verschillende soorten omgevingen in Kakadu, waaronder bossen en wetlands, maar ook rivieren en billabongs. Er zijn ook rotswanden en kloven met prachtige uitzichten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3